Bahasa Dayak Katingan

Bahasa Dayak Katingan, adalah bahasa yang diucapkan oleh suku Dayak Katingan di Kalimantan Tengah, Indonesia. Bahasa Dayak Katingan ini dikelompokkan ke dalam kelompok Bahasa Dayak Ngaju, bersama bahasa Dayak Kapuas, bahasa Dayak Mengkatip dan Bahasa Dayak Bakumpai.

Klasifikasi: Austronesian: Malayo-Polynesian: Barito: Barat: Selatan 

Kamus:
 • amun = jika
 • andau = hari
 • aŋin = angin
 • apui = api
 • asɛp = rokok
 • asuʔ = anjing
 • atɛi = hati
 • babɛhat = berat
 • bahandaŋ = merah
 • bahɛndaʔ = kuning
 • bahiǰau = hijau
 • bahuʔ = bahu
 • bailɛm = hitam
 • bakačil = kusam, tumpul
 • bakapal = tebal
 • bakas = tua
 • balasut = hangat
 • balau = rambut
 • balawau = tikus
 • balawuʔ = jatuh
 • bampis = tipis
 • banai = suami
 • bañɛhi = tajam
 • baputiʔ = putih
 • baqawi = kerja
 • barapi = masak
 • baras = pasir
 • bataŋ = kayu
 • batuʔ = batu
 • baunandau = awan
 • bawi = wanita
 • bɛkɛn = lain
 • bɛlum = hidup
 • bɛlum = tumbuh
 • bisaʔ = basah
 • bitaŋ = bintang
 • buah = benar, betul
 • buaʔ = buah
 • bulan = bulan
 • buluʔ = bulu
 • buruŋ = burung
 • daan = cabang
 • dahaʔ = darah
 • danau = danau
 • daniʔ = dekat
 • danum = air
 • dawɛn = daun
 • diaʔ = tidak
 • dumah = datang
 • ɛlɛm = perut
 • eñak = lemak / minyak
 • ɛnarak = bagaimana?
 • esiʔ = daging
 • ɛwɛi = siapa?
 • galiŋ = baring
 • gantauʔ = kanan
 • haɛʔ = besar
 • halikɛʔ = kotor
 • hamalɛm = malam
 • hamanɛn = kapan?
 • hamɛs = peras
 • hanaŋui = berenang
 • handipɛʔ = ular
 • hanupiʔ = mimpi
 • hariwut = tiup
 • hawan = sakit
 • hawun = kabut
 • hɛniŋ = dengar
 • hətuɛʔ = pria / laki-laki
 • himbaʔ = kayu / hutan
 • humaʔ = rumah
 • ikam = anda
 • ikau = engkau
 • ikɛi = kami
 • ikuh = ekor
 • indaŋ = ibu
 • itaʔ = kita
 • iyɛʔ = dia
 • ǰelaʔ = lidah
 • ǰiɛʔ = bahwa
 • ǰituh = ini
 • kanbaŋ = bunga
 • karam = buruk, jahat
 • karatak = jalan / jalur
 • kasiŋaʔ = gigi
 • katɛʔ = telur
 • kawuʔ = debu
 • kawuʔ = abu
 • kayu = kayu
 • kɛčau = jauh
 • kɛmbaŋ = bengkak
 • kilat = petir
 • kuan = berkata
 • kuman = makan
 • kurik = kecil
 • lamus = baik
 • laŋit = langit
 • lauk = ikan
 • laut = laut
 • lɛŋɛʔ = tangan
 • likur = belakang
 • lukɛŋ = cacing (cacing tanah)
 • lumbah = luas
 • lusɛʔ = mereka
 • mahasur = aliran
 • mahawɛn = malu
 • mahɛnbiŋ = memegang
 • malalap = menguap
 • maluěaʔ = ludah
 • mamakit = gigit
 • mamaruk = pukul
 • mamɛli = beli
 • mamɛlih = pilih
 • mamɛta = bagi
 • mamɛtɛŋ = ikat
 • mamuka = ungkap membuka,
 • mañakah = lempar
 • manakau = mencuri
 • manakɛr = mendaki
 • mananjuŋ = berjalan kaki
 • mananǰut = jahit
 • manaŋis = nangis
 • manɛmbak = tembak
 • manɛpɛʔ = menampar
 • manɛtɛk = potong
 • mañimak = mengendus, mencium bau
 • maniŋgap = hitung
 • mañipaŋ = berbalik
 • manǰuhu = masak
 • mañuduk = tusuk, menusuk
 • maŋali = gali
 • maŋandup = berburu
 • maŋɛmbul = tanaman
 • maŋɛtaʔ = kunyah
 • maŋgayuʔ = garuk
 • maŋusɛp = hisap
 • mapatɛi = bunuh
 • mapui = bakar
 • maram = busuk
 • matɛi = mati,
 • matɛʔ = mata
 • mɛndɛŋ = berdiri
 • menumbuk = memukul
 • mikɛh = takut
 • munduk = duduk
 • nahasɛn = bernafas
 • ñahukan = sembunyi
 • ñanak = anak
 • naŋguh = di
 • naŋguh hɛndaʔ = di bawah
 • naŋguh hunjun = di atas
 • naŋguh suaŋ = dalam, di dalam
 • naŋquhsuwɛi = mana?
 • ñapaŋ = ayah
 • narai = apa?
 • ñawɛʔ = mulut
 • ñɛluʔ = tahun
 • ñyamuk = nyamuk
 • ŋaran = nama
 • ŋihup = minum
 • ŋitɛʔ = lihat
 • ŋutaʔ = muntah
 • paiʔ = kaki
 • palapas = sayap
 • pandak = pendek
 • pañǰaŋ = panjang
 • pɛtak = bumi / tanah
 • pilus = jarum
 • pindiŋ = telinga
 • qutiʔ = kutu
 • qutur = guntur
 • ruput = rumput
 • sabakaŋ = laba-laba
 • sambil = kiri
 • saŋɛŋɛm = dingin
 • sapau = atap
 • sawai = istri
 • sɛpit = sempit
 • suaŋ ɛlɛm = usus
 • tahɛtaʔ = baru
 • takuluk = kepala
 • taliʔ = tali
 • tarawaŋ = terbang
 • tatawɛʔ = tertawa
 • tawan = tahu, mengetahui
 • tɛyah = kering
 • tiruh = tidur
 • tiruk = berpikir
 • tulaŋ = tulang
 • tusuʔ = susu, payudara
 • tutaŋ = dan
 • učam = hujan
 • uhat = akar
 • ulun = orang / manusia
 • upak = kulit
 • uras = semua
 • uruŋ = hidung
 • uyah = garam
 • uyat = leher
 • yakuʔ = saya
 • yapaŋ = ayah
bilangan:
 • icɛʔ = satu
 • duɛʔ = dua
 • tɛluʔ = tiga
 • ɛpat = empat
 • lime = lima
 • jahawen = enam
 • uju = tujuh
 • hanya = delapan
 • jalatien = sembilan
 • sepulu = sepuluh
 • duepulu = duapuluh
 • limepulu = limapuluh
 • saratus = seratus
 • sekuyan = seribu

-------------
keterangan:
- ʔ = ' 
- ŋ = ng


sumber: 
- language.psy.auckland.ac.nz
- wikipedia
- dan beberapa sumber lain

Bahasa Merina (Malagasy)

Bahasa Merina, adalah bahasa yang diucapkan oleh suku Merina Malagasy di pulau Madagascar, Afrika.

Klasifikasi: Austronesian: Malayo-Polynesian: Barito:East: Malagasy 

Kamus:
 • áfo = api
 • áhitra = rumput
 • ahóana = bagaimana?
 • áiza = mana?
 • akéky = dekat
 • ála = kayu / hutan
 • alíka = anjing
 • álina = malam
 • ambány = di bawah
 • ambóa = anjing
 • ambóny = di atas
 • ámy = di
 • ánaka = anak
 • anárana = nama
 • anáty = dalam, di dalam
 • ándro = hari
 • ántitra = tua
 • ány = bahwa
 • áo = bahwa
 • ary = dan
 • atódy = telur
 • áty = hati
 • áty = ini
 • ávy = datang
 • bibiláva = ular
 • dómbo = kusam, tumpul
 • dródroka = busuk
 • élatra = sayap
 • éty = sempit
 • fáka = akar
 • fan-jáitra = jarum
 • faríhy = danau
 • fásika = pasir
 • fóhy = pendek
 • fótsy = putih
 • háfa = lain
 • hála = laba-laba
 • háo = kutu
 • hatsìaka = dingin
 • havánana = kanan
 • havía = kiri
 • haza-n-dráno = ikan
 • házo = kayu
 • héhy = tertawa
 • hélatra = petir
 • héna = daging
 • hénatra = malu
 • hianáo = engkau
 • hianaréo = anda
 • hóditra = kulit
 • h-óm-ana = makan
 • ínona = apa?
 • isíka = kita
 • iz[áho] = saya
 • izaháy = kita
 • izáy = siapa?
 • ízy = dia
 • ízy = mereka
 • ka = dan
 • kánkana = cacing (cacing tanah)
 • kély = kecil
 • kíbo = perut
 • kíntana = bintang
 • kótroka = guntur
 • kótsa = basah
 • láhy = pria / laki-laki
 • lálana = jalan / jalur
 • lambusir = belakang
 • lamósina = belakang
 • lánitra = langit
 • laoko = ikan
 • láva = panjang
 • lavénona = abu
 • lávitra = jauh
 • lávo = jatuh
 • lehibé = besar
 • léla = lidah
 • lóha = kepala
 • l-om-áno = berenang
 • ma-fána = hangat
 • maha-lála = tahu, mengetahui
 • ma-hándro = masak
 • ma-híta = lihat
 • máina = kering
 • má-inty = hitam
 • ma-itso = hijau
 • ma-lálaka = luas
 • ma-lóto = kotor
 • ma-máky = bagi
 • mam-bóly = tanaman
 • ma-mély = pukul
 • ma-metraka = duduk
 • ma-mía = peras
 • ma-móha = buka
 • ma-móno = bunuh
 • man-aikitra = gigit
 • ma-nápaka = potong
 • man-déha = berjalan
 • man-dóa = muntah
 • man-dóaka = tusuk
 • man-dóro = bakar
 • man-dré[ni] = dengar
 • man-dróra = ludah
 • m-ándry = baring
 • mang-álatra = mencuri
 • ma-ngatsíaka = dingin
 • ma-nídina = terbang
 • ma-nífy = tipis
 • man-ísa = hitung
 • ma-nítrika = sembunyi
 • man-jáitra = jahit
 • man-óaka = menguap
 • ma-nófy = mimpi
 • ma-ráry = sakit
 • márina = benar, betul
 • máso = mata
 • ma-távy = lemak / minyak
 • ma-tévina = tebal
 • ma-tóry = tidur
 • máty = mati
 • ma-vésatra = berat
 • mavo = kuning
 • ména = merah
 • mi-áina = hidup
 • mi-ákatra = daki
 • mi-ása = kerja
 • mi-bóntsina = bengkak
 • mi-féhy = ikat
 • mi-fídy = memilih
 • mi-fóka = bernafas
 • mi-hády = gali
 • mi-háotra = garuk
 • mi-háza = berburu
 • mi-házona = pegang
 • mi-hévitra = berpikir
 • mi-hóta = kunyah
 • milomano = berenang
 • mipetraka = duduk
 • mi-sótro = minum
 • mi-tána = pegang
 • mi-tény = kata, bicara
 • mi-tífitra = tembak
 • mi-t-om-ány = tangis
 • mi-tómbo = tumbuh
 • mi-tóraka = lempar
 • mi-tóto = hantam
 • mi-tróka = endus, cium bau2an
 • mi-tsángana = berdiri
 • mi-tséntsitra = hisap
 • mi-tsóka = tiup
 • mi-válana = aliran
 • mi-vídy = beli
 • móka = nyamuk
 • nàra = dingin
 • nífy = gigi
 • nóno = susu, payudara
 • ólona = orang / manusia
 • orana = hujan
 • órona = hidung
 • ovíana = kapan?
 • pílopílo = tajam
 • rá = darah
 • ráha = jika
 • ráhaka = cabang
 • ráhona = awan
 • rámbo = ekor
 • ránjo = kaki
 • ráno = air
 • ranomásina = laut
 • rátsy = buruk, jahat
 • rávina = daun
 • ráy = ayah
 • rehétra = semua
 • rény = ibu
 • rívotra = angin
 • sétroka = rokok
 • síra = garam
 • sóroka = bahu
 • sy = dan
 • tadíny = telinga
 • tády = tali
 • táfo bózaka = atap
 • táhotra = takut
 • tánana = tangan
 • tány = bumi / tanah
 • táolana = tulang
 • táona = tahun
 • tónga = datang
 • tongotra = kaki
 • tráno = rumah
 • trondro = ikan
 • tsára = baik
 • tselatra = petir
 • tsia = tidak
 • tsináy = usus
 • tsy = tidak
 • vády = suami
 • vády = istri
 • váo = baru
 • váto = batu
 • váva = mulut
 • vávy = wanita
 • víly = belok
 • vóa = buah
 • voalávo = tikus
 • vólana = bulan
 • vólo = rambut
 • vólo = bulu
 • vóny = bunga
 • vóny = kuning
 • vórona = burung
 • vóvoka = debu
 • vózona = leher
 • závona = kabut
bilangan:
 • ísa = satu
 • róa = dua
 • télo = tiga
 • éfatra = empat
 • dimy = lima
 • enina = enam
 • fito = tujuh
 • valo = delapan
 • sivy = sembilan
 • folo = sepuluh
 • roapolo = duapuluh
 • dimampolo = limapuluh
 • jato = seratus
 • zato = seratus
 • arivo = seribu


sumber:
- language.psy.auckland.ac.nz
- wikipedia
- dan beberapa sumber lain

Bahasa Sumbawa

Bahasa Sumbawa, adalah bahasa yang diucapkan oleh suku Sumbawa di Pulau Sumbawa. Bahasa Sumbawa ini masih berkerabat dengan bahasa Sasak dan Bali.

Klasifikasi: Austronesian: Malayo-Polynesian: Malayo-Sumbawan: Bali-Sasak-Sumbawa: Sasak-Sumbawa

Kamus:
 • ades = hisap
 • ai jerning = air
 • ai mata = tangis
 • akar = akar
 • api = api
 • asu = anjing
 • ate = hati
 • au = debu
 • au = abu
 • awan = langit
 • bakela = hangat
 • bale = rumah
 • balong = baik
 • bapak = ayah
 • bara = bengkak
 • bari = busuk
 • basa = basah
 • basalaki = suami
 • basawai = istri
 • basio = sembunyi
 • basu = busuk
 • batu = batu
 • bekake = makan
 • belangan = berjalan
 • bele = ular
 • belikat = bahu
 • beling = kata, bicara
 • belo = panjang
 • berat = berat
 • beriak = aliran
 • beripi = mimpi
 • beru = baru
 • betisu = ludah
 • bintang = bintang
 • boa = mulut
 • bulan = bulan
 • bulu = rambut
 • bungkak = belakang
 • cacing = cacing (cacing tanah)
 • datang = datang
 • denan = bahwa
 • deta = ini
 • dingin = dingin
 • dirinan = dia
 • doo = jauh
 • ela = lidah
 • elong = ekor
 • empaa = daging
 • ene = kaki
 • entek = daki
 • enti = pegang
 • ete = pilih
 • gera = baik
 • geresek = pasir
 • getih = darah
 • godong = daun
 • gunter = guntur
 • gutu = kutu
 • iak = bernafas
 • iduk = endus, mencium bau2an
 • idung = hidung
 • ijo = hijau
 • ima = tangan
 • ina = ibu
 • ingo = lihat
 • isit = gigi
 • jangan = ikan
 • jarum = jarum
 • kaji = saya
 • kanan = kanan
 • kangila = malu
 • kelam = engkau
 • keletek = sayap
 • kemang = bunga
 • kengkang = laba-laba
 • kerapu = buruk, jahat
 • kerok = garuk
 • kerong = tipis
 • ketaket = takut
 • ketoan = apa?
 • kidang = kiri
 • kilat = petir
 • korok = leher
 • kowar = gali
 • kuning = kuning
 • kuping = telinga
 • laret = daging
 • lenge = buruk, jahat
 • lesek = kotor
 • let = laut
 • loka = tua
 • luket = kulit
 • manak = tembak
 • manang = berdiri
 • mangar = kering
 • mata = mata
 • mate = mati
 • me lowe = hitung
 • mega = awan
 • melok = bagaimana?
 • mengko = belok, ubah arah
 • menong = dengar
 • mepang = mana?
 • mira = merah
 • mongka = masak
 • nanam = tanaman
 • nange = berenang
 • nene = anda
 • ngebajo = berburu
 • ngejit = jahit
 • ngelit = menguap
 • ngering = sakit
 • ngesit = gigit
 • ngonat = kunyah
 • ngulang = baring
 • niup = tiup
 • no semal = malu
 • nongka = tidak
 • nuja = hantam
 • nyeripik = jatuh
 • nyibar = terbang
 • nyinim = minum
 • nyoro = mencuri
 • ode = kecil
 • odek = pendek
 • ola = jalan / jalur
 • olat = kayu / hutan
 • orong = kerja
 • otak = kepala
 • pang = di
 • pang atas = di atas
 • pang bawa = di bawah
 • pang dalam = dalam, di dalam
 • parak = dekat
 • pelentong = melemparkan
 • pemali = beli
 • penat = rokok
 • penek = pendek
 • pesat = peras
 • petang = malam
 • pidan = kapan?
 • pio = burung
 • pisak = hitam
 • pongo = atap
 • puin = kayu
 • pukil = pukul
 • pusat = perut
 • puti = putih
 • rango = besar
 • rante = cabang
 • rea = luas
 • rebu = rumput
 • renget = nyamuk
 • rengingi = tertawa
 • rumpok = pukul
 • sai = siapa?
 • salaki = pria / laki-laki
 • samate = bunuh
 • sandro = tahu, mengetahui
 • sarango = tumbuh
 • sarea = kita
 • sarea = semua
 • sat = ikat
 • sawai = wanita
 • selak ode = sempit
 • sia = dia
 • singin = nama
 • sira = garam
 • susu = susu
 • tana = bumi / tanah
 • tau len = lain
 • taunan = mereka
 • tawu = orang / manusia
 • tayam = tajam
 • tebal = tebal
 • tebok = bagi
 • teen = tahun
 • telas = hidup
 • tele = telur
 • tengari = hari
 • tengke = daki
 • teres = dan
 • teruk = tusuk
 • tetak = potong
 • tikis = tikus
 • tingka = jika
 • tiu = danau
 • tiup = tiup
 • toar = kering
 • tode = anak
 • tokal = duduk
 • tolang = tulang
 • tumpel = kusam, tumpul
 • tunong = tidur
 • tunung = bakar
 • tutu-tutu = benar, benar
 • ujan = hujan
 • uleng = buka
 • utah = muntah
 • uwer = lemak / minyak
bilangan:
 • sakodeng = satu
 • sopo = satu
 • dua = dua
 • telu = tiga
 • empat = empat
 • lima = lima
 • enam = enam
 • pitu = tujuh
 • balu = delapan
 • siwa = sembilan
 • sepuluh = sepuluh
 • duapuluh = duapuluh
 • limapuluh = limapuluh
 • serates = seratus
 • seribu = seribu

-----------
keterangan:
ŋ = ng


sumber:
- wikipedia
- language.psy.auckland.ac.nz
- dan beberapa sumber lain

Bahasa Sasak

Bahasa Sasak, adalah bahasa yang diucapkan oleh suku Sasak di Pulau Lombok. Bahasa Sasak ini masih berkerabat dengan bahasa Sumbawa dan Bali.

Klasifikasi: Austronesian: Malayo-Polynesian: Malayo-Sumbawan: Bali-Sasak-Sumbawa: Sasak-Sumbawa

Kamus:
 • abaŋ = merah
 • acòŋ = anjing
 • adil = tembak
 • aiq = air
 • akah = akar
 • akar = akar
 • aku = saya
 • alis = kayu / hutan
 • amaq = ayah
 • ambuq = endus, cium bau2an
 • antə = engkau
 • antə səlapuq = anda
 • aŋèt = kunyah
 • aŋin = angin
 • apə = apa?
 • api = api
 • aran = nama
 • asəp = rokok
 • asu = anjing
 • atas = di atas
 • até = hati
 • atəp = atap
 • awu-awu = abu
 • awun-awun = kabut
 • baduk = usus
 • bagus = baik
 • bais = busuk
 • balé = rumah
 • baru = baru
 • basaq = basah
 • basóŋ = anjing
 • batu = batu
 • bawaq = di bawah
 • béaq = merah
 • bəgaŋ = tikus
 • bəkət = sempit
 • bəléq = besar
 • bəli = membeli
 • béló = panjang
 • belòŋ = leher
 • bəraŋkak = nyamuk
 • bərarak = laba-laba
 • bərat = berat
 • bərəmbé = bagaimana?
 • bərəmbòk = bernafas
 • bèrès = anjing
 • bidəŋ = hitam
 • bintaŋ = bintang
 • biras = pasir
 • birəŋ = hitam
 • biwih = mulut
 • bókóq = bengkak
 • bòŋkòr = belakang
 • buaq = buah
 • bukaq = membuka, mengungkap
 • bulan = bulan
 • bulu = rambut
 • bulu = bulu
 • còŋaŋ = kusam, tumpul
 • dait = dan
 • daləm = dalam, di dalam
 • daraq = darah
 • datəŋ = datang
 • daun = daun
 • dəmak = pegang
 • dəŋah = dengar
 • dəŋan = orang / manusia
 • dəŋar = dengar
 • éjó = hijau
 • èlaq = lidah
 • èlòŋ = ekor
 • gadiŋ = pegang
 • galah = tusuk
 • galuh = luas
 • garut = kotor
 • gawah = kayu
 • gawéq = bekerja
 • gèdèŋ = daun
 • gemi = kotor
 • gerès = pasir
 • gəri = jatuh
 • geriŋ = kering
 • geró = kering
 • gesik = pasir
 • gigi = gigi
 • gigit = gigit
 • gitaq = lihat
 • góró = kering
 • guntur = guntur
 • gutu = kutu
 • iduŋ = hidung
 • idup = hidup
 • iə = dia
 • iə padə = mereka
 • ijó = hijau
 • ilaq = malu
 • imə = tangan
 • impi = mimpi
 • inaq = ibu
 • iné = ini
 • ini = ini
 • inó = bahwa
 • iruŋ = hidung
 • irup = hidup
 • itə = kita
 • ituŋ = hitung
 • jait = jahit
 • jaóq = jauh
 • jarum = jarum
 • jəló = hari
 • kaéh = garuk
 • kakən = makan
 • kaliq = gali
 • kamu = engkau
 • kanak = anak
 • kanan = kanan
 • kaók = garuk
 • karèk = garuk
 • kawan = kanan
 • kayuq = kayu
 • kəlak = memasak
 • kélép = terbang
 • kələpuq = debu
 • kəlètèk = sayap
 • kəmanukan = burung
 • kəmbaŋ = bunga
 • kənaq = benar
 • kəntòk = telinga
 • kərəpuq = debu
 • kiri = kiri
 • kisap = petir
 • kódéq = kecil
 • kóniŋ = kuning
 • kóntéq = pendek
 • kòŋòl = kusam, tumpul
 • kuniŋ = kuning
 • kutiq = sempit
 • ladək = lempar
 • lain = lain
 • lampaq = berjalan
 • lamun = jika
 • laŋan = jalan / jalur
 • laŋit = langit
 • ləmu = lemak / minyak
 • léndóŋ = kulit
 • ləŋé = buruk, jahat
 • léq = di
 • lətaq = kotor
 • lóŋə = cacing (cacing tanah)
 • luŋə = cacing (cacing tanah)
 • maləm = malam
 • mamə = pria / laki-laki
 • manusiə = orang / manusia
 • maŋan = makan
 • matə = mata
 • matə = mati
 • matéq = bunuh
 • mbé = mana?
 • məraŋ = tajam
 • mòkóh = tebal
 • mpaq = daging
 • mpaq = ikan
 • mpuk = memukul
 • naé = kaki
 • naŋis = tangis
 • ndéq = tidak
 • né = ini
 • ni = ini
 • nikuŋ = belok
 • ninə = wanita
 • njək = peras
 • njəŋ = berdiri
 • nó = bahwa
 • nyəbóq = sembunyi
 • nyət = dingin
 • ŋèlèk = aliran
 • ŋəmot = hisap
 • ŋinəm = minum
 • ŋóam = menguap
 • ŋònòŋ = berenang
 • òkəp = awan
 • òtak = kepala
 • paliŋ = mencuri
 • panas = hangat
 • pantòk = pukul
 • pələŋ = potong
 • péléq = pilih
 • pèmpaŋ = cabang
 • pəndət = rokok
 • pəriap = masak
 • pikir = pikir
 • piléq = pilih
 • piran = kapan?
 • pòlòŋ = potong
 • putiq = putih
 • rapət = dekat
 • rəbu = rumput
 • rèkèŋ = hitung
 • rèmòŋ = kotor
 • réréq = tertawa
 • ririq = tertawa
 • sai = siapa?
 • sakit = sakit
 • sədut = bakar
 • səgarə = laut
 • səlapuq = semua
 • səmamə = suami
 • səninə = istri
 • seran = berburu
 • siə = garam
 • sigar = bagi
 • sólah = baik
 • susu = susu
 • taèk = daki
 • tais = kering
 • tajəm = tajam
 • takut = takut
 • talət = tanaman
 • tali = tali
 • taliq = ikat
 • tanaq = bumi / tanah
 • taòk = bahu
 • taóq = tahu, mengerti
 • taun = tahun
 • təbəl = tebal
 • təgəl = pegang
 • telagə = danau
 • təlóq = telur
 • təriq = jatuh
 • téwóq = tumbuh
 • tian = perut
 • tindóq = tidur
 • tindóq = baring
 • tipis = tipis
 • tiup = tiup
 • tiwóq = tumbuh
 • tóaq = tua
 • tòkòl = duduk
 • tòlaŋ = tulang
 • tujaq = pukul
 • tupuq = kusam, tumpul
 • tusiq = meludah
 • ujan = hujan
 • ukəp = awan
 • ulah = ular
 • uni = kata, bicara
 • utaq = muntah
bilangan:
 • səkéq = satu
 • sai = satu
 • duə = dua
 • təlu = tiga
 • mpat = empat
 • limə = lima
 • nəm = enam
 • pituq = tujuh
 • baluq = delapan
 • siwaq = sembilan
 • sepulu = sepuluh
 • duə pulu = duapuluh
 • lékur = duapuluh
 • likur = duapuluh
 • sèkət = limapuluh
 • petang dasə = limapuluh
 • seratus = seratus
 • siu = seribu
 • seribu = seribu
 • setali = seribu

-----------
keterangan:
ŋ = ng


sumber:
- wikipedia
- language.psy.auckland.ac.nz
- dan beberapa sumber lain

Bahasa Tagbanwa

Bahasa Tagbanwa, adalah bahasa yang dipertuturkan oleh suku Tagbanwa di Filipina. Bahasa Tagbanwa sendiri memiliki 2 dialek yang dtuturkan di dua pulau berbeda.

Dialek Bahasa Tagbanwa:

diolah dari berbagai sumber

Bahasa Bontok

Bahasa Bontok, adalah bahasa yang dipertuturkan oleh suku Bontok, di Filipina.

Bahasa Bontok, memiliki 3 dialek, yaitu:

dioleh dari berbagai sumber

Bahasa Tagbanwa Kalamian

Bahasa Tagbanwa Kalamian, adalah bahasa yang dipertuturkan oleh suku Tagbanwa Kalamian, dialek Pulau Coron, Filipina.

Klasifikasi: Austronesian: Malayo-Polynesian: Philippine: Kalamian

Kamus:
 • bakluq = baru
 • balay = rumah
 • batuq = batu
 • baβay = wanita
 • bɨlag = tidak
 • bilang = hitung
 • bisit = kaki
 • bituaq = usus
 • bitukun = bintang
 • buaq = rambut
 • buat = masak
 • bugsuq = jatuh
 • bukuq = belakang
 • bulan = bulan
 • bulyak = masak
 • burak = buah
 • dakuluq = besar
 • daugdug = guntur
 • dibdib = payudara
 • dikɨl = leher
 • dilak = lidah
 • dɨngɨl = dengar
 • diput = pendek
 • diput = pendek
 • duǥuq = darah
 • duliq = tulang
 • dumaq = lain
 • gɨrɨt = potong
 • gɨsyɨq = kecil
 • kabliq = tali
 • kaldaw = hari
 • kalimaq = tangan
 • kamaq = garuk
 • kandas = hati
 • kanup = berburu
 • kapaykapay = berenang
 • karung = duduk
 • kasawaq = suami
 • kasawaq = istri
 • kasin = garam
 • katɨp = atap
 • kaβuq = abu
 • kɨdkɨd = ikat
 • kɨǥɨt = gigit
 • kiklug = telur
 • kɨlad = daun
 • kɨnay = pasir
 • kɨrɨng = berdiri
 • kiruq = anjing
 • kudlap = petir
 • kuluq = kepala
 • kung = jika
 • kuran = hujan
 • kutkut = isap
 • lagilagiq = tua
 • laǥɨm = hitam
 • lalii = pria / laki-laki
 • lamig = dingin
 • lamlam = burung
 • langit = langit
 • laput = tikus
 • laskaw = akar
 • lawak = laba-laba
 • layug = terbang
 • laβay = ludah
 • laβii = malam
 • laβiq = bulu
 • lɨβɨk = hantam
 • luak = tanaman
 • lubuk = busuk
 • luluy = cacing (cacing tanah)
 • maaβul (qaβul) = kusam, tumpul
 • mabuling = kotor
 • madamɨl = tebal
 • madulaw = kuning
 • madulaw = hijau
 • makinit = hangat
 • makulit = putih
 • malain = buruk, jahat
 • malbat (lɨbat) = berat
 • mamakin = mengunyah
 • manipis = tipis
 • mapulaq = merah
 • maraq = kering
 • mataqç = mata
 • matarɨm = tajam
 • mawayang = luas
 • mipit = tua
 • mulaq = anak
 • namuq = nyamuk
 • ngangaq = mulut
 • pakpak = sayap
 • palanguin = kering
 • paldaq = bahu
 • palɨt = angin
 • panaw = berjalan
 • pangan = makan
 • panganud = awan
 • patay = mati
 • patayɨn = bunuh
 • pɨǥaq = peras
 • pɨǥɨs = pegang
 • piɨt = sempit
 • pilik = pilih
 • pira = bagaimana?
 • qabwat = panjang
 • qakad = gali
 • qalang = beli
 • qalawid = jauh
 • qalɨngɨt = dekat
 • qamaq = ayah
 • qaning = kata, bicara
 • qapuk = debu
 • qapuy = api
 • qaran = nama
 • qaranɨk = di bawah
 • qatil = garuk
 • qay pa = mana?
 • qayɨn = baik
 • qayuq = kayu
 • qaβuyuk = danau
 • qian = ikan
 • qikuy = ekor
 • qilalaq = tahu, mengetahui
 • qilanggid = lempar
 • qɨlɨd = takut
 • qɨlɨk = tidur
 • qimud = tertawa
 • qinaq = ibu
 • qɨnɨm = minum
 • qiraw = ular
 • qisiq = gigi
 • qitaq = lihat
 • qɨyak = malu
 • qɨyɨp = meniup
 • qubraq = bekerja
 • qulit = kulit
 • qunu = apa?
 • qurung = hidung
 • qutuq = kutu
 • quβuq = endus, mencium bau2an
 • saksak = tusuk
 • sanu pa = kapan?
 • siit = sakit
 • siruk = bakar
 • sukaq = muntah
 • susuq = susu
 • takaw = mencuri
 • takun = tahun
 • takwal = mendaki
 • talakinɨp = mimpi
 • talay = bunga
 • talingaq = telinga
 • talpuq = basah
 • taluk = sembunyi
 • talun = kayu / hutan
 • tambik = lemak / minyak
 • tanan = semua
 • tangit = tangis
 • tanɨk = bumi / tanah
 • tauq = orang / manusia
 • taβuk = rokok
 • tian = perut
 • tɨɨb = laut
 • tiik = jahit
 • tingway = jarum
 • tinu pa = siapa?
 • tɨyɨb = belok, ubah arah
 • tuu = kanan
 • waiq = air
 • walaq = kiri

bilangan:
 • tasaq = satu
 • duruaq = dua
 • tuluq = tiga
 • qɨpat = empat
 • limaq = lima
 • qɨnɨm = enam
 • pituq = tujuh
 • waluq = delapan
 • siam = sembilan
 • tang puluk = sepuluh
 • duruang puluk = duapuluh
 • ? = limapuluh
 • gatus = seratus
 • liβuq = seribu

-------------
keterangan:
- ʔ = '
- ŋ = ng


sumber:
- language.psy.auckland.ac.nz
- wikipedia
- dan berbagai sumber

Bahasa Bontok (Guinaang-Bontok)

Bahasa Bontok Guinaang-Bontok, adalah bahasa yang dipertuturkan oleh suku Bontoc yang berdialek Guinaang-Bontok, di luar kota Bontoc, Filipina.

Klasifikasi: Austronesian: Malayo-Polynesian: Philippine: Northern Luzon: Meso-Cordilleran: South-Central Cordilleran: Central Cordilleran: North Central Cordilleran: Nuclear Cordilleran: Bontok-Kankanay: Bontok

Kamus:
 • -ak = aku
 • anák = anak
 • asáwa = suami
 • asáwa = istri
 • babáʔi = wanita
 • bábʔa = gigi
 • bádyuk = tusuk
 • bagáŋ = leher
 • bagás[na] = buah
 • bákag = potong
 • balsig = bagi
 • balú = baru
 • bánʔig = kecil
 • batú = batu
 • báybay = laut
 • báyu = hantam
 • báʔi = wanita
 • bəgás = daging / daging
 • bílaŋ = hitung
 • buknag = kerja
 • búlan = bulan
 • bulúk = busuk
 • búlus = aliran
 • buʔúk = rambut
 • -da = mereka
 • -da = mereka
 • dágsən = berat
 • dágum = jarum
 • dakamí = kami
 • dakayú = anda
 • dakə́l = besar
 • dála = darah
 • dálan = jalan / jalur
 • danúm = air
 • daŋə́l = dengar
 • dapúl = debu
 • dapúl = abu
 • datakú = kita
 • dáya = langit
 • daʔidá = mereka
 • dáʔit = jahit
 • delsig = bagi
 • deltak = bagi
 • də́ʔəy = bahwa
 • dí = bahwa
 • didá = mereka
 • díla = lidah
 • dútdut = bulu
 • gadíw = ikan
 • gasúk = rokok
 • gawís = baik
 • gə́gʔal = mengunyah
 • gətkən = tahu, mengetahui
 • gigʔi = bagi
 • gúbaŋ = gali
 • gúgʔu = garuk
 • -ka = engkau
 • kagʔaŋə́l = hijau
 • kálət = kotor
 • -kamí = kami
 • kanán = mengatakan, bicara
 • kanə́n = makan
 • kapágpag = kayu / hutan
 • kawá = laba-laba
 • -kayú = anda
 • káyʔat = mendaki
 • káʔəw = kayu
 • káʔub = gali
 • káʔub = gali
 • kəláŋ = cacing (cacing tanah)
 • kə́lyat = petir
 • kətə́b = gigit
 • kidúl = guntur
 • kiyát = berenang
 • -ku = aku
 • kúbub = gali
 • kúd:l = kulit
 • kúləŋ = telinga
 • kumwáni = mengatakan, bicara
 • kúpkup = kulit
 • kútu = kutu
 • labí = malam
 • lagán = pasir
 • lákəw = mencuri
 • láki = pria / laki-laki
 • láku = beli
 • laláki = pria / laki-laki
 • lamán = bengkak
 • lamúk = nyamuk
 • lamút = akar
 • lapdút = kulit
 • latə́ŋ = angin
 • latə́ŋ = dingin
 • latʔəd = bengkak
 • lawá = buruk, jahat
 • lətə́g = bengkak
 • libúʔu = awan
 • libúʔu = kabut
 • lígus = belok, ubah arah
 • likə́w = baring
 • limá = tangan
 • lipít = sempit
 • lúgam = rumput
 • lukát = buka
 • lúta = bumi / tanah
 • lútu = masak
 • manálan = berjalan
 • maŋán = makan
 • maŋták [gətə́k] = tahu, mengetahui
 • maŋwáni = mengatakan, bicara
 • matá = mata
 • matə́y = mati
 • -mi = kami
 • mu = jika
 • -mu /-m = engkau
 • múla = tanaman
 • -na = dia
 • ná = ini
 • naklúŋ = kering
 • namagʔanán = kering
 • náʔay = ini
 • nə = apa?
 • ngísit = hitam
 • ŋádan = nama
 • ŋayáŋʔa = merah
 • ŋáʔag = buruk, jahat
 • ø = dia
 • pákʔul = pukul
 • paŋa = cabang
 • páŋʔul = pukul
 • pásək = bagi
 • patayə́n = bunuh
 • pátiŋ = cabang
 • patúŋ = duduk
 • payák = sayap
 • píli = pilih
 • pisít = peras
 • pitak = bagi
 • púdut = hangat
 • púkəl = bahu
 • pusúŋ = danau
 • putaʔák = putih
 • putú = perut
 • putú = usus
 • púʔul = bakar
 • sá = bahwa
 • sabsábuŋ = bunga
 • sakít = sakit
 • sakʔə́n = saya
 • sána = bahwa
 • sədə́l = tebal
 • səmə́k = berpikir
 • sə́yəp = tidur
 • sikí = kaki
 • sikʔá = engkau
 • sínu = siapa?
 • siyá = dia
 • súŋsuŋ = endus, mencium bau2an
 • súpsup = mengisap
 • súsu = susu, payudara
 • súsu = mengisap
 • súsup = mengisap
 • tabá = lemak / minyak
 • tábon = sembunyi
 • tágu = orang / manusia
 • tágu = hidup
 • tákdəg = berdiri
 • takə́d = ikat
 • -takú = kita
 • -takú = kita
 • taláw = bintang
 • talí = tali
 • tampak = bagi
 • tampaŋ = bagi
 • tápuk = debu
 • tawə́n = tahun
 • táyaw = terbang
 • təbə́ŋ = tajam
 • təkə́n = lain
 • təpʔal = lempar
 • tíkid = mendaki
 • túbba = ludah
 • túbu = tumbuh
 • túbu[na] = daun
 • tudí = bahwa
 • túdʔi = bahwa
 • tuná = ini
 • túnʔa = ini
 • túŋʔal = tulang
 • tupə́k = mulut
 • tusá = bahwa
 • túsʔa = bahwa
 • walakwak = bagi
 • walay = bagi
 • ya = dan
 • yakáyak = jatuh
 • yákut = tipis
 • -yu = anda
 • ʔabú = debu
 • ʔábuŋ = rumah
 • ʔad = di
 • ʔad kamána = kapan?
 • ʔad kaʔátna = kapan?
 • ʔadáwwi = jauh
 • ʔadí = tidak
 • ʔágal = tangis
 • ʔágtəy = hati
 • ʔálgew = hari
 • ʔáli = datang
 • ʔamá = ayah
 • ʔáma = ayah
 • ʔámmú = tahu, mengetahui
 • ʔamʔaʔamʔamá = tua
 • ʔamʔin = semua
 • ʔandə́ = mana?
 • ʔándu = panjang
 • ʔánup = berburu
 • ʔáŋəs = bernafas
 • ʔáptik = pendek
 • ʔapúy = api
 • ʔas = di
 • ʔas dáləm = dalam, di dalam
 • ʔas kamána = kapan?
 • ʔas kaʔátna = kapan?
 • ʔas ʔanguwáb = di bawah
 • ʔas ʔantágʔəy = di atas
 • ʔaśagʔən = dekat
 • ʔasín = garam
 • ʔástik = pendek
 • ʔásu = anjing
 • ʔatə́p = atap
 • ʔawán = kanan
 • ʔay nə kan = apa?
 • ʔáyus = aliran
 • ʔbakən = tidak
 • ʔəbə́l = basah
 • ʔədə́g = belakang
 • ʔəgnán = pegang
 • ʔə́gyat = takut
 • ʔənə́l = malu
 • ʔəŋə́l = hidung
 • ʔəpás = jatuh
 • ʔəsə́k = tanaman
 • ʔəwwá = luas
 • ʔigíd = kiri
 • ʔíla = lihat
 • ʔiná = ibu
 • ʔɪ́na = ibu
 • ʔinlatəŋ = tiup
 • ʔinsíbud = tiup
 • ʔinsúpʔuk = tiup
 • ʔíntu = mana?
 • ʔinúm = minum
 • ʔinyúlan = burung
 • ʔinʔayúp = tiup
 • ʔinʔiʔinʔiná = tua
 • ʔipugáw = orang / manusia
 • ʔípus = ekor
 • ʔisít = kering
 • ʔítlug = telur
 • ʔiyə́k = tertawa
 • ʔiʔítaw = mimpi
 • ʔudán = hujan
 • ʔúlu = kepala
 • ʔuŋá = anak
 • ʔúpəd = kusam, tumpul
 • ʔustú = benar, betul
 • ʔúta = muntah
 • ʔútut = tikus
 • ʔuwáb = menguap
 • ʔuwál = ular

bilangan:
 • ʔəsá = satu
 • duwá = dua
 • dəwʔə́n = dua
 • tulú = tiga
 • ʔəpát = empat
 • ? = lima
 • ? = enam
 • ? = tujuh
 • ? = delapan
 • ? = sembilan
 • ? = sepuluh
 • ? = duapuluh
 • ? = limapuluh
 • ? = seratus
 • ? = seribu

-------------
keterangan:
-  ʔ = '
-  ŋ = ng


sumber:
- language.psy.auckland.ac.nz
- wikipedia
- dan berbagai sumber

Bahasa Bontok (Guinaang-Sagadan)

Bahasa Bontok Guinaang-Sagadan, adalah bahasa yang dipertuturkan oleh suku Bontoc yang berdialek Guinaang-Sagadan, di Filipina.

Klasifikasi: Austronesian: Malayo-Polynesian: Philippine: Northern Luzon: Meso-Cordilleran: South-Central Cordilleran: Central Cordilleran: North Central Cordilleran: Nuclear Cordilleran: Bontok-Kankanay: Bontok

Kamus:
 • ba'baqi = wanita
 • baba'yag = tua
 • bab'qa = gigi
 • babqawɨs'wɨs = belok, ubah arah
 • 'badyok = tusuk
 • ba'gang = leher
 • ba'kɨn = tidak
 • ba'lo = baru
 • ban'qig = kecil
 • ba'qod = ikat
 • ba'to = batu
 • bay'bay = laut
 • 'bayo = hantam
 • bɨ'gas = buah
 • 'bilang = hitung
 • bi'lat = lemak / minyak
 • 'bolan = bulan
 • bo'qok = rambut
 • 'dagom = jarum
 • dag'sɨn = berat
 • da'kɨl = besar
 • 'dala = darah
 • da'nom = air
 • da'pol = debu
 • da'pol = abu
 • 'daqit = menjahit
 • 'daqol = di bawah
 • 'daya = langit
 • 'dila = lidah
 • dɨ'ngɨl = dengar
 • do'no = bekerja
 • ga'dɨw = ikan
 • ga'sok = rokok
 • ga'wis = baik
 • gi'dol = guntur
 • 'gɨgɨd = potong
 • gog'qo = garuk
 • in angesh = bernafas
 • in semek = berpikir
 • kag'konɨg = kuning
 • kagqa'ngɨl = hijau
 • kaka'qɨwan = kayu / hutan
 • 'kalab = mendaki
 • 'kalɨt = kotor
 • ka'nan = mengatakan
 • kanna'wan = kanan
 • kanni'gid = kiri
 • ka'qat na = bagaimana?
 • 'kaqɨw = kayu
 • ka'qoban = gali
 • ka'wa = laba-laba
 • kigkig'qiw = payudara
 • kɨ'lang = cacing (cacing tanah)
 • kɨl'yat = petir
 • kɨm'kɨm = peras
 • kɨ'tɨb = gigit
 • ki'yat = berenang
 • 'kolɨng = telinga
 • kop'kop = kulit
 • 'koto = kutu
 • la'bi = malam
 • la'gan = pasir
 • la'laki = pria / laki-laki
 • la'mok = nyamuk
 • la'mot = akar
 • la'tɨng = angin
 • la'wi = bulu
 • libo'qo = awan
 • li'ma = tangan
 • li'pit = sempit
 • lo'mako = beli
 • 'lota = bumi / tanah
 • 'loto = memasak
 • lo'wag = memasak
 • ma'ma = mengunyah
 • ma'nalan ('dalan) = berjalan
 • man'bɨng (tɨ'bɨng) = tajam
 • ma'ngan = makan
 • ma'ta = mata
 • mo = jika
 • nab'lok = busuk
 • na'lakay = tua
 • namagqa'nan = kering
 • naqo'pɨd = kusam, tumpul
 • na'tiy = mati
 • 'ngadan = nama
 • 'ngaqag = buruk, jahat
 • ngayang'qa = merah
 • 'ngitit = hitam
 • nɨ = apa?
 • pa'tɨy = bunuh
 • pa'tong = duduk
 • pa'yak = sayap
 • 'pili = memilih
 • 'pokɨl = bahu
 • po'song = danau
 • pota'qak = putih
 • po'to = perut
 • po'to = usus
 • 'qabong = rumah
 • qad ka'qat na = kapan?
 • qa'dawwi = jauh
 • 'qagal = tangis
 • qag'tɨy = hati
 • 'qakɨw = mencuri
 • qal'gɨw = hari
 • qa'ma = ayah
 • qam'mo = tahu, mengetahui
 • qam'qin = semua
 • qan'do = panjang
 • qa'nop = berburu
 • qa'poy = api
 • qap'tik = pendek
 • qap'tik = pendek
 • qasag'qɨn = dekat
 • qa'sawa = suami
 • qa'sawa = istri
 • qa'sin = garam
 • 'qaso = anjing
 • qa'tɨp = atap
 • qatong = hangat
 • qa'yop = meniup
 • qɨ'bɨl = basah
 • qɨ'dɨg = belakang
 • qɨg'nan = pegang
 • qɨg'yat = takut
 • 'qɨkdag = jatuh
 • 'qila = lihat
 • qi'na = ibu
 • qɨ'ngɨl = hidung
 • qɨ'nɨl = malu
 • qi'nom = minum
 • qinto = mana?
 • qin'yolan = burung
 • qipo'gaw = orang / manusia
 • 'qipos = ekor
 • qiqi'taw = mimpi
 • qisap'qiy = kering
 • qɨ'sɨk = tanaman
 • qit'log = telur
 • qɨw'wa = luas
 • qɨ'yɨk = tertawa
 • qo'dan = hujan
 • 'qolo = kepala
 • qo'nga = anak
 • 'qota = muntah
 • 'qotot = tikus
 • qo'wal = ular
 • sab'sabong = bunga
 • sa'kit = sakit
 • sɨ'dɨl = tebal
 • si'ki = kaki
 • 'sino = siapa?
 • 'sɨyɨp = tidur
 • 'songsong = endus, cium bau2an
 • sop'sop = hisap
 • 'soso = susu
 • 'tabon = sembunyi
 • tak'dɨg = berdiri
 • ta'law = bintang
 • ta'li = tali
 • ta'til = garuk
 • ta'wɨn = tahun
 • 'tayaw = terbang
 • tɨ'kɨn = lain
 • tɨ'lɨk = dingin
 • tɨp'qal = lempar
 • 'tobba = ludah
 • 'tobo = daun
 • tong'qal = tulang
 • to'pɨk = mulut
 • to'yaw = bakar
 •  'yapit = tipis
bilangan:
 • qɨ'sa = satu
 • do'wa = dua
 • to'lo = tiga
 • qɨ'pat = empat
 • li'ma = lima
 • qɨ'nɨm = enam
 • pi'to = tujuh
 • wa'lo = delapan
 • si'yam = sembilan
 • po'lo = sepuluh
 • do'wan po'lo = duapuluh
 • lima'n po'o = limapuluh
 • ga'sot = seratus
 • 'libo = seribu


sumber:
- language.psy.auckland.ac.nz
- wikipedia
- dan berbagai sumber

Bahasa Bontok Timur

Bahasa Bontok Timur, adalah bahasa yang dipertuturkan oleh suku Bontoc yang berdialek Timur, di Filipina.

Klasifikasi: Austronesian: Malayo-Polynesian: Philippine: Northern Luzon: Meso-Cordilleran: South-Central Cordilleran: Central Cordilleran: North Central Cordilleran: Nuclear Cordilleran: Bontok-Kankanay: Bontok 

Kamus:
 • achawwi = jauh
 • ad-acha = besar
 • ad-chaya = langit
 • ad-ocho = langit
 • afilog = luas
 • afong = rumah
 • agtoy = hati
 • akettoy = kecil
 • akikid = sempit
 • ama = ayah
 • am-in = semua
 • ammay = baik
 • ammo = tahu, mengetahui
 • amrang = tertawa
 • ancho = panjang
 • angin = angin
 • angor = hidung
 • aptek = pendek
 • asawa ay fiafia-i = istri
 • asawa ay laraki = suami
 • asin = garam
 • aso = anjing
 • as-op = dekat
 • atong = hangat
 • atongan = bakar
 • atop = atap
 • awan = kanan
 • chachara = merah
 • chakom = jarum
 • chang-op = endus, cium bau2an
 • chanom = air
 • chara = darah
 • charan = jalan / jalur
 • chila = lidah
 • chitak = merah
 • chongron = dengar
 • chor-om = dalam, di dalam
 • chotchot = bulu
 • ek-eket = kecil
 • emok = nyamuk
 • en-enop = mimpi
 • epekot = belok
 • etakod = ikat
 • etap-or = melempar
 • fiab-a = gigi
 • fiafia-i = wanita
 • fia-in = malu
 • fiakang = leher
 • fiakilat = guntur
 • fiangat = gigit
 • fiarakan = ular
 • fiaro = baru
 • fiaroy = rumah
 • fiato = batu
 • fiayfiay = laut
 • filang = hitung
 • finongkot = usus
 • fofong = atap
 • fomanak = baring
 • fonga = buah
 • fo-ok = rambut
 • foran = bulan
 • ifiaka = mengatakan, bicara
 • i-itaw = mimpi
 • ikayang = lempar
 • ikid = kiri
 • ikor = tulang
 • ila-on = lihat
 • ina = ibu
 • inga = telinga
 • inila = tahu, mengetahui
 • itlog = telur
 • itocho = mengatakan, bicara
 • iyap = hitung
 • ka-at na = kapan?
 • ka-iw = kayu / hutan
 • kakawwa = laba-laba
 • kamfifi = laba-laba
 • karat = gigit
 • kiachiw = ikan
 • kichor = petir
 • koblet = kulit
 • kod-or = petir
 • kog-aron = kunyah
 • komarab = mendaki
 • komiyat = berenang
 • korang = cacing (cacing tanah)
 • kossel = burung
 • kotkot = garuk
 • koto = kutu
 • kowabna = di bawah
 • lafi = malam
 • lakian = pasir
 • lamagna = di atas
 • laman = daging
 • lamot = akar
 • laraki = pria / laki-laki
 • laweng = buruk, jahat
 • lima = tangan
 • linnod = tusuk
 • linofid = tali
 • lomako = beli
 • lomowa = menangis
 • lota = bumi / tanah
 • loto = memasak
 • maka-ila = melihat
 • manaran = berjalan
 • mangakew = mencuri
 • mangan = makan
 • manganop = berburu
 • mata = mata
 • matako = hidup
 • matoy = mati
 • mon-akor = menangis
 • monfiayo = menghantam
 • mongongotog = hijau
 • monkokot = jahit
 • monlikos = belok
 • mon-owas = membagi
 • montanom = tanaman
 • montitifia = kuning
 • montom-ang = membagi
 • na-epet = sempit
 • nakpat = basah
 • naposi = buruk, jahat
 • narakay = tua
 • narango = kering
 • naroket = kotor
 • nasag-on = dekat
 • naschom = malam
 • naslop = basah
 • nasoyop = tidur
 • ngadan = nama
 • ngotog = hitam
 • noknok = hisap
 • nomnomon = berpikir
 • ochan = hujan
 • ochog = belakang
 • odnan = pegang
 • omali = datang
 • omcha = datang
 • omenom = minum
 • omfog = baring
 • omowab = menguap
 • onga = anak
 • orak = muntah
 • orkiw = hari
 • oro = kepala
 • orog = ular
 • osto = benar, betul
 • otot = tikus
 • panga = cabang
 • pating = kayu
 • payak = sayap
 • pokaw = putih
 • pokor = bahu
 • pomana = tembak
 • poto = perut
 • powak = angin
 • sabsafong = bunga
 • sakati = rumput
 • saplet = pukul
 • sepeng = kayu
 • sikiab = sakit
 • soki = kaki
 • songsong = endus, cium bau2an
 • sosop = hisap
 • susu = susu, payudara
 • tafia = lemak / minyak
 • tako = orang / manusia
 • tali = tali
 • tapak = mulut
 • tapok = debu
 • taraw = bintang
 • tawon = tahun
 • tit-iwa = benar, betul
 • tobfia = ludah
 • todlokon = tusuk
 • tofo = daun
 • tomakchog = berdiri
 • tomofo = tumbuh
 •  tongchona = di atas
 • tongnin = dingin
bilangan:
 • osa = satu
 • chowa = dua
 • toro = tiga
 • opat = empat
 • lima = lima
 • onom = enam
 • pito = tujuh
 • waro = delapan
 • siyam = sembilan
 • hin poro = sepuluh
 • ? = duapuluh
 • ? = limapuluh
 • hin kiasot = seratus
 • hin lifo = seribu


sumber:
- language.psy.auckland.ac.nz
- wikipedia
- dan berbagai sumber

Bahasa Minahasa Tontemboan

Bahasa Minahasa Tontemboan, adalah bahasa yang dituturkan oleh suku Tontemboan. Suku Tontemboan adalah salah satu sub-suku Minahasa di Sulawesi Utara, Indonesia.

Klasifikasi: Austronesian: Malayo-Polynesian: Philippine: Minahasa: North

Kamus:
 • ama[ŋ] = ayah
 • ambisa = mana?
 • amut = akar
 • an = di
 • andaŋka = di atas
 • andarəm = di bawah
 • anio = ini
 • anuntəp = dalam, di dalam
 • api = api
 • asiŋ = garam
 • asu = anjing
 • ate = hati
 • atəp = ilalang / atap
 • awu = debu
 • awu = abu
 • bahu = bahu
 • buaʔ = buah
 • buŋaŋ = bunga
 • cabaŋ = cabang
 • caciŋ = cacing (cacing tanah)
 • cami = kami
 • cita = kita
 • əndaʔ = darah
 • əndo = hari
 • guntur = guntur
 • ina [ŋ] = ibu
 • ipus = ekor
 • kama = tangan
 • kambuŋ = awan
 • kamu = engkau
 • kamu pakasa = anda
 • kanan = kanan
 • kanat = leher
 • kawisa = kapan?
 • kawok = tikus
 • kayu = kayu
 • kaʔbiri = kiri
 • kaʔil = gali
 • kecey = kaki
 • keləkan = tahu, mengetahui
 • keŋkeŋ = berenang
 • kilat = petir
 • kolək = pendek
 • kotor = kotor
 • kuliʔ = kulit
 • kuloʔ = putih
 • kuman = makan
 • kumeret = gigit
 • kuniʔ = kuning
 • kuraʔber = tebal
 • kutu = kutu
 • lalaindəŋ = kabut
 • lalan = jalan / jalur
 • laleyna = daun
 • lambot = panjang
 • laŋit = langit
 • lawa-lawa = laba-laba
 • lemukut = duduk
 • lewoʔ = buruk, jahat
 • licur = belakang
 • lilaʔ = lidah
 • lum lempar = burung
 • luməsəw = tanaman
 • lumətup = jatuh
 • lumingan = dengar
 • lumutaw = tembak
 • luntəng = telinga
 • magənang = berpikir
 • mainde = takut
 • malawi = malu
 • mangipiʔ = baring
 • mapaten = bunuh
 • maraʔas = menghantam
 • maroma = mengatakan
 • mataʔ = hijau
 • mate = mati
 • mawayaʔ = berjalan
 • mawayaʔ = aliran
 • mawilit = jahit
 • maʔai = datang
 • maʔame = menangis
 • maʔkeʔkeʔ = tertawa
 • maʔkimbeŋ = bagi
 • maʔkoʔməs = garuk
 • maʔpankur = memukul
 • maʔpili = memilih
 • maʔrəgəs = meniup
 • maʔreken = hitung
 • maʔsəsəp = mengunyah
 • maʔsiwo = masak
 • maʔtawoy = bekerja
 • maʔtəkəlo = melihat
 • maʔtua = tua
 • maʔtunuʔ = membakar
 • maʔwankil = lempar
 • maʔwou = busuk
 • mələp = minum
 • məluaʔ = muntah
 • me'mekan = peras
 • mənounou = hidup
 • meŋkor = belok, ubah arah
 • meʔkel = tidur
 • mow = endus, cium bau2an
 • muran = hujan
 • mʔasəng = bernafas
 • nipis = tipis
 • ŋaran = nama
 • ŋiruŋ = hidung
 • pakasa = semua
 • pankaʔ = nyamuk
 • pasoʔ = hangat
 • penanaan = suami
 • penanaan = istri
 • pəra = kering
 • pəsut = sempit
 • poʔot = perut
 • raica = tidak
 • raindaŋ = merah
 • raməs = basah
 • rano = air
 • raŋiʔis = pasir
 • rəgəs = angin
 • rombit = mencuri
 • roʔkos = kepala
 • rumput = rumput
 • rumuraʔ = meludah
 • ruʔi = tulang
 • samaʔ = baik
 • samaʔna = daging
 • sapa = apa?
 • sera = mereka
 • sərap = bulan
 • səraʔ = ikan
 • sia = dia
 • siitu = bahwa
 • sisey = siapa?
 • so = jika
 • sumakit = sakit
 • suməga = bengkak
 • sumere = mata
 • suməsəndot = bintang
 • suməsəp = hisap
 • sumosor = mendaki
 • susu = susu, payudara
 • tambisa = bagaimana?
 • tanaʔ = bumi / tanah
 • tasis = laut
 • tasis = danau
 • taun = tahun
 • tawaʔ = lemak / minyak
 • tawi = dekat
 • tayaŋ = jauh
 • təkeʔ = kecil
 • telew = tajam
 • tembur = merokok
 • tətələw = sayap
 • tinaʔi = usus
 • toŋkey = potong
 • tou = orang / manusia
 • toyaʔaŋ = anak
 • tuama = pria / laki-laki
 • tuməkəl = menguap
 • tumələs = membeli
 • tumələw = terbang
 • tumimboy = pegang
 • tumopok = tusuk
 • tumou = tumbuh
 • tumulu = berdiri
 • tumupu = tusuk
 • ulaʔ = ular
 • umpət = kusam, tumpul
 • utan = kayu / hutan
 • utər = berat
 • utiŋ = dingin
 • wale = rumah
 • walina = lain
 • wankər = besar
 • waŋi = malam
 • watu = batu
 • wawaʔkes = tali
 • waʔaŋ = gigi
 • waʔbaʔ = mulut
 • waʔkəsən = ikat
 • welar = luas
 • wərən = mimpi
 • weru = baru
 • wewene = wanita
 • wiwilit = jarum
 • wo = dan
 • wuka = membuka
 • wulina = telur
 • wuriŋ = hitam
 • wutul = benar, betul
 • wuʔuk = rambut
 • wuʔuk = bulu
 • yaku = saya
 • yanap = sembunyi

bilangan:
 • esa = satu
 • rua = dua
 • təlu = tiga
 • əpat = empat
 • lima = lima
 • enem = enam
 • pitu = tujuh
 • walu = delapan
 • siow = sembilan
 • saŋapulu' = sepuluh
 • rua ngapulu' = duapuluh
 • lima ŋapulu' = limapuluh
 • ma'atus = seratus
 • mariwu = seribu

------------
keterangan:
 - ŋ = ng
- ʔ = '
sumber:
- wikipedia
- language.psy.auckland.ac.nz
- dan berbagai sumber

Bahasa Mbirao

Bahasa Mbirao, adalah bahasa yang dipertturkan di Solomon Islands (kepulauan Solomon).

Klasifikasi: Austronesian: Malayo-Polynesian: Central-Eastern: Eastern Malayo-Polynesian: Oceanic: Central-Eastern Oceanic: Southeast Solomonic: Gela-Guadalcanal: Guadalcanal 

Kamus:
 • aŋɔ = kuning
 • areŋa-na = cabang
 • asembɔna = bernafas
 • ate-na = hati
 • āuvi = tahun
 • čai = kayu / hutan
 • ɔče = sakit
 • čiči = merah
 • čokɔ = bengkak
 • čomo = bengkak
 • čučukuna = kayu / hutan
 • čuču-na = susu, payudara
 • čukia = tusuk
 • čuvečuve = meludah
 • enɔ = berbaring
 • halaha = berjalan
 • halatia = gigit
 • hambu-na = darah
 • hami = kita
 • hamika = kita
 • hamu = anda
 • hamuka = anda
 • hania = makan
 • harahara = angin
 • harahara = meniup
 • haravia = dekat
 • hɔrɔ = duduk
 • hɔtɔ = benar
 • heliheli = menggali
 • hilahila = tahu, mengerti
 • hira = mereka
 • hita = kita
 • huli-na = kulit
 • husuve = tikus
 • hutu = kutu
 • iavai = mana?
 • iɣɔe = anda
 • iɣia = dia
 • iha = ikan
 • inau = saya
 • inĵumia = menghitung
 • inu = minum
 • isu-na = hidung
 • ivu-na = bulu
 • kalanɔ = potong
 • kali-na = ekor
 • kanĵi = panjang
 • kanĵi = jauh
 • kau = anjing
 • kauru = tali
 • kɔea = mengatakan
 • kɔlukɔlu = pendek
 • kɔlu-na = telur
 • kɔnɔkɔnɔ-na = leher
 • kɔra = kering
 • kembe = api
 • kerea = membakar
 • kimi = hujan
 • kuli-na = telinga
 • kurua = mengikat
 • kutu-na = usus, keberanian
 • laɔlaɔ = laba-laba
 • lakana = lemak / minyak
 • lalɔ-na = dalam, di dalam
 • lalɔ-na = di bawah
 • lambumatea = membunuh
 • lambusia = memukul
 • lamu-na = akar
 • laŋɔ = terbang
 • lapi-na = lidah
 • lava = besar
 • lavɔ = kabut
 • lɔčia = memeras
 • lɔha = angin
 • lɔvo = terbang
 • lela = jalan, berjalan
 • lelembɔ = aliran
 • lɛsɔ = berenang
 • lima-na = tangan
 • lisa = kutu
 • livɔ-na = gigi
 • luku = berenang
 • luma = rumah
 • maɔmaɔne = pasir
 • mai = dan
 • maili-na = kiri
 • maka-na = mata
 • makuru = tidur
 • mamače = kering
 • mana = dan
 • mandɔlɔ-na = kanan
 • manu = burung
 • maŋa-na = mulut
 • maraɔ = hijau
 • marive = tipis
 • mata = ular
 • matahu = takut
 • mate = mati
 • matipi = tipis
 • mauri = hidup
 • mauri = hidup
 • mava = berat
 • maʔ = datang
 • mba = berjalan
 • mbaka = anak
 • mbarambara = langit
 • mbau = hitam
 • mbɔči = basah
 • mbɔŋi = malam
 • mbelia = mencuri
 • mbilambila = hangat
 • mbirua = memeras
 • mbisi = dingin
 • mburumburu = rumput
 • mɔna = lemak / minyak
 • mɔndu = kusam, tumpul
 • meŋga = potong
 • -miu = anda
 • -mu = anda
 • mučua = hisap
 • mutamuta = muntah
 • na-na = ibu
 • naŋguha = kotor
 • ndakaŋisa = kapan?
 • ndakendake = kecil
 • ndaŋi = hari
 • ndau-na = sayap
 • ndɔu = baik
 • ndɔu = benar
 • ni = di
 • niele = ini
 • ŋara = menangis
 • ŋgare = orang / manusia
 • ŋgare = pria / laki-laki
 • ŋgarua = menjahit
 • ŋgaručia = garuk
 • ŋgɔleŋgɔle = tertawa
 • ŋgereŋgere-na = belakang
 • ŋi = mosqui
 • paku = tebal
 • pandanɔ = berpikir
 • parakɔ = awan
 • pasapasa-na = debu
 • pɔhɔ = wanita
 • pɔtɔ = busuk
 • pilakea = petir
 • pilɔ = belok
 • pitapita = bumi / tanah
 • puɣu = merokok
 • puka = jatuh
 • ranĵa = busuk
 • rau = daun
 • rauka = mereka
 • rɔŋɔnia = dengar
 • resia = melihat
 • ruɣu = berburu
 • sairɔa = bekerja
 • sala = jalan / jalur
 • salɔ = berenang
 • saŋga-na = bunga
 • sava = apa?
 • sei = siapa?
 • sɛre = putih
 • sihinia = endus, cium bau2an
 • sisi = jalan, berjalan
 • sivɔ = jalan, berjalan
 • suli-na = tulang
 • taiɣa = tidak
 • tama-na = ayah
 • taria = memegang
 • tasi = laut
 • tauka = kita
 • taulaka = buruk, jahat
 • tavuŋa = atap
 • tɔɣia = potong
 • tɔmba-na = perut
 • tɔra = abu
 • tɔtɔtɔ = aliran
 • teanɔ = membagi
 • tuali = tua
 • tua-na = kaki
 • tui = berdiri
 • tulanɔ = menjahit
 • tuŋgatuŋga = tua
 • tutukua = tusuk
 • ulu-na = kepala
 • uvia = meniup
 • vaɔlu = baru
 • vaha = jika
 • vahasaxe = sakit
 • vale = rumah
 • vaŋavaŋa = tajam
 • vatu = batu
 • vava = di bawah
 • veɣua = bagaimana?
 • velesia = memegang
 • vetuhu = bintang
 • vinasi-na = daging
 • visa = guntur
 • vua-na = buah
 • vula = bulan
 • vuluvulu = rambut

bilangan:
 • čika = satu
 • čikai = satu
 • ruka = dua
 • tɔlu = tiga
 • vati = empat
 • lima = lima
 • ɔnɔ = enam
 • vitu = tujuh
 • alu = delapan
 • siu = sembilan
 • saŋavulu = sepuluh
 • ? = duapuluh
 • ? = limapuluh
 •  čikai saŋatu = seratus
 • čika tɔɣa = seribu


keterangan
 ŋ = ng
 ɔ = '
 č =  


sumber:
- language.psy.auckland.ac.nz
- wikipedia
- dan beberapa sumber lain

Bahasa Ternate (Pasar)

Bahasa Ternate dialek Pasar, adalah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat di Ternate.

Klasifikasi: Austronesian: Malayo-Polynesian: Malayo-Sumbawan: North and East: Malayic: Malay: Trade: East Indonesian

Kamus: bahasa Ternate (Pasar)
 • abu = debu
 • abu = abu
 • aer = air
 • akar = akar
 • anak = anak
 • anging = angin
 • anjing = anjing
 • apa = apa?
 • api = api
 • asap = merokok
 • atap = atap
 • atas = di atas
 • awan = awan
 • badaki = kotor
 • badiri = berdiri
 • bagaiman = bagaimana?
 • bagi = bagi
 • baguling = berbaring
 • bagus = baik
 • bahu = bahu
 • bajalang = berjalan
 • bakunyah = mengunyah
 • banapas = bernafas
 • bangka = bengkak
 • bapikir = berpikir
 • barat = berat
 • barekeng = menghitung
 • baru = baru
 • basah = basah
 • basambunyi = sembunyi
 • basar = besar
 • batanam = tanaman
 • batobo = berenang
 • batu = batu
 • belol = belok, ubah arah
 • berburu = berburu
 • bicara = bicara, berkata
 • bilii = beli
 • bini = istri
 • bintang = bintang
 • blakang = belakang
 • buah = buah
 • buka = buka
 • bulan = bulan
 • bulu = bulu
 • bunga = bunga
 • bunu = bunuh
 • burung = burung
 • busu = busuk
 • butul = benar, betul
 • cabang = cabang
 • cacing = cacing (cacing tanah)
 • daging = daging
 • dalam = dalam, di dalam
 • dan = dan
 • danau = danau
 • darah = darah
 • datang = datang
 • daung = daun
 • dekat = dekat
 • dengar = dengar
 • di = di
 • dia = dia
 • dibawah = di bawah
 • dimana = mana?
 • dinging = dingin
 • dorang = mereka
 • duduk = duduk
 • ekor = ekor
 • galegale = usus
 • gali = gali
 • garam = garam
 • garu = garuk
 • gigi = gigi
 • gigit = gigit
 • gode = lemak / minyak
 • guntur = petir
 • hati = hati
 • hela napas = tarik nafas
 • hidup = hidup
 • idong = hidung
 • ijo = hijau
 • ika = ikat
 • ikang = ikan
 • ini = ini
 • isap = hisap
 • itam = hitam
 • itu = bahwa
 • jalang = jalan / jalur
 • jao = jauh
 • jarum = jarum
 • jatong = jatuh
 • kabut = kabut
 • kacili = kecil
 • kaki = kaki
 • kalo = jika
 • kanan = kanan
 • kapala = kepala
 • kapan = kapan?
 • karja = kerja
 • kayu = kayu
 • kiri = kiri
 • kiring = kering
 • kita = saya
 • kulit = kulit
 • kuning = kuning
 • kutu = kutu
 • labalaba = laba-laba
 • lain = lain
 • laki = suami
 • langit = langit
 • lao = laut
 • lebar = luas
 • leher = leher
 • lempar = lempar
 • lia = melihat
 • lidah = lidah
 • makang = makan
 • malam = malam
 • malu = malu
 • mama = ibu
 • manangis = menangis
 • manjai = menjahit
 • mata = mata
 • mati = mati
 • mengalir = aliran
 • merah = merah
 • mimpi = mimpi
 • minong = minum
 • momasa = memasak
 • mulut = mulut
 • muntah = muntah
 • naik = mendaki
 • nama = nama
 • ngana = anda
 • nguap = menguap
 • nona = wanita
 • nyamo = mosqui
 • nyong = pria / laki-laki
 • orang = orang / manusia
 • padat = peras
 • panas = hangat
 • pancuri = mencuri
 • panjang = panjang
 • papa = ayah
 • paser = pasir
 • pegang = pegang
 • pendek = pendek
 • petir = guntur
 • pilih = memilih
 • potong = potong
 • pukul = pukul
 • puru = perut
 • putih = putih
 • rambu = rambut
 • rumah = rumah
 • rumpu = rumput
 • sake = sakit
 • samua = semua
 • sapa = siapa?
 • sayap = sayap
 • sempit = sempit
 • siang = hari
 • susu = susu, payudara
 • tabakar = membakar
 • tabal = tebal
 • tajam = tajam
 • tako = takut
 • tali = tali
 • talinga = telinga
 • tanah = bumi / tanah
 • tangan = tangan
 • taong = tahun
 • tara bae = buruk, jahat
 • tarada = tidak
 • tatawa = tertawa
 • tau = tahu, mengerti
 • tembak = tembak
 • terbang = terbang
 • tidor = tidur
 • tikus = tikus
 • tiop = meniup
 • tipis = tipis
 • tolor = telur
 • torang = kita
 • tua = tua
 • tulang = tulang
 • tumbuh = tumbuh
 • tumbuk = pukul, hantam
 • tumpul = kusam, tumpul
 • tusuk = meludah
 • tusuk = tusuk
 • ujang = hujan
 • ular = ular
 • utang = kayu / hutan

bilangan:
 • satu = satu
 • dua = dua
 • tiga = tiga
 • ampa = empat
 • lima = lima
 • anam = enam
 • tujuh = tujuh
 • lapan = delapan
 • sembilan = sembilan
 • sepuluh = sepuluh
 • dua puluh = duapuluh
 • lima puluh = limapuluh
 • seratus = seratus
 • saribu = seribu


sumber:
- wikipedia
- language.psy.auckland.ac.nz
- dan bebeberapa sumber lain