Bahasa Mara

Bahasa Mara, adalah suatu bahasa yang diucapkan oleh orang-orang yang menyebut diri mereka "Mara", yang tinggal di Mara Selatan Mizoram, India dan juga orang-orang yang tinggal di Negara Chin di Burma.

Klasifikasi bahasa:

► Sino-Tibetan
 • Tibeto-Burman
  • Kukish (Kuki-Chin-Naga)
   • Kuki-Chin
    • Southern Chin
     • Mara
    • Central Chin
     • Chin, (Haka (Lai)
     • Mizo (Lushei)

  Beberapa contoh bahasa Mara.
  • zy (baca: zeu) 
  • zydua (baca: zeu-dua) 
  • naw (baca: now) 
  • sahlao (baca: sha-hlawh) 

  Kata ganti orang:
  • keima = saya
  • kei = saya, aku
  • nama = anda
  • na = anda, kau
  • ano = dia (sopan)
  • a = dia
  • ama = dia, ini
  • eima = kami
  • namo = kalian
  • amo = mereka

  Kata ganti milik:
  • keima, ei = (punya) saya, ku
  • keima ha = (milik) saya
  • kei ei = (milik) ku
  • nama, na = (punya) mu
  • tenggang ha = (punya) kalian
  • na ei = (punya) kalian
  • ama, ana = dia (laki-laki), miliknya
  • ama ei, seorang ei - dia (perempuan), miliknya
  • keimo = (punya) kita
  • keimo ei = (punya) kita
  • keimo ha = (punya) kami
  • namo = (punya) mu
  • namo ei = (punya) kalian
  • namo ha = (punya) kalian
  • amo, a-mei = (punya) mereka.
  • amo ei = (punya) mereka
  • amo ha = (punya) mereka
  -----------------------------------------
  • khapamatavei = tidak ada
  • khaparai = apapun
  • ato = semuanya
  • khapaleipa = sesuatu
  • khapama = sesuatu atau lainnya
  • aheumatavei = tidak ada
  • aheurai / ahyrai = setiap orang
  • aheu-tleuma = beberapa satu, satu tertentu
  • atlapi = beberapa. . . lain
  • ahrangpa = lain, orang lain
  • ama zyduata = semua
  • zydua = semua
  • pâr = pipa
  • phâr = sikat
  • kü' = tangan
  • khatita'e = kapan
  • aqa = melempar
  • âqh = pahit
  • atcakwa = dingin
  • achipa = jelek, buruk
  • hmeü '= pukulan
  • ehmeu '= pukulan
  • hnâpâsu = hidung
  • anhjeupa '= dekat
  • pari = pusing, pening
  • sahroh = binatang
  • ahropa = lainnya
  • ahropa = hijau
  • apalapa = lurus
  • apahlopa = bulat
  • papao = paman
  • papu = kakek
  • si = obat
  • sie = budak
  • aloh = garam
  • châvei = tidak
  • sa '= daging
  • sa = padi, beras
  • sa '= rambut
  • azau = malam
  • azau '= terbang
  • si '= pergi
  • pali '= gilirannya
  • pali = lidah
  • na = pijat
  • za '= menggelitik
  • na = mendorong
  • hma '= melukai
  • i' = anjing
  • hühü = itu
  • hüü i' = anjing itu
  • hêhê = ini
  • hêê i' = anjing ini
  • pavaw = burung
  • chhikao = jendela
  • chapia pata = lurus
  • pie = beri, memberikan
  • phie = take off
  • pai = pipa
  • phai = sikat
  • pati = makanan
  • ti = air
  • ei ku ei pasi = aku mencuci tanganku
  • ângia ma = apakah itu indah?
  • ei, kei, keima (Pron.) = saya, aku, (english=me)
  • ano (Pron.) = dia
  • ano (Pron.) = dia
  • eima, keimo, keimo sahlao (Pron.) = kami
  • nô = ibu
  • pih-nô, noh nô = ibu mertua
  • paw = ayah
  • vahpa/ lahpinô paw = bapak tiri
  • sieta, sietanô, narônô = saudara
  • unawh = saudara
  • pawpaw, pâpuh, parâhpa = paman
  • khâpa, khâpa-e, khâpamaw = apa
  • khataih la, khataih liata = dimana
  • kheihta, kheihawhta, khatluta, kheihta rai maw = bagaimana
  • khazie? = berapa banyak?
  • khachâ e, khachâ maw? = berapa lama?
  • khatita, khatita-e, khapa nota, nota, tita, nahta, pata, Conj. thlaita, khati nota = ketika
  • khazia, khazia-e, khazia maw, khapa vata = mengapa
  • khazia a châ vei chheih aw = kenapa tidak
  • kheihawpa, kheihawpa he, kheihawhpa-e, kheihawhpa maw, ahy he maw = yang
  • viasa = teman
  • viasa paw = teman pria
  • viasa nô = teman perempuan
  • sie (pheita sie) = berjalan / pergi
  • ârâ = menjalankan
  • âmô, âzia, âpazawh = tidur
  • mo, hmô = lihat
  • âtyuh = duduk
  • âduah = berdiri
  • âzaw = melompat
  • âchô = memukul
  • nie = makan
  • doh = minum

  Bilangan:
  • sâkha = satu
  • sano = dua
  • sathô = tiga
  • sapali = empat
  • sapangaw = lima
  • sacharu = enam
  • sasari = tujuh
  • sacharei = delapan
  • sachaki = sembilan
  • sahraw = sepuluh
  • hleikha = sebelas
  • hleino = duabelas
  • hleithô = tigabelas
  • hleipali = empatbelas
  • hleipangaw = limabelas
  • hleicharu = enambelas
  • hleisari = tujuhbelas
  • hleicharei = delapanbelas
  • hleichaki = sembilanbelas
  • syno = duapuluh
  • sytho = tigapuluh
  • sypali = empatpuluh
  • sypangaw = limapuluh
  • sycharu = enampuluh
  • sysari = tujuhpuluh
  • sycharei = delapanpuluh
  • sychaki = sembilanpuluh
  • zakha = ratus
  • zapangaw = lima ratus
  • sâhkha = seribu

  Contoh Kalimat:
  • na tlâh ma? = bagaimana kabarmu?
  • ei tlâh / ei tlâh no a cha = kabar baik
  • pati na nie ma ma? = apakah anda memiliki makanan anda?
  • ei nie haw / pati ei nie haw = aku punya makanan
  • a pahâh ma? = apakah itu enak? / apakah lezat?
  • a pahâh kaw = hal ini sangat lezat / ini yummy
  • khapa na tao? = apa yang kamu lakukan?
  • khatai la na vaw aw? = mana anda akan pergi?
  • ahy châbu maw? = buku siapa ini?
  • khazia na cha? = mengapa kamu menangis?
  • dawh khazie maw? = apa waktu?
  • khati na sie aw? = ketika anda akan pergi?
  • na moh hy maw? = apa nama Anda?
  • eichâ ly = terima kasih
  • eichâ ly kaw = terima kasih banyak
  • mapha sy = selamat malam
  • nâmâ mâh mâ? = apakah anda siap?
  • kyh ei chapa cha = aku mencintaimu
  • kyhpachâ, n. kyhpacâna = cinta
  • ei cha star kaw = saya memiliki naksir besar pada Anda
  • ei cha khoh = aku menyukaimu
  • ei cha khoh kaw = saya suka kasih banyak
  • veiseih = mengorbankan diri, egois, penyangkalan diri
  • veiseihna = pengorbanan diri, tidak egois, yang mengorbankan diri, menjadi egois


  Mara Alphabet (Capital letters):
  A, AW, Y, B, CH, D, E, F, H, I, K, L, M, N, NG, O, Ô, P, R, S, T, U, V, Z


  referensi:
  http://en.wikipedia.org
  http://scholarworks.sjsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4740&context=etd_theses
  English - Marâh Dictionary by PT. Hlychho, B.A.
  http://www.marasaw.com/english-mara.html

  Bahasa Simalur

  Bahasa Simalur atau disebut juga bahasa Simeulue. Adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang berdiam di pulau Simalur, yang berada di tengah laut pesisir sebelah barat provinsi Nanggroe Aceh.

  Kelompok bahasa: Austronesian
  Kerabat terdekat: Nias

  Contoh bahasa Simalur:

  • (h)ata = orang / manusia
  • aea = ayah
  • aeu-aeu = tongkat / kayu
  • afala = merah
  • afalu = baru
  • afas'' = basah
  • ahoe = api
  • akar = akar
  • ak'n = dekat
  • alife = sayap
  • ama = ayah
  • amb'' = ayah
  • ambi' = sayap
  • ambig = sayap
  • am'ng'an = untuk membunuh
  • an = untuk makan
  • an = untuk makan
  • ana' = anak
  • anawan = kanan
  • angen = angin
  • angk'x = mengendus , mencium
  • ango' = untuk bernapas
  • ant:' = telur
  • arifalang = bahu
  • as'ng = untuk bernapas
  • asila = garam
  • asin = laut
  • asu = anjing
  • awan = awan
  • axoe = api
  • ba' = tidak, tidak
  • baba = mulut
  • ba'ba = mulut
  • ba'la = pasir
  • bala = hati
  • bala = merah
  • balal = hari
  • baliki = rumput
  • bantae = daging / daging
  • batu = batu
  • bawa = bulan
  • b':ngi = malam
  • bebi' = kulit
  • b'lal = merah
  • b'ngae = worm ( cacing tanah )
  • besil = perut
  • b'sil = perut
  • besil sito' = usus
  • bintun = bintang
  • bo' = bulu
  • bo = buah
  • fo = buah
  • bolud = basah
  • bolung = daun
  • bontor = tongkat / kayu
  • borung = burung
  • bu' = bulu
  • bukan(ne) = lain
  • burung = burung
  • dala = darah
  • d'anang = merah
  • delum = jarum
  • dila = lidah
  • dio = engkau
  • dungdung bulu = rumah
  • :r': = membosankan , tumpul
  • ede = ini
  • ere = ini
  • e'dio = engkau
  • ehen = gigi
  • 'lal = abu
  • 'lor = laut
  • 'nae = ikan
  • 'nas = ikan
  • enawan = kanan
  • enixi = untuk bermimpi
  • 'pi' = wanita / perempuan
  • 'r'' = untuk tidur
  • et'm = hitam
  • funu = untuk membunuh
  • hanting = tipis
  • id'ao-id'ao = hijau
  • ina = ibu
  • inalib = awan
  • inalig = awan
  • in'm = untuk minum
  • isi = daging / daging
  • ix'n = gigi
  • ixung = hidung
  • kao' = tangan
  • kaxan = nama
  • koeu' = telinga
  • koxum-ba':' = labah-labah
  • koxung = labah-labah
  • kuning = kuning
  • lahalöng = worm ( cacing tanah )
  • lant'a = bumi / tanah
  • lawal-lawal = labah-labah
  • laxalöng = worm ( cacing tanah )
  • l':x': = rumah
  • lengg'l = leher
  • l'ngkol = langit
  • l'pol = bumi / tanah
  • lifud = hujan
  • limpo = hati
  • luma = rumah
  • ma' = ibu
  • mahae = baru
  • mala'al = kering
  • malaea' = kering
  • mano'-mano' = burung
  • masare' = semua
  • mata = mata
  • mata'a = kering
  • matam balal = hari
  • m''r'' = untuk tidur
  • met'm = hitam
  • mopori = tebal
  • mu- = engkau
  • nehe' = tipis
  • o = engkau
  • oeu' = telinga
  • oi' = air
  • oil = air
  • olol = hujan
  • o'ol = hujan
  • papa' = ayah
  • ratung = worm ( cacing tanah )
  • sado = semua
  • safun = kabut
  • saro' = debu
  • sawa = ular
  • silafae = wanita / perempuan
  • silai = pria / laki-laki
  • sion = jarum
  • si'u = tangan
  • sod = tulang
  • taun = tahun
  • teb'l = merokok
  • t'lab = merah
  • tete = kembali
  • tiu' = tikus
  • totu' = payudara
  • tu'a = tua
  • tungao = jarum
  • ulu = kepala
  • umar = merah
  • uri = kembali
  • uru = membosankan , tumpul
  • utu = caplak
  • x'neng = untuk mengubah
  • xun = tongkat / kayu
  • xuru = membosankan , tumpul
  • ya'o = engkau


  Bilangan:

  • ? = satu
  • daro = dua
  • do = dua
  • dua = dua
  • duo = dua
  • ru = dua
  • rua = dua
  • t'lo = tiga
  • t'lu = tiga
  • tigo = tiga   '.. ("tigo", kata serapan dari bahasa pendatang)
  • at = empat
  • aka = empat
  • ampe' = empat
  • dahad = empat
  • lima = lima
  • limo = lima  '.. ("limo", kata serapan dari bahasa pendatang)
  • anam = enam
  • n'm = enam
  • sixi = tujuh
  • siwa = sembilan
  • sambilan = sembilan
  • ? = sepuluh
  • ? = duapuluh
  • ? = limapuluh
  • ? = seratus
  • ? = seribu


  source:
  language.psy.auckland.ac.nz