Bahasa Tagbanwa Kalamian

Bahasa Tagbanwa Kalamian, adalah bahasa yang dipertuturkan oleh suku Tagbanwa Kalamian, dialek Pulau Coron, Filipina.

Klasifikasi: Austronesian: Malayo-Polynesian: Philippine: Kalamian

Kamus:
 • bakluq = baru
 • balay = rumah
 • batuq = batu
 • baβay = wanita
 • bɨlag = tidak
 • bilang = hitung
 • bisit = kaki
 • bituaq = usus
 • bitukun = bintang
 • buaq = rambut
 • buat = masak
 • bugsuq = jatuh
 • bukuq = belakang
 • bulan = bulan
 • bulyak = masak
 • burak = buah
 • dakuluq = besar
 • daugdug = guntur
 • dibdib = payudara
 • dikɨl = leher
 • dilak = lidah
 • dɨngɨl = dengar
 • diput = pendek
 • diput = pendek
 • duǥuq = darah
 • duliq = tulang
 • dumaq = lain
 • gɨrɨt = potong
 • gɨsyɨq = kecil
 • kabliq = tali
 • kaldaw = hari
 • kalimaq = tangan
 • kamaq = garuk
 • kandas = hati
 • kanup = berburu
 • kapaykapay = berenang
 • karung = duduk
 • kasawaq = suami
 • kasawaq = istri
 • kasin = garam
 • katɨp = atap
 • kaβuq = abu
 • kɨdkɨd = ikat
 • kɨǥɨt = gigit
 • kiklug = telur
 • kɨlad = daun
 • kɨnay = pasir
 • kɨrɨng = berdiri
 • kiruq = anjing
 • kudlap = petir
 • kuluq = kepala
 • kung = jika
 • kuran = hujan
 • kutkut = isap
 • lagilagiq = tua
 • laǥɨm = hitam
 • lalii = pria / laki-laki
 • lamig = dingin
 • lamlam = burung
 • langit = langit
 • laput = tikus
 • laskaw = akar
 • lawak = laba-laba
 • layug = terbang
 • laβay = ludah
 • laβii = malam
 • laβiq = bulu
 • lɨβɨk = hantam
 • luak = tanaman
 • lubuk = busuk
 • luluy = cacing (cacing tanah)
 • maaβul (qaβul) = kusam, tumpul
 • mabuling = kotor
 • madamɨl = tebal
 • madulaw = kuning
 • madulaw = hijau
 • makinit = hangat
 • makulit = putih
 • malain = buruk, jahat
 • malbat (lɨbat) = berat
 • mamakin = mengunyah
 • manipis = tipis
 • mapulaq = merah
 • maraq = kering
 • mataqç = mata
 • matarɨm = tajam
 • mawayang = luas
 • mipit = tua
 • mulaq = anak
 • namuq = nyamuk
 • ngangaq = mulut
 • pakpak = sayap
 • palanguin = kering
 • paldaq = bahu
 • palɨt = angin
 • panaw = berjalan
 • pangan = makan
 • panganud = awan
 • patay = mati
 • patayɨn = bunuh
 • pɨǥaq = peras
 • pɨǥɨs = pegang
 • piɨt = sempit
 • pilik = pilih
 • pira = bagaimana?
 • qabwat = panjang
 • qakad = gali
 • qalang = beli
 • qalawid = jauh
 • qalɨngɨt = dekat
 • qamaq = ayah
 • qaning = kata, bicara
 • qapuk = debu
 • qapuy = api
 • qaran = nama
 • qaranɨk = di bawah
 • qatil = garuk
 • qay pa = mana?
 • qayɨn = baik
 • qayuq = kayu
 • qaβuyuk = danau
 • qian = ikan
 • qikuy = ekor
 • qilalaq = tahu, mengetahui
 • qilanggid = lempar
 • qɨlɨd = takut
 • qɨlɨk = tidur
 • qimud = tertawa
 • qinaq = ibu
 • qɨnɨm = minum
 • qiraw = ular
 • qisiq = gigi
 • qitaq = lihat
 • qɨyak = malu
 • qɨyɨp = meniup
 • qubraq = bekerja
 • qulit = kulit
 • qunu = apa?
 • qurung = hidung
 • qutuq = kutu
 • quβuq = endus, mencium bau2an
 • saksak = tusuk
 • sanu pa = kapan?
 • siit = sakit
 • siruk = bakar
 • sukaq = muntah
 • susuq = susu
 • takaw = mencuri
 • takun = tahun
 • takwal = mendaki
 • talakinɨp = mimpi
 • talay = bunga
 • talingaq = telinga
 • talpuq = basah
 • taluk = sembunyi
 • talun = kayu / hutan
 • tambik = lemak / minyak
 • tanan = semua
 • tangit = tangis
 • tanɨk = bumi / tanah
 • tauq = orang / manusia
 • taβuk = rokok
 • tian = perut
 • tɨɨb = laut
 • tiik = jahit
 • tingway = jarum
 • tinu pa = siapa?
 • tɨyɨb = belok, ubah arah
 • tuu = kanan
 • waiq = air
 • walaq = kiri

bilangan:
 • tasaq = satu
 • duruaq = dua
 • tuluq = tiga
 • qɨpat = empat
 • limaq = lima
 • qɨnɨm = enam
 • pituq = tujuh
 • waluq = delapan
 • siam = sembilan
 • tang puluk = sepuluh
 • duruang puluk = duapuluh
 • ? = limapuluh
 • gatus = seratus
 • liβuq = seribu

-------------
keterangan:
- ʔ = '
- ŋ = ng


sumber:
- language.psy.auckland.ac.nz
- wikipedia
- dan berbagai sumber

No comments:

Post a Comment