Bahasa Bungku-Tolaki, Proto

Bahasa Bungku-Tolaki Proto, atau Proto Bungku-Tolaki, adalah bahasa Bungku-Tolaki Tua, yang pernah diucapkan di Sulawesi Tenggara, Indonesia, pada masa lalu. Agak berbeda dengan bahasa Bungku-Tolaki yang sekarang karena telah terpisah-pisah sekian lama menjadi beberapa dialek.

Klasifikasi: Austronesian: Malayo-Polynesian: Celebic: Bungku-Tolaki


Dialek:
 • Bungku:
  -  Moronene
  -  Wawonii
  -  Bungku
  -  Kulisusu
        -  Koroni
        -  Kulisusu
        -  Taloki
 • Mori
  -  Bahonsuai
  -  Tomadino
  -  Mori proper
        -  Mori Bawah
        -  Padoe
        -  Mori Atas
 • Tolaki
  -  Kodeoha
  -  Tolaki proper
        -  Waru
        -  Tolaki
        -  Rahambuu

Kamus: Proto Bungku Tolaki
 • (l,n)anguy = berenang
 • ahu = rokok
 • -ai = bakar
 • -anaN = tepat
 • anaQ = anak
 • apuy = api
 • asi° = peras
 • ate = hati
 • atoQ = atap
 • awu = abu
 • awuQ = debu
 • bahoq = basah
 • balo° = tebal
 • beaQ = berat
 • biriN = telinga
 • boke° = ikat
 • bonto° = basah
 • bunga° = bunga
 • bungku° = belakang
 • buroto° = nyamuk
 • dahu° = anjing
 • doa° = hitung
 • elo° = lidah
 • enge° = hidung
 • gawu = kabut
 • gele = tertawa
 • geru° = garuk
 • hai = bakar
 • hakaQ = akar
 • hakiQ = sakit
 • hanaN = kanan
 • hapa = apa?
 • hawa° = pikir
 • hiwu° = kecil
 • hunuR = bakar
 • i = dia
 • ihi = daging / daging
 • ikaN = ikan
 • ikuR = ekor
 • inalahi = kayu / hutan
 • in-ipiaN = kapan?
 • inuN = minum
 • ipi = mimpi
 • itoluR = telur
 • itoN = hitam
 • iwoi° = air
 • kaaN = makan
 • kambaN = bengkak
 • kangga° = laba-laba
 • kapa° = tebal
 • kaRa° = gigit
 • karu° = kaki
 • kayu = kayu
 • keke° = gal
 • ki = kami
 • kiki° = gigit
 • kilaQ = petir
 • kita = lihat
 • koloro° = tali
 • kompoN = usus
 • kona = pukul
 • kona = betul
 • ku = aku, saya
 • kulaQ = hangat
 • kuliQ = kulit
 • kundoN = awan
 • kuni° = kuning
 • kutu = kutu
 • laa° = terbang
 • laloy = terbang
 • langkai = laki-laki
 • laroN = dalam, di dalam
 • limpa° = jalan kaki
 • lua° = luas
 • maa° = menguap
 • mai = datang
 • mamak-i = kunyah
 • mata = mata
 • mate = mati
 • meaq = merah
 • meeq = takut
 • mi = anda
 • moiko° = baik
 • naa = nafas
 • nahu = masak
 • ngeaN = nama
 • ngisi = gigi
 • ngusu = mulut
 • niniQ = nyamuk
 • nipiQ = tipis
 • ohia = garam
 • olai° = jauh
 • oleo = hari
 • oli° = beli
 • one = pasir
 • ontoN = lihat
 • osoQ = hisap
 • owaRa = bahu
 • owose° = besar
 • paho° = tanam
 • paniy = sayap
 • pio° = peras
 • pisiQ = pencet
 • podea° = dengar
 • pole = potong
 • pombula = tanaman
 • pone° = daki
 • pua° = angin
 • pute = putih
 • putu° = pendek
 • puur-i = meniup
 • rahaN = rumah
 • rano = danau
 • rapuR = suami
 • rapuR = istri
 • raRaq = darah
 • ri = di
 • riniN = dingin
 • ro = mereka
 • rodo° = lempar
 • rongoR = dengar
 • saa = ular
 • sakaN = masak
 • salaN = jalan / jalur
 • sampaQ = cabang
 • saqaQ = buruk, jahat
 • saqoQ = buruk
 • sarai° = baru
 • seruN = awan
 • sese° = potong
 • sosoQ = hisap
 • soyuN = jarum
 • susu = susu, payudara
 • taa = tertawa
 • taa° = panjang
 • tabaq = lemak / minyak
 • tade° = berdiri
 • tahiQ = laut
 • tapak-i = pukul
 • taquN = tahun
 • tasoN = tajam
 • te-ipiaN = kapan?
 • tiaN = perut
 • tinti-ngara° = berbaring
 • to = kita
 • tonda° ~ donta° = jatuh
 • tondu° = berat
 • tonia° = baru
 • toqolo° = kayu / hutan
 • toqori = tahu, mengerti
 • tora = hidup
 • totoro° = duduk
 • tueh-i = potong
 • tulura° = kata, bilang
 • tuqa = tua
 • tuqu = benar
 • tuquR = kering
 • turuR = tidur
 • tutuk-i = kalahkan
 • u = engkau
 • uhu = susu, payudara
 • ula° = tali
 • ule = ular
 • ulu = kepala
 • unoy = dalam, di dalam
 • usaN = hujan
 • uso = hijau
 • w(i,o)ngi° = malam
 • w(i,u)taq = bumi / tanah
 • waaq = aliran
 • wai = perempuan
 • wangku° = pukul
 • watu = batu
 • wawaq = buka
 • wawo = di atas
 • wotaQ = bagi
 • wuaq = buah
 • wuku = tulang
 • wulaN = bulan
 • wulele° = bunga
 • wulu = bulu
 • wuni = sembunyi
 • wuuQ = rambut
bilangan:
 • asa = satu
 • ho = satu
 • o-rua = dua
 • rua = dua
 • o-tolu = tiga
 • tolu = tiga
 • o-o(m)paQ = empat
 • pato = empat
 • o-lima = lima
 • lima = lima
 • o-onoN = enam
 • nomo = enam
 • o-pitu = tujuh
 • pitu = tujuh
 • hoalu = delapan
 • halu = delapan
 • o-sio = sembilan
 • sio = sembilan
 • puluq = sepuluh
 • ? = duapuluh
 • ? = limapuluh
 • etu° = seratus
 • sowu = seribu

sumber:
- protomalayans.blogspot.com
- antaranews.com
- nformosa.webs.com
- madagascar-library.com
- andamannicobarposts.blogspot.com
- kaltimpost.co.id
- kaltengpos.web.id
- theborneopost.com
- philippinepost.blogspot.com
- newspaper.philippinecentral.com
- language.psy.auckland.ac.nz
- dayakbaru.com
- wikipedia
- kompas.com
- dan beberapa sumber lain

No comments:

Post a Comment