Bahasa Bunun dialek Iskubun

Bahasa Bunun dialek Iskubun, adalah bahasa yang dipertuturkan oleh suku Bunun Iskubun di Formosa Taiwan.
Klasifikasi Bahasa:  Austronesian: Formosan

Kamus sederhana Bahasa Bunun dialek Iskubun

- (si)supsup = mengisap
- 'að'að = semua
- -am = anda
- antan nastu' = di bawah
- antanŋadah = dalam, di dalam
- -as = engkau
- 'asu' = anjing
- bahlu = baru
- bainin = datang
- bananað = pria / laki-laki
- bantas = kaki
- batu = batu
- baynahay = datang
- biðuh = lemak / minyak
- biɬva' = guntur
- bintuhan = bintang
- bitvah = guntur
- buan = bulan
- buŋu' = kepala
- cian = perut
- cici' = daging
- cikas = nyamuk
- cina' = ibu
- daan = jalan / jalur
- ðaas = pasir
- daða' = di atas
- dadaðacia = di atas
- dahvian = jauh
- dalah = bumi / tanah
- danum = air
- dihanin = langit
- dimaɬ = petir
- duma' = lain
- eskuan = dekat
- habu' = abu
- haðam = burung
- haidaŋ = darah
- hamisan = tahun
- hanup = berburu
- hasila' = garam
- hatað = hati
- hayap = tahu, mengerti
- hudan = hujan
- hulbu' = rambut
- hus'uɬ = merokok
- huud = minum
- 'iisa = mana?
- -ik = Saya
- 'iku' = belakang
- 'ikuɬ = ekor
- -im = kita
- 'ima = tangan
- 'is'as = jarum
- 'iskaan = ikan
- 'ismuut = rumput
- iuvluv = angin
- 'ivut = ular
- kaimin = kita
- kakatu' = laba-laba
- kalat = menggigit
- kalinastuun = memukul
- kamu' = anda
- kasu' = engkau
- kata' = kita
- kaununkaunun = buah
- kauŋ = kulit
- kidikus = mengadakan
- kinsapiyun = tali
- kudada' = mendaki
- kuðakuða = bekerja
- kusbai = terbang
- kutu = kutu
- ɬabian = malam
- lakua = kapan?
- ɬamis = akar
- lisav = daun
- ɬukis = tongkat / kayu
- ɬuɬubunun = telur
- lumah = rumah
- ɬu'um = awan
- maað = apa?
- ma'anat = memasak
- mabaðu' = mengalahkan
- mabaɬiv = membeli
- mabuɬsuk = kering
- madahpa' = menyakitkan, sakit
- madaiŋ = besar
- madaŋhas = merah
- mað'av = malu
- madayŋað = tua
- maduhlas = putih
- maduhpus = panjang
- mahainan = tertawa
- mahaivusvus = belok
- mahmut = malam
- mahusbu' = berat
- mais = jika
- ma'iup = meniup
- makaðav = dingin
- makai = menggali
- makalav = menggaruk
- makatpaɬ = tebal
- maklaŋ = hangat
- makuaŋ = buruk, jahat
- makuis = kecil
- makuis = sempit
- maɬaupa' = menusuk, menembus
- maludah = memukul
- maluhus = mengikat, kencangkan
- maɬuŋhu' = duduk
- maɬuspiŋað = wanita
- maluvus = basah
- ma'ma' = lidah
- mamantuk = benar
- manah = menembak
- manbaɬva' = membengkak
- manisbis = tipis
- manushit = tajam
- maŋabðan = luas
- mapapah = mengunyah
- mapatað = membunuh
- mapisiŋ = takut
- maputůl = pendek
- mas = dan
- masabah = tidur
- masaŋɬav = hijau
- masial = baik
- masipuɬ = menghitung
- masput = menekan
- masuað = menanam
- mata' = mata
- matað = mati, mati
- matahduŋ = kotor
- matahduŋ = hitam
- matahis = menjahit
- mataisah = bermimpi
- matakunav = membuang
- matnipah = meludah
- matua' = membuka, mengungkap
- matuktuk = memotong
- maun = makan
- mihumis = hidup
- miliskin = berpikir
- mindaŋkaða' = berdiri
- mindia = memilih
- minpu'uh = busuk
- minsuŋap = membakar
- mudadaan = berjalan
- muhalhal = jatuh
- mumudan = leher
- muŋhanu' = mengalir
- mutah = muntah
- nai'ia' = mereka
- namakua = bagaimana?
- ni' = tidak
- niŋ'av = laut
- niŋ'av = danau
- nipun = gigi
- nitu' = tidak
- ŋaan = nama
- ŋulus = mulut
- ŋutus = hidung
- padasa = membagi
- palnatu' = mengatakan
- pani' = sayap
- pikuun = bagaimana?
- puɬa'uh = bulu
- saak = mengendus, mencium
- sadu = melihat
- saicia = bahwa
- saicin = ini
- sai'ia = dia
- saikin = Saya
- sapuð = api
- sasput = menekan
- sia di = ini
- sihi' = cabang
- siin = dan
- silup = usus
- sima = siapa?
- sisusuab = menguap
- sumbaŋ = bernapas
- suŋhahaul = berenang
- susu' = payudara,susu
- -ta' = kita
- ta'aða' = mendengar
- takiluhað = cacing (cacing tanah)
- tal'i'ia = tumbuh
- tama = ayah
- tampa'ukað = tikus
- tanavanan = kanan
- tanavili = kiri
- taŋhaiu' = mencuri
- taŋia' = telinga
- taŋis = menangis
- tasto hanian = hari
- tatavi' = ilalang / atap
- tiquc = darah
- tuhnað = tulang
- 'uvað = anak
- vali = hari, matahari
- vaɬi' = hari, matahari
- vau' = bahu

Bilangan
- tas'a = Satu
- dusa = Dua
- tau = Tiga
- paat = Empat
- 'ima' = Lima
- num = Enam
- pitu' = Tujuh
- vau' = Delapan
- siva' = Sembilan
- mas'an = Sepuluh


sumber:

- wikipedia
- language.psy.auckland.ac.nz
- dan berbagai sumber

No comments:

Post a Comment