Bahasa Kalinga dialek Limusin

Bahasa Kalinga dialek Limusin (Linimos), adalah sebuah bahasa yang dipakai oleh suatu masyarakat adat di Filipina. Terdapat beberapa dialek dalam bahasa Kalinga, yaitu:
- Butbut Kalinga,
- Kalinga Limusin (Linimos),
- Lower Tanudan Kalinga,
- Lubuagan Kalinga (sub-dialek: Guinaang Balbalasang, Lubuagan, Banao Itneg dan Ableg-Salegseg),
- Mabaka Lembah Kalinga (sub-dialek; Mabaka Itneg dan Kal-uwan),
- Mandukayang Kalinga,
- Southern Kalinga  (sub-dialek: Sumadel-tinglayan Kalinga dan Malango, Bangad),
- Upper Tanudan Kalinga.

Klasifikasi Bahasa: Proto Malayo-Polynesian

Kamus sederhana bahasa Kalinga dialek Limusin

- ab-abúy = besar
- abála = bahu
- abéng = anak
- abobá = pendek
- adaní = dekat
- adayú = jauh
- aggomán = memegang
- agtóy = hati
- -ak = saya
- akáwon = mencuri
- álgaw = hari
- allá = apa?
- amá = ayah
- amín = semua
- anák = anak
- appápuk = kabut
- appúk = debu
- apúy = api
- asáwa = suami
- asáwa = istri
- asín = garam
- ásu = anjing
- asúk = merokok
- atá = mata
- awíd = belakang
- babái = wanita
- bagáng = leher
- bágis = usus
- bagú = baru
- banánaw = danau
- bang-ít = kecil
- bang-óg = kecil
- batú = batu
- batuwón = melemparkan
- báybay = laut
- bayogbóg = angin
- biíkon = membagi
- bílang = menghitung
- bisakon = membagi
- bitúwon = bintang
- bogás = daging
- bollát = rumput
- bolóy = rumah
- bonóg = belakang, kembali
- bukatán = membuka, mengungkap
- búlan = bulan
- búnga = buah
- búnot = awan
- buúk = rambut
- buwáng = perut
- da = mereka
- dadáan = tua
- dagún = tahun
- dakól = besar
- dála = darah
- dálan = jalan / jalur
- dálom = dalam, di dalam
- danúm = air
- di = bahwa
- díla = lidah
- diwanán = kanan
- dúli = tulang
- dumatóng = datang
- dutdút = bulu
- gabú = abu
- gátang = membeli
- geddáng = kulit
- ginúbat = kayu / hutan
- gongat = memukul
- gumílab = membakar
- ibagá = mengatakan
- iduspák = menusuk, menembus
- iduy-úk = menusuk, menembus
- ikán = ikan
- ikí = kaki
- ílok = agas, nyamuk
- íma = tangan
- iná = ibu
- ínga = telinga
- inóp = mimpi
- iplóg = telur
- ípus = ekor
- isulúk = menyembunyikan
- iyáp = menghitung
- ka = engkau
- ka = anda
- kamí = kita
- kan = dan
- kapigá = kapan?
- kapigá = mana?
- kattigíd = kiri
- kawá = laba-laba
- kawigí = kiri
- kidúl = guntur
- kilát = petir
- kimút = takut
- kiyát = berenang
- koláng = cacing (cacing tanah)
- kudkúd = menggaruk
- kulúban = menggali
- kumiyang = berjalan
- kupsít = kulit
- kútu = kutu
- kuwíl = tikus
- labí = malam
- lagán = pasir
- laláki = pria / laki-laki
- lamós = ikan
- lamút = akar
- lángit = langit
- lawéng = buruk, jahat
- losán = semua
- lúbid = tali
- luttíng = tongkat / kayu
- mabaín = malu
- magngól = mendengar
- mallugpá = meludah
- mamaltug = menembak
- mambáyu = mengalahkan
- mammúla = tanaman
- mampíli = memilih
- man-asúg = memasak
- man-áyus = aliran
- mandáit = menjahit
- mandomdom = berpikir
- mangán = makan
- manganup = berburu
- mangkokwa = bekerja
- mangkotkót = mengunyah
- mangkunít = menggigit
- man-íbil = menangis
- manligús = belok, ubah arah
- manlitón = belok, ubah arah
- manlíwos = belos, ubah arah
- manlúwa = menangis
- mansomsomok = berpikir
- mantúpak = duduk
- man-útu = memasak
- masakít = menyakitkan, sakit
- matágu = hidup
- matattagúwan = hidup
- matóy = mati
- na = dia
- naáta = hijau
- nabalú = baik
- nabasá = basah
- nadadág = buruk, jahat
- nadagsón = berat
- nadobá = di bawah
- nadokót = merah
- nadúlaw = kuning
- naínit = hangat
- naísaw = kotor
- namagá = kering
- nanáwag = sempit
- nangátu = di atas
- nangísit = hitam
- napiyá = baik
- napolkás = putih
- napúkaw = putih
- nasúpit = luas
- nat = bahwa
- natunglín = dingin
- nayápit = tipis
- ngádan = nama
- ngína = membeli
- ngípon = gigi
- nu = jika
- odóg = belakang
- ongól = hidung
- ot = dan
- otóp = ilalang / atap
- payák = sayap
- píta = bumi / tanah
- pognás = jatuh
- pokolón = memeras
- pokpokón = potong
- posposón = memeras
- postón = mengikat, kencangkan
- sakáy = mendaki
- sangá = cabang
- sángi = mulut
- sap-uyan = meniup
- sílu = tali
- sissíwit = burung
- sumáal = datang
- sumíkad = berdiri
- sungsúng = mengendus, mencium
- súsu = payudara, susu
- susúpon = mengisap
- súyop = tidur
- tabá = lemak / minyak
- tabbák = bunga
- tadóm = tajam
- tagadá = mendaki
- tágu = orang / manusia
- takú = kita
- talí = tali
- tánud = jarum
- tattalún = kayu / hutan
- tawón = tahun
- tigammu = tahu, mengerti
- tu = ini
- túbu = tumbuh
- túbu = daun
- tumáud = terbang
- tuttúwa = benar, benar
- udán = hujan
- úlog = ular
- úlu = kepala
- umángos = bernafas
- umbog = berbaring
- umémeng = tertawa
- umíla = melihat
- uminúm = minum
- umogyát = takut
- umulkiyós = tertawa
- úta = memuntahkan
- útut = tikus
- uwáb = menguap
- osá = satu
- duwá = dua
- tulú = tiga
- opát = empat
- limá = lima
- onóm = enam
- pitú = tujuh
- walú = delapan
- siyám = sembilan
- simpúlu = sepuluh
- ? = duapuluh
- ? = limapuluh
- singgasút = seratus
- sillíbu = seribu


sumber:
- wikipedia
- language.psy.auckland.ac.nz
- dan berbagai sumber


No comments:

Post a Comment