Bahasa Rukai, Mantauran

Bahasa Rukai Mantauran, adalah bahasa yang dituturkan oleh suku Rukai Mantauran, salah satu sub-suku Rukai, di Formosa, Taiwan.

Klasifikasi: Austronesian: Formosan: Rukai

Kamus:
 • aanai = bahwa
 • aangalini = mereka
 • aangani = dia
 • aangata = kita
 • acilay = air
 • 'aðiðapaə = kerja
 • 'aðingi = dalam, di dalam
 • aikiəni = mana?
 • 'aina = tidak
 • alalikisi = nyamuk
 • aləvə = di bawah
 • aliaðangaaə = bahu
 • aliðaa'ə = hari
 • ali'i = gigi
 • allacə = nama
 • allamə = burung
 • allima = tangan
 • ama = ayah
 • amakə = ayah
 • 'amici = akar
 • analaə = kanan
 • angai = siapa?
 • 'angato = kayu
 • 'aolay = laki-laki
 • 'aovaovaha = kata, bilang
 • apa'iiðəəðəðəmə = pikir
 • apoi = api
 • apokoa ni = bagaimana?
 • asay = hati
 • atolliki = cacing (cacing tanah)
 • 'avay = perempuan
 • avo = abu
 • cai'i = tali
 • caili = tahun
 • callai = ilalang / atap
 • callinga = telinga
 • ciarə = bulu
 • ciarə = sayap
 • cokonoro = kepala
 • ða'anə = rumah
 • ðamarə = bulan
 • ða'olo = hujan
 • ðəðərə = guntur
 • ðəlləhə = belakang
 • ðoma = lain
 • ənay = pasir
 • əray = darah
 • 'iðaə = kapan?
 • iði'i = berdiri
 • 'iko = ekor
 • 'ima'a = lemak / minyak
 • ina = ibu
 • 'ina'i = ini
 • inakə = ibu
 • inəmay = jarum
 • 'iniaə = malu
 • 'inipalai = terbang
 • 'inipallici = belok arah
 • io'o = rambut
 • iriə = kiri
 • kaanani = apa?
 • ka'angə = ikan
 • kai = tidak
 • kala'omaəða = kapan?
 • karaðollo = telur
 • kata = kita
 • kəmə'ə = awan
 • koco = kutu
 • koli'i = hari
 • kollavao = tikus
 • la = dan
 • lani = jika
 • li'angə = daun
 • llahallə = di atas
 • -llao = aku, saya
 • llə'ə = leher
 • llənəhə = batu
 • lliðamə = lidah
 • llikallikacə = petir
 • lloho = daging
 • llolay = anak
 • loto = rokok
 • ma'aðaili = jauh
 • ma'aðiiðali = dekat
 • ma'aləkə'əkə = hijau
 • ma'angəngə = kering
 • maca = mata
 • maca'əmə = sakit
 • maðə'əlləhə = berat
 • maðiliangə = merah
 • maðo = buah
 • maəcəllangə = hitam
 • maəsəngə = basah
 • ma'ətə = mati
 • mainəakə = bernafas
 • makəcəllə = dingin
 • makələsə = sempit
 • makoðollo = kotor
 • malaməkə = busuk
 • mallapa'a = hangat
 • malli'əməðə = tebal
 • mallipala'a = luas
 • ma'omao = tertawa
 • maongo = malam
 • mao'ovo = menguap
 • mapipi = jatuh
 • mapoli = putih
 • maroðangə = tua
 • masi'i = kecil
 • mataaði'i = baik
 • matakolla = buruk
 • matə'ətə = bunuh
 • matoalai = besar
 • moðipi = hidup
 • mollahallə = mendaki
 • moloðo = aliran
 • mota'aləvə = datang
 • mova'əllə = tajam
 • -nai = kami
 • -nao = saya
 • ngoðoi = mulut
 • ngongo'o = hidung
 • -nomi = anda
 • -'o = engkau
 • oalopo = berburu
 • o'apəcə = tidur
 • oapo'o = kunyah
 • o'avalli = mengendus
 • ocəngklə = lihat
 • ocikipi = jahit
 • oðaacə = berjalan kaki
 • oəcəngə = pegang
 • 'oəkəəkəðə = pendek
 • o'ələvə = buka
 • oəvəhə = ikat
 • o'ipi = mimpi
 • oka'acə = gigit
 • okaka'o = garuk
 • okanə = makan
 • okəllakəllangə = pukul
 • okoko = kaki / kaki
 • okoloðo = takut
 • oko'opa = mencuri
 • okorokoro = menggali
 • olangay = membeli
 • olangoi = berenang
 • olangopai = lempar
 • 'olla'a = ular
 • 'ollao = rumput
 • olləðəkə = tanaman
 • olliho'o = tahu
 • olloho = pegang
 • 'ollovo'o = mengalahkan
 • 'olovo = bakar
 • 'ongallai = meludah
 • o'oaðə = muntah
 • o'ongolo = minum
 • opana = tembak
 • opə'ə = peras
 • opilli = pilih
 • ora'avahə = tusuk
 • 'osangəða'a = tumbuh
 • 'osangəða'a = panjang
 • osəpəsəpə = hisap
 • osialalla = dengar
 • osiavə = potong
 • osisi'i = masak
 • otobi = nangis
 • otoovongo = pukul
 • 'ovallakə = bengkak
 • ovocoko = membagi
 • ovo'oto = meniup
 • pangollo = tulang
 • picingi = kulit
 • pilaka = cabang
 • poəlləllə = semua
 • pokoa = bagaimana?
 • soso = susu, payudara
 • takələsai = laba-laba
 • ta'ollo = anjing
 • tario = bintang
 • tatosərəkaə = usus
 • tavələngaə = langit
 • timo = garam
 • tolohollaə = duduk
 • topoðaolaə = benar
 • valləvallə'aə = jalan / jalur
 • vallo = laut
 • vallo = danau
 • vao'aə = baru
 • varangə = perut
 • və'əvə'ə = angin
 • vəkənəllə = bumi / tanah
 • voro = usus
 • wa'ipi = hitung
bilangan:
 • nəka = satu
 • nosa = dua
 • tollo = tiga
 • patə = empat
 • llima = lima
 • nəmə = enam
 • pito = tujuh
 • vallo = delapan
 • vangatə = sembilan
 • polloko = sepuluh
 • ? = duapuluh
 • ? = limapuluh
 • ? = seratus
 • ? = seribu


sumber:
- protomalayans.blogspot.com
- antaranews.com
- nformosa.webs.com
- madagascar-library.com
- andamannicobarposts.blogspot.com
- kaltimpost.co.id
- theborneopost.com
- newsabahtimes.com.my
- sabah.edu.my
- batakpost.com
- philippinepost.blogspot.com
- newspaper.philippinecentral.com
- language.psy.auckland.ac.nz
- wikipedia
- kompas.com
- dan beberapa sumber lain

No comments:

Post a Comment