Bahasa Kalinga dialek Lubuagan sub dialek Guinaang

Bahasa Kalinga dialek Lubuagan sub dialek Guinaang, adalah sebuah bahasa yang dipakai oleh suatu masyarakat adat di Filipina. Terdapat beberapa dialek dalam bahasa Kalinga, yaitu: Butbut Kalinga, Kalingga Limusin (Linimos), Lower Tanudan Kalinga, Lubuagan Kalinga, (sub dialek) Guinaang Balbalasang, Lubuagan, Banao Itneg, Ableg-Salegseg), Mabaka Lembah Kalinga (sub-dialek; Mabaka Itneg, Kal-uwan), Mandukayang Kalinga, Southern Kalinga (sub-dialek: Sumadel-tinglayan Kalinga, Malango, Bangad), dan Upper Tanudan Kalinga.
Klasifikasi Bahasa: Proto Malayo-Polynesian

Kamus sederhana bahasa Kalinga dialek Lubuagan sub dialek Guinaang

- a'sad = datang
- a'yos = aliran
- ba'gang = leher
- 'bagis = usus
- ba'luqong = payudara
- banna'qaw = danau
- ban'qit = kecil
- ba'tu = batu
- 'baybay = laut
- 'bayu = menusuk, menembus
- 'bilang = menghitung
- bi'tuwon = bintang
- bo'kom pon = tidak
- bo'loy = rumah
- bu'baqi = wanita
- bu'lan = bulan
- 'bunga = buah
- bu'quq = rambut
- bu'wang = perut
- da'daqan = tua
- da'kog = besar
- 'dala = darah
- da'num = air
- da'wat = lempar
- 'dila = lidah
- 'dinu = mana?
- diwa'nan = kanan
- dong'lon (do'ngol) = mendengar
- dub'dub = angin
- fuk'tan = membuka, mengungkap
- fu'not = kabut
- ga'bu = abu
- gi'nubat = kayu / hutan
- go'godon ('gogod) = potong
- ja'lom = dalam, di dalam
- ji'ja = mereka
- ji'tako = kita
- jumakol = tumbuh
- kal'ni = daging
- kan = dan
- kan'od = dan
- 'kayu = tongkat / kayu
- kesa = jalan / jalur
- la'bi = malam
- la'gan = pasir
- la'laqi = pria / laki-laki
- la'mos = ikan
- la'mut = akar
- 'langit = langit
- la'puq = debu
- la'wi = bulu
- law'wing = buruk, jahat
- li'buqu = awan
- lum'wag (lo'wag) = memasak
- lu'ot = rumput
- ma'fiag = hidup
- mallan'ti = hijau
- mal'liqwos = belok
- mamba'lu = baik
- mam'bayu = mengalahkan
- mamma'ga (ma'ga) = kering
- mampo'qong = tebal
- mampo'taqaq = putih
- manad'dalan = berjalan, jalan kaki
- man'ayos = aliran
- mandag'son = berat
- mando'qot = merah
- ma'ngan (qan) = makan
- mangga'tol = menggaruk
- mangngi'la = kuning
- mang'ngina = membeli
- mang'ngitit = hitam
- man'kalin = berbaring
- man'kalin = berbaring
- man'qakaw = mencuri
- man'qasug = memasak
- man'qatung = hangat
- man'qibil = menangis
- manqi'waqal = bekerja
- manqi'yat = berenang
- man'qutqut = menggaruk
- mansoq'ba = pendek
- man'supit = sempit
- manta'dom = tajam
- man'talo = menyembunyikan
- mantong'nin = dingin
- man'u'wab = menguap
- ma'qoddag = jatuh
- ma'suyop = tidur
- may'yapit = tipis
- mu'ma = mengunyah
- naba'qin = malu
- na'lakay = tua
- nal'pos (lo'pos) = busuk
- naqo'bol = basah
- na'toy (qo'toy) = mati
- 'ngadan = nama
- nga'to = di atas
- 'ngipon = gigi
- no = jika
- pan'nol = kusam, tumpul
- panu'nut = berpikir
- pay'ak = membagi
- pa'yaq = sayap
- pi'ga = bagaimana?
- pi'liyan ('pili) = memilih
- 'pita = bumi / tanah
- pospo'son (pos'pos) = memeras
- pumaltog = menembak
- qa'bala = bahu
- qabu'ba = pendek
- qada'ni = dekat
- qada'yu = jauh
- qag'toy = hati
- qal'gaw = hari
- qal'wa = luas
- qa'ma = ayah
- 'qamin = semua
- qan = mengatakan
- qa'nak = anak
- qan'du = panjang
- qa'nup = berburu
- qapi'ga = kapan?
- qa'puy = api
- qaqi'saw (qi'saw) = kotor
- qaqqop'ya (qop'ya) = baru
- qa'sawa = suami
- qa'sawa = istri
- qa'sin = garam
- qa'sok = merokok
- 'qasu = anjing
- qa'ta = mata
- qa'wa = laba-laba
- qiba'qud = mengikat, kencangkan
- qibi'lag = kering
- 'qibit = menjahit
- qi'dul = guntur
- qi'gid = kiri
- qi'ki = kaki
- qi'lan ('qila) = melihat
- qi'loq = agas, nyamuk
- 'qima = tangan
- qi'na = ibu
- 'qinga = telinga
- qiniqi'nop = mimpi
- qip'lug = telur
- 'qipus = ekor
- qiyo'soq = tanaman
- qob'lit = kulit
- qod'nan (qo'don) = memegang
- qo'dog = belakang
- qo'dum = lain
- qo'lang di 'pita = cacing (cacing tanah)
- qo'ngol = hidung
- qot'ban (qo'tob) = menggigit
- qo'top = ilalang / atap
- qoto'yon = bunuh
- qu'dan = hujan
- 'qulog = ular
- 'qulu = kepala
- qu'luban ('qulub) = menggali
- qu'mamang = tertawa
- qumog'yat = takut
- quni'num = minum
- 'quta = memuntahkan
- 'qutu = kutu
- 'qutut = tikus
- sa'kon = saya
- sa'nga = cabang
- sa'ngi = mulut
- sap'quyan ('sapquy) = meniup
- saqa'yon (sa'qay) = mendaki
- sha'nat = bahwa
- sha'to = ini
- 'sigab = menyakitkan, sakit
- si'ka = anda
- sil'qit = petir
- sin gu'wab din... = di bawah
- 'sinu = apa?
- 'sinu = siapa?
- sis'siwit = burung
- si'ya = dia / dia
- sob'gon (so'gob) = membakar
- sumi'qad = berdiri
- sung'sungon (sungsung) = mengendus, mencium
- sup'supon ('supsup) = mengisap
- 'susu = payudara
- ta'ba = lemak / minyak
- tab'baq = bunga
- 'tagu = orang / manusia
- ta'li = tali
- tamaan = memukul
- 'tanud = jarum
- ta'won = tahun
- tigam'mu = tahu, mengerti
- 'tubu = daun
- tu'maqod = terbang
- tumok'du = duduk
- tumup'pa = meludah
- 'tungqal = tulang
- tu'poq = mulut
- tut'tuwa = benar
- uma'ngos = bernafas
- u'ma'ngos = bernafas
- u'masad = datang
- um'asad = datang

Bilangan
- qos'saqan = satu
- du'wa = dua
- tu'lu = tiga
- qo'pat = empat
- li'ma = lima
- qo'nom = enam
- pi'tu = tujuh
- wa'lu = delapan
- si'yam = sembilan
- sim'pulu = sepuluh
- du'wam 'pulu = duapuluh
- liman 'pulo = limapuluh
- ga'sut = seratus
- 'libu = seribu
- ? = sembilan
- ? = sepuluh


sumber:
- wikipedia
- language.psy.auckland.ac.nz
- dan berbagai sumber

No comments:

Post a Comment