Bahasa Bunun dialek Takbanuaz

Bahasa Bunun dialek Takbanuaz, adalah bahasa yang dipertuturkan oleh suku Bunun Takbanuaz di Formosa Taiwan.
Klasifikasi Bahasa: Austronesian: Formosan

Kamus sederhana Bahasa Bunun dialek Takbanuaz

- (ʔantan)ʔisaq = mana?
- aas = jarum
- asu = engkau
- baðbað = mengatakan
- bananað = pria / laki-laki
- bantas = kaki
- baqlu = baru
- batu = batu
- biðuq = lemak / minyak
- bilvaan = cahaya, listrik
- binanauʔað = wanita
- binhal = petir
- bintuqan = bintang
- bitvaqan = guntur
- buan = bulan
- bunuk = pasir
- buŋuʔ = kepala
- daan = jalan / jalur
- daðaʔ = di atas
- dalaq = bumi / tanah
- danum = air
- daqvisan = jauh
- di = ini
- diki = ini
- diqanin = langit
- diqanin = hari
- dumaʔ = lain
- duun = tali
- hikuʔ = belakang
- kahuŋ = kulit
- kalat = menggigit
- kalinastuʔun = memukul
- katukatuʔ = laba-laba
- kaununkaunun = buah
- ki = dan
- kuðakuða = bekerja
- kumbuʔ = dalam, di dalam
- kusbai = terbang
- kutu = kutu
- lamis = akar
- laquaq = kapan?
- lisav = daun
- luðaʔ = datang
- luhum = awan
- lukis = tongkat / kayu, pohon
- lumaq = rumah
- luvluv = angin
- luvus = basah
- mabaðuʔ = pon, mengalahkan
- mabaliv = membeli
- mabatu = membuang
- mabulsuk = kering
- madaiŋ = besar
- madaŋqas = merah
- madauqpus = panjang
- madayŋað = tua
- madiklaʔ = buruk, jahat
- maduqlas = putih
- maðʔav = malu
- mahanat = memasak
- makaðhav = dingin
- makai = menggali
- makalav = menggaruk
- makatpal = tebal
- maki = jika
- maklaŋ = hangat, panas
- makuis = sempit
- malawpa = menusuk, menembus
- maludaq = memukul
- maluŋqu = duduk
- maluqus = mengikat, kencangkan
- maluvus = basah
- mama = lidah
- mamantuk = benar
- manaq = menembak
- manisbis = tipis
- manusqit = tajam
- maŋaðʔaq = luas
- mapapaq = mengunyah
- mapatað = membunuh
- mapisiŋ = takut
- maputůl = pendek
- maqainan = tertawa
- maqmut = malam
- maquaq = bagaimana?
- masabaq = tidur
- masaŋlav lisav = hijau
- masasput = menekan
- masɔqbuŋ = berat
- masihal = baik
- masipul = menghitung
- masnipaq = meludah
- masuað = menanam
- matað = mati
- mataisaq = bermimpi
- mataqduŋ = kotor
- mataqduŋ = hitam
- mataqis = menjahit
- mataʔ = mata
- matuaʔ = membuka, mengungkap
- matuktuk = memotong
- maʔaŋkus = mengadakan
- maʔaq = apa?
- maʔiup = meniup
- maʔun = makan
- mihalaŋ = menyakitkan, sakit
- miliskin = berpikir
- minbalva = membengkak
- mindaŋkað = berdiri
- mindia = memilih
- minpuhuq = busuk
- minsumin = datang
- miqumis = hidup
- mishuan = dekat
- mudadaan = berjalan
- mudadaan = memanjat (juga berarti berjalan)
- mudan = leher
- muŋqanuʔ = mengalir
- muqalqal = jatuh
- mutaq = muntah
- nai = mereka
- naitaʔ = mereka
- nastuʔ = di bawah
- nibuʔ = telur
- niŋʔav = laut
- niŋʔav = danau
- nipun = gigi
- nituʔ = tidak
- niʔ = tidak
- ŋaan = nama
- ŋulus = mulut
- ŋutus = hidung
- padusaʔ = membagi
- paniʔ = sayap
- piquʔuq = bagaimana?
- pisdua = membakar
- pulahuq = bulu
- qabuʔ = abu
- qaðam = burung
- qaidaŋ = darah
- qamisan = tahun
- qansiap = tahu, mengerti
- qanup = berburu
- qasilaʔ = garam
- qatað = hati
- qatibiŋ = nyamuk
- qudan = hujan
- qulbuʔ = rambut
- qusʔul = merokok
- quuʔ = minum
- saak = mengendus, mencium
- saak = Saya
- sadu = melihat
- sam = kita
- sapuð = api
- siin = dan
- silup = usus
- sima = siapa?
- simal = daging
- siqaivusvus = belok
- siqiʔ = cabang
- su = engkau
- sumbaŋ = bernapas
- supsup = mengisap
- susua = menguap
- susuʔ = payudara, susu
- takiyuc = kecil
- talʔia = tumbuh (tumbuh orang)
- tama = ayah
- tampahukað = tikus
- tanavanan = kanan
- tanavili = kiri
- tandauluq = cacing (cacing tanah)
- tanʔa = mendengar
- taŋis = menangis
- taŋqaiuʔ = mencuri
- tavi = ilalang / atap
- tayŋa = telinga
- -taʔ = kita
- tian = perut
- tikas = nyamuk
- tina = ibu
- titiʔ = daging
- tuqnað = tulang
- vali = hari, matahari
- vaʔuʔ = bahu
- ʔaas = jarum
- ʔaðak = Saya
- ʔaðam = kita
- ʔaipaʔ = bahwa
- ʔaipiʔ = ini
- ʔaipiʔ = dia / dia
- ʔamuʔ = anda
- ʔapʔap = berenang
- ʔasuʔ = anjing
- ʔataʔ = kita
- ʔikul = ekor
- ʔima = tangan
- ʔiskaan = ikan
- ʔismuut = rumput
- ʔivut = ular
- ʔuvaðʔað = anak

Bilangan
- tasʔa = Satu
- dusa = Dua
- tau = Tiga
- paat = Empat
- himaʔ = Lima
- num = Enam
- pituʔ = Tujuh
- vauʔ = Delapan
- sivaʔ = Sembilan
- masʔan = Sepuluh


sumber:

- wikipedia
- language.psy.auckland.ac.nz
- dan berbagai sumber

No comments:

Post a Comment