Bahasa Mara

Bahasa Mara, adalah suatu bahasa yang diucapkan oleh orang-orang yang menyebut diri mereka "Mara", yang tinggal di Mara Selatan Mizoram, India dan juga orang-orang yang tinggal di Negara Chin di Burma.

Klasifikasi bahasa:

► Sino-Tibetan
 • Tibeto-Burman
  • Kukish (Kuki-Chin-Naga)
   • Kuki-Chin
    • Southern Chin
     • Mara
    • Central Chin
     • Chin, (Haka (Lai)
     • Mizo (Lushei)

  Beberapa contoh bahasa Mara.
  • zy (baca: zeu) 
  • zydua (baca: zeu-dua) 
  • naw (baca: now) 
  • sahlao (baca: sha-hlawh) 

  Kata ganti orang:
  • keima = saya
  • kei = saya, aku
  • nama = anda
  • na = anda, kau
  • ano = dia (sopan)
  • a = dia
  • ama = dia, ini
  • eima = kami
  • namo = kalian
  • amo = mereka

  Kata ganti milik:
  • keima, ei = (punya) saya, ku
  • keima ha = (milik) saya
  • kei ei = (milik) ku
  • nama, na = (punya) mu
  • tenggang ha = (punya) kalian
  • na ei = (punya) kalian
  • ama, ana = dia (laki-laki), miliknya
  • ama ei, seorang ei - dia (perempuan), miliknya
  • keimo = (punya) kita
  • keimo ei = (punya) kita
  • keimo ha = (punya) kami
  • namo = (punya) mu
  • namo ei = (punya) kalian
  • namo ha = (punya) kalian
  • amo, a-mei = (punya) mereka.
  • amo ei = (punya) mereka
  • amo ha = (punya) mereka
  -----------------------------------------
  • khapamatavei = tidak ada
  • khaparai = apapun
  • ato = semuanya
  • khapaleipa = sesuatu
  • khapama = sesuatu atau lainnya
  • aheumatavei = tidak ada
  • aheurai / ahyrai = setiap orang
  • aheu-tleuma = beberapa satu, satu tertentu
  • atlapi = beberapa. . . lain
  • ahrangpa = lain, orang lain
  • ama zyduata = semua
  • zydua = semua
  • pâr = pipa
  • phâr = sikat
  • kü' = tangan
  • khatita'e = kapan
  • aqa = melempar
  • âqh = pahit
  • atcakwa = dingin
  • achipa = jelek, buruk
  • hmeü '= pukulan
  • ehmeu '= pukulan
  • hnâpâsu = hidung
  • anhjeupa '= dekat
  • pari = pusing, pening
  • sahroh = binatang
  • ahropa = lainnya
  • ahropa = hijau
  • apalapa = lurus
  • apahlopa = bulat
  • papao = paman
  • papu = kakek
  • si = obat
  • sie = budak
  • aloh = garam
  • châvei = tidak
  • sa '= daging
  • sa = padi, beras
  • sa '= rambut
  • azau = malam
  • azau '= terbang
  • si '= pergi
  • pali '= gilirannya
  • pali = lidah
  • na = pijat
  • za '= menggelitik
  • na = mendorong
  • hma '= melukai
  • i' = anjing
  • hühü = itu
  • hüü i' = anjing itu
  • hêhê = ini
  • hêê i' = anjing ini
  • pavaw = burung
  • chhikao = jendela
  • chapia pata = lurus
  • pie = beri, memberikan
  • phie = take off
  • pai = pipa
  • phai = sikat
  • pati = makanan
  • ti = air
  • ei ku ei pasi = aku mencuci tanganku
  • ângia ma = apakah itu indah?
  • ei, kei, keima (Pron.) = saya, aku, (english=me)
  • ano (Pron.) = dia
  • ano (Pron.) = dia
  • eima, keimo, keimo sahlao (Pron.) = kami
  • nô = ibu
  • pih-nô, noh nô = ibu mertua
  • paw = ayah
  • vahpa/ lahpinô paw = bapak tiri
  • sieta, sietanô, narônô = saudara
  • unawh = saudara
  • pawpaw, pâpuh, parâhpa = paman
  • khâpa, khâpa-e, khâpamaw = apa
  • khataih la, khataih liata = dimana
  • kheihta, kheihawhta, khatluta, kheihta rai maw = bagaimana
  • khazie? = berapa banyak?
  • khachâ e, khachâ maw? = berapa lama?
  • khatita, khatita-e, khapa nota, nota, tita, nahta, pata, Conj. thlaita, khati nota = ketika
  • khazia, khazia-e, khazia maw, khapa vata = mengapa
  • khazia a châ vei chheih aw = kenapa tidak
  • kheihawpa, kheihawpa he, kheihawhpa-e, kheihawhpa maw, ahy he maw = yang
  • viasa = teman
  • viasa paw = teman pria
  • viasa nô = teman perempuan
  • sie (pheita sie) = berjalan / pergi
  • ârâ = menjalankan
  • âmô, âzia, âpazawh = tidur
  • mo, hmô = lihat
  • âtyuh = duduk
  • âduah = berdiri
  • âzaw = melompat
  • âchô = memukul
  • nie = makan
  • doh = minum

  Bilangan:
  • sâkha = satu
  • sano = dua
  • sathô = tiga
  • sapali = empat
  • sapangaw = lima
  • sacharu = enam
  • sasari = tujuh
  • sacharei = delapan
  • sachaki = sembilan
  • sahraw = sepuluh
  • hleikha = sebelas
  • hleino = duabelas
  • hleithô = tigabelas
  • hleipali = empatbelas
  • hleipangaw = limabelas
  • hleicharu = enambelas
  • hleisari = tujuhbelas
  • hleicharei = delapanbelas
  • hleichaki = sembilanbelas
  • syno = duapuluh
  • sytho = tigapuluh
  • sypali = empatpuluh
  • sypangaw = limapuluh
  • sycharu = enampuluh
  • sysari = tujuhpuluh
  • sycharei = delapanpuluh
  • sychaki = sembilanpuluh
  • zakha = ratus
  • zapangaw = lima ratus
  • sâhkha = seribu

  Contoh Kalimat:
  • na tlâh ma? = bagaimana kabarmu?
  • ei tlâh / ei tlâh no a cha = kabar baik
  • pati na nie ma ma? = apakah anda memiliki makanan anda?
  • ei nie haw / pati ei nie haw = aku punya makanan
  • a pahâh ma? = apakah itu enak? / apakah lezat?
  • a pahâh kaw = hal ini sangat lezat / ini yummy
  • khapa na tao? = apa yang kamu lakukan?
  • khatai la na vaw aw? = mana anda akan pergi?
  • ahy châbu maw? = buku siapa ini?
  • khazia na cha? = mengapa kamu menangis?
  • dawh khazie maw? = apa waktu?
  • khati na sie aw? = ketika anda akan pergi?
  • na moh hy maw? = apa nama Anda?
  • eichâ ly = terima kasih
  • eichâ ly kaw = terima kasih banyak
  • mapha sy = selamat malam
  • nâmâ mâh mâ? = apakah anda siap?
  • kyh ei chapa cha = aku mencintaimu
  • kyhpachâ, n. kyhpacâna = cinta
  • ei cha star kaw = saya memiliki naksir besar pada Anda
  • ei cha khoh = aku menyukaimu
  • ei cha khoh kaw = saya suka kasih banyak
  • veiseih = mengorbankan diri, egois, penyangkalan diri
  • veiseihna = pengorbanan diri, tidak egois, yang mengorbankan diri, menjadi egois


  Mara Alphabet (Capital letters):
  A, AW, Y, B, CH, D, E, F, H, I, K, L, M, N, NG, O, Ô, P, R, S, T, U, V, Z


  referensi:
  http://en.wikipedia.org
  http://scholarworks.sjsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4740&context=etd_theses
  English - Marâh Dictionary by PT. Hlychho, B.A.
  http://www.marasaw.com/english-mara.html

  Bahasa Simalur

  Bahasa Simalur atau disebut juga bahasa Simeulue. Adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang berdiam di pulau Simalur, yang berada di tengah laut pesisir sebelah barat provinsi Nanggroe Aceh.

  Kelompok bahasa: Austronesian
  Kerabat terdekat: Nias

  Contoh bahasa Simalur:

  • (h)ata = orang / manusia
  • aea = ayah
  • aeu-aeu = tongkat / kayu
  • afala = merah
  • afalu = baru
  • afas'' = basah
  • ahoe = api
  • akar = akar
  • ak'n = dekat
  • alife = sayap
  • ama = ayah
  • amb'' = ayah
  • ambi' = sayap
  • ambig = sayap
  • am'ng'an = untuk membunuh
  • an = untuk makan
  • an = untuk makan
  • ana' = anak
  • anawan = kanan
  • angen = angin
  • angk'x = mengendus , mencium
  • ango' = untuk bernapas
  • ant:' = telur
  • arifalang = bahu
  • as'ng = untuk bernapas
  • asila = garam
  • asin = laut
  • asu = anjing
  • awan = awan
  • axoe = api
  • ba' = tidak, tidak
  • baba = mulut
  • ba'ba = mulut
  • ba'la = pasir
  • bala = hati
  • bala = merah
  • balal = hari
  • baliki = rumput
  • bantae = daging / daging
  • batu = batu
  • bawa = bulan
  • b':ngi = malam
  • bebi' = kulit
  • b'lal = merah
  • b'ngae = worm ( cacing tanah )
  • besil = perut
  • b'sil = perut
  • besil sito' = usus
  • bintun = bintang
  • bo' = bulu
  • bo = buah
  • fo = buah
  • bolud = basah
  • bolung = daun
  • bontor = tongkat / kayu
  • borung = burung
  • bu' = bulu
  • bukan(ne) = lain
  • burung = burung
  • dala = darah
  • d'anang = merah
  • delum = jarum
  • dila = lidah
  • dio = engkau
  • dungdung bulu = rumah
  • :r': = membosankan , tumpul
  • ede = ini
  • ere = ini
  • e'dio = engkau
  • ehen = gigi
  • 'lal = abu
  • 'lor = laut
  • 'nae = ikan
  • 'nas = ikan
  • enawan = kanan
  • enixi = untuk bermimpi
  • 'pi' = wanita / perempuan
  • 'r'' = untuk tidur
  • et'm = hitam
  • funu = untuk membunuh
  • hanting = tipis
  • id'ao-id'ao = hijau
  • ina = ibu
  • inalib = awan
  • inalig = awan
  • in'm = untuk minum
  • isi = daging / daging
  • ix'n = gigi
  • ixung = hidung
  • kao' = tangan
  • kaxan = nama
  • koeu' = telinga
  • koxum-ba':' = labah-labah
  • koxung = labah-labah
  • kuning = kuning
  • lahalöng = worm ( cacing tanah )
  • lant'a = bumi / tanah
  • lawal-lawal = labah-labah
  • laxalöng = worm ( cacing tanah )
  • l':x': = rumah
  • lengg'l = leher
  • l'ngkol = langit
  • l'pol = bumi / tanah
  • lifud = hujan
  • limpo = hati
  • luma = rumah
  • ma' = ibu
  • mahae = baru
  • mala'al = kering
  • malaea' = kering
  • mano'-mano' = burung
  • masare' = semua
  • mata = mata
  • mata'a = kering
  • matam balal = hari
  • m''r'' = untuk tidur
  • met'm = hitam
  • mopori = tebal
  • mu- = engkau
  • nehe' = tipis
  • o = engkau
  • oeu' = telinga
  • oi' = air
  • oil = air
  • olol = hujan
  • o'ol = hujan
  • papa' = ayah
  • ratung = worm ( cacing tanah )
  • sado = semua
  • safun = kabut
  • saro' = debu
  • sawa = ular
  • silafae = wanita / perempuan
  • silai = pria / laki-laki
  • sion = jarum
  • si'u = tangan
  • sod = tulang
  • taun = tahun
  • teb'l = merokok
  • t'lab = merah
  • tete = kembali
  • tiu' = tikus
  • totu' = payudara
  • tu'a = tua
  • tungao = jarum
  • ulu = kepala
  • umar = merah
  • uri = kembali
  • uru = membosankan , tumpul
  • utu = caplak
  • x'neng = untuk mengubah
  • xun = tongkat / kayu
  • xuru = membosankan , tumpul
  • ya'o = engkau


  Bilangan:

  • ? = satu
  • daro = dua
  • do = dua
  • dua = dua
  • duo = dua
  • ru = dua
  • rua = dua
  • t'lo = tiga
  • t'lu = tiga
  • tigo = tiga   '.. ("tigo", kata serapan dari bahasa pendatang)
  • at = empat
  • aka = empat
  • ampe' = empat
  • dahad = empat
  • lima = lima
  • limo = lima  '.. ("limo", kata serapan dari bahasa pendatang)
  • anam = enam
  • n'm = enam
  • sixi = tujuh
  • siwa = sembilan
  • sambilan = sembilan
  • ? = sepuluh
  • ? = duapuluh
  • ? = limapuluh
  • ? = seratus
  • ? = seribu


  source:
  language.psy.auckland.ac.nz

  Bahasa Yang Terancam Punah di Indonesia

  Indonesia memiliki ratusan hingga ribuan bahasa daerah yang tersebar di berbagai wilayah. Beberapa bahasa-bahasa daerah di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir ini berada diambang kepunahan. Hal ini diakibatkan oleh dominannya suatu bahasa yang penuturnya lebih besar hingga menekan bahasa yang penuturnya lebih sedikit. Akibatnya penutur bahasa yang lebih sedikit lambat laun mulai meninggalkan bahasa ibunya, dan menggunakan bahasa yang dominan di wilayah mereka. Hal lain yang menjadi penyebab utama hampir punahnya bahasa daerah tersebut adalah bahasa Indonesia sendiri. Bahasa Indonesia, yang pada awalnya digunakan sebagai bahasa pengantar dan bahasa pemersatu berbagai suku di Indonesia, mulai mengancam mengancam keberadaan bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia.

  Penggunaan Bahasa Indonesia di berbagai bidang kehidupan merupakan salah satu penyebab punahnya beberapa bahasa daerah di Indonesia. Dengan semakin mendominasinya bahasa Indonesia, yang digunakan dalam berbagai kegiatan, acara maupun media radio, televisi dan surat kabar menjadi ancaman tersendiri bagi bahasa-bahasa daerah di Indonesia ini.

  Belakangan ini banyak sekali bahasa daerah mulai terancam punah, bahkan beberapa bisa dikatakan telah punah. Terancam punah ini berarti pengguna bahasa atau penutur bahasa tersebut jumlahnya sedikit. Berkisar antara 5-200 orang, diantaranya, adalah:
  • Bahasa Lom (Sumatera) hanya 50 penutur.
  • Bahasa Budong-budong ( Sulawesi ) hanya 70 penutur.
  • Bahasa Dampal ( Sulawesi Tengah ) hanya 90 penutur
  • Bahasa Bahonsuai ( Sulawesi Tengah ) hanya 200 penutur.
  • Bahasa Baras ( Sulawesi Tengah ) hanya 250 penutur.
  • Bahasa Lengilu (Kalimantan ) hanya 10 penutur.
  • Bahasa Punan Merah ( Kalimantan ) hanya 137 penutur.
  • Bahasa Kareho Uheng ( Kalimantan ) hanya 200 penutur.
  • Bahasa Hukumina ( Maluku ) hanya 1 penutur.
  • Bahasa Kayeli ( Maluku ) hanya 3 penutur.
  • Bahasa Nakaela ( Maluku ) hanya 5 penutur.
  • Bahasa Hoti ( Maluku ) hanya 10 penutur.
  • Bahasa Hulung ( Maluku ) hanya 10 penutur.
  • Bahasa Kamarian ( Maluku ) hanya 10 penutur.
  • Bahasa Salas ( Maluku ) hanya 50 penutur.
  • Bahasa Mapia ( Papua ) hanya 1 penutur.
  • Bahasa Tandia ( Papua ) hanya 2 penutur.
  • Bahasa Bonerif ( Papua ) hanya 4 penutur.
  • Bahasa Saponi ( Papua ) hanya 10 penutur.
  • Bahasa Sikka ( NTT ) < 500 penutur.

  Bahasa daerah adalah salah satu budaya bangsa yang perlu dilestarikan melalui berbagai cara. Tetapi belakangan ini penggunanya semakin hari semakin berkurang. Menurut beberapa ahli, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:
  • dominasi bahasa Indonesia
  • dominasi bahasa daerah lain di wilayah mereka
  • penggunaan bahasa daerah yang jarang
  • lebih suka menggunakan bahasa daerah lain yang lebih dominan
  • merasa gengsi atau malu menggunakan bahasa daerahnya sendiri
  Oleh karena itu perlu melestarikan budaya bangsa sebagai wujud nasionalisme dan cinta Tanah Air yaitu melalui penggunaan bahasa daerah.

  Dengan banyaknya cara pelestarian budaya berbahasa daerah, salah satunya melalui pendidikan formal, membuat kami berusaha untuk mencari beberapa gagasan yang dapat membantu pelestarian yaitu diantaranya melalui kegiatan seperti pembentukan komunitas dengan penggunaan bahasa daerah sebagai sarana pelaksana dan sosialisasi sebagai penjelas dari pembentukan komunitas ini.

  Bahasa Lekon

  Bahasa Lekon, merupakan bahasa yang diucapkan oleh suku bangsa Lekon, yang mendiami pulau Simalur yang berada di lepas pantai sebelah barat provinsi Aceh.

  Bahasa Lekon masih berkerabat dengan bahasa-bahasa lain yang ada di pulau Simalur, seperti bahasa Devayan, Sigulai, Haloban dan Nias.

  Berikut beberapa perbendaharaan bahasa Lekon.

  Kata Tanya:
  • ? = apa
  • anèa = siapa
  • ? = kenapa
  • ? = bagaimana
  • omayro'i = di mana
  • may'o = ke mana
  • otain'o = dari mana

  Kata Ganti:
  • a'o = saya
  •  = kau
  •  = kamu
  •  = dia
  •  = mereka
  •  = kami
  •  = kita

  Bilangan:
  • sao = satu
  • dufo = dua
  • telufo = tiga
  • atao = empat
  • limafo = lima
  • nemafo = enam
  • itufo = tujuh
  • salapan = delapan
  • sambilan = sembilan
  • sapuluh = sepuluh
  • baan = sepuluh

  Keterangan Waktu:
  • ancinu = tadi

  Keterangan Tempat:
  • erè = itu

  Lain-lain:
  • meita = mau
  • daifa' = jangan
  • bahè = belum
  • lakho' = lobster (udang)
  • nah'an = papan
  • ué' = air
  • kuyuk = telinga
  • kumi = kumis
  • embem = cambang/ Jambang
  • atafo = empat
  • andut = lampu
  • metai = 
  • mekiek = 
  • o’ol = hujan
  • ahut = jahit

  Contoh Kalimat:
  • anè‘a kahanmo ? = siapa namamu ?
  • anè‘a kahannè ? = siapa namanya ?
  • ara khasamo? = lagi apa ?
  • alèria akhajap = kemari sebentar
  • dé’ô isin Sinabang = saya orang Sinabang
  • ungaya ngamay si Markus ? = mana si Markus ?
  • umayy‘o? = ke mana ?
  • mèisyè = ke sana
  • bahè akhô’ amè bebalé’ ? = belum balik juga ?
  • Mukhuitô bonnol sakajap! = petik kelapa sebentar!
  • ngang o mangan? ngang – bahè = sudah makan? sudah – belum
  • ngang o rumè’? = sudah mandi ?

  • baik ya tunga! = tunggu dulu!nga hè ué’? = masih ada air ?
  • mèita mantoy! = ayo mancing
  • utaino o = darimana Kamu?
  • umayo o = kemana Kamu?