Bahasa Sama Siasi

Bahasa Sama Siasi, adalah bahasa yang dituturkan di pulau Siasi, provinsi Sulu, Filipina.

Klasifikasi: Austronesian: Malayo-Polynesian: Greater Barito: Sama-Bajaw: Sulu-Borneo: Inner Sulu Sama 

Kamus sederhana: Bahasa Sama Siasi
 • abu = abu
 • ahɨlling (ɨlling) = mengatakan
 • ai = apa?
 • api = api
 • aqa = orang / manusia
 • asin = garam
 • atay = hati
 • atop = ilalang / atap
 • babaw = tikus
 • bagunbun = debu
 • baha = bahu
 • bahaqu = baru
 • baliu = angin
 • balut = pegang
 • bang = jika
 • bantung = lempar
 • baseq = basah
 • batu = batu
 • bianing = kuning
 • bɨlla = masak
 • bɨlli = beli
 • bɨttong = perut
 • bituqun = bintang
 • boaq = mulut
 • boheq = air
 • buaq = buah
 • buhat = berat
 • buhuk = busuk
 • bukut = belakang
 • bulan = bulan
 • bulbul = bulu
 • buqun = rambut
 • daag = mendaki
 • daggahaq = payudara, susu
 • daing = ikan
 • danaw = danau
 • daun = daun
 • deoq = di bawah
 • dikiqdikiq = kecil
 • dɨllaq = lidah
 • dɨnda = wanita
 • dokot = bakar
 • duduq = payudara, susu
 • dugsuq = tusuk, tembus
 • edoq = anjing
 • empon = gigi
 • engkot = ikat
 • ettom = hitam
 • gabun = awan
 • gaddung = hijau
 • gamut = akar
 • gibang = kiri
 • giling = mengubah arah, belok
 • gusung = pasir
 • haap = baik
 • haggut = dingin
 • hamaq = nyamuk
 • hamut = endus, cium
 • hea = besar
 • hɨlla = suami
 • hinang = kerja
 • hɨnda = istri
 • humbu = merokok
 • iaq = malu
 • ɨllaw = hari
 • illi = bahwa
 • ɨmmaq = ayah
 • ɨndaq = lihat
 • ɨnggoq = ibu
 • ɨntɨllo = telur
 • inum = minum
 • isi = lemak / minyak
 • ittu = ini
 • itung = menghitung
 • jalum = jarum
 • jata = di atas
 • kabongbong = laba-laba
 • kakkot = garuk
 • kale = dengar
 • kaliq = gali
 • kalog tanaq = cacing (cacing tanah)
 • kamemon = semua
 • kapal = tebal
 • katol = garuk
 • kayu = kayu
 • keat = merah
 • keket = gigit
 • kepet = sayap
 • kɨllat = tali
 • kɨllong = leher
 • kɨllot = potong
 • koan = kanan
 • koaq = tulang
 • kook = kepala
 • kulit = kulit
 • kutu = kutu
 • laat = petir
 • labu = jatuh
 • lahaq = darah
 • langi = berenang
 • langit = langit
 • laqat = buruk, jahat
 • laqit = jahit
 • leang = terbang
 • lɨggon = guntur
 • lɨlla = pria / laki-laki
 • lɨmmis = kotor
 • lɨngngan = berjalan
 • luha = luas
 • lujjaq = ludah
 • lumaq = rumah
 • magkataqu = tahu, mengerti
 • maingga = mana?
 • maka = dan
 • makannak = anak
 • mamaq = mengunyah
 • mangan = makan
 • manuk = burung
 • mata = mata
 • nahut = sempit
 • nggaqi ka = tidak
 • ngodog = masak
 • nipis = tipis
 • oon = nama
 • pallaw (illaw) = kering
 • pandak = pendek
 • papatay = bunuh
 • pasuq = hangat
 • patay = mati
 • peneq = memilih
 • pɨddiq = menyakitkan, sakit
 • pɨggaq = peras
 • piitu = datang
 • pila = bagaimana?
 • poteq = putih
 • puqut = pendek
 • saddi = lain
 • sai = siapa?
 • sangom = malam
 • sekot = dekat
 • sɨssop = hisap
 • soa = ular
 • sumian = kapan?
 • sumping = bunga
 • taa = jauh
 • tahaq = panjang
 • tahik = laut
 • tahun = tahun
 • talinga = telinga
 • talom = tajam
 • talun = kayu / hutan
 • tanaq = bumi / tanah
 • tangan = tangan
 • tangis = menangis
 • tangkaw = curi
 • tanom = tanam
 • tapeq = kaki
 • tapuk = sembunyi
 • tau = takut
 • tinaqi = usus
 • tɨngge = berdiri
 • tingkoq = duduk
 • tɨppa = mengalahkan
 • tittoa = tertawa
 • tiup = tiup
 • togel = ekor
 • tohoq = kering
 • tompol = kusam, tumpul
 • toqa = tua
 • toqa = tua
 • tuli = tidur
 • ulan = hujan
 • uppiq = mimpi
 • uttaq = muntah
 • uung = hidung

bilangan:
 • isa = satu
 • dua = dua
 • tɨllu = tiga
 • ɨmpat = empat
 • lima = lima
 • ɨnnom = enam
 • pituq = tujuh
 • waluq = delapan
 • siam = sembilan
 • sangpuq = sepuluh
 • duampuq = duapuluh
 • limangpu = limapuluh
 • hatus = seratus
 • ibu = seribu

sumber:
- wikipedia
- language.psy.auckland.ac.nz
- dan berbagai sumber

No comments:

Post a Comment