Kamus Lakher - Mara

kamus mara/lakher

 • http://www.marasaw.com/english-mara.html
 • http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.marasaw.com/english-mara.html&usg=ALkJrhjHA29D1Naw-6v_fCJMNu0fGzrEMQBahasa Lakher, disebut juga sebagai bahasa Mara, atau Mara Chin, adalah bahasa yang diucapkan oleh etnis Mara (sebelumnya disebut etnis Lakher) yang tinggal di South Mizoram (Mizoram Selatan), India dan orang-orang yang tinggal di dekat Chin di Burma.

Bahasa Lakher milik cabang Kukish dari keluarga bahasa Tibeto-Burman. Pengguna bahasa ini disebut juga sebagai orang Mara atau orang Lakher.

----------------
 • Mara alphabet (huruf capital):
  A, AW, Y, B, CH, D, E, F, H, I, K, L, M, N, NG, O, Ô, P, R, S, T, U, V, Z
 • Mara alphabet (huruf kecil):
  a, aw, y, b, ch, d, e, f, h, i, k, l, m, n, ng, o, ô, p, r, s, t, u , v, z
 • Mara vokal: a, aw, y, e, i, o, ô, u
 • Mara vokal gabungan (vokal pakaohpa): ao, yu, ai, ei, besarbesaran, yaitu, ua
 • Mara konsonan: b, ch, d, f, h, k, l, m. n, ng, p, r, s, t, v, z
Referensi: Mara Grammar oleh Puhpa A.Zakia, Kepala Guru, Sekolah Dasar Pemerintah, Siaha
-------------------

Kamus sederhana bahasa Indonesia - Mara
- na tlâh ma? bagaimana kabarmu?
- ei tlâh / ei tlâh no a cha saya baik-baik saja
- pati na nie ma ma? apakah anda memiliki makanan anda?
- ei nie haw / pati ei nie haw aku punya makanan
- a pahâh ma? apakah itu enak? / apakah itu lezat?
- a pahâh kaw hal ini sangat lezat / hal ini lezat
- khapa na tao? apa yang sedang kamu lakukan?
- khatai la na vaw aw? kemana kamu?
- ahy châbu maw? yang bukunya ini?
- khazia na cha? kenapa kamu menangis?
- dawh khazie maw? jam berapa?
- khati na sie aw? kapan kamu pergi?
- na moh hy maw? siapakah namamu?
- eichâ ly terima kasih
- eichâ ly kaw terima kasih banyak
- mapha sy selamat malam
- nâmâ mâh mâ? apakah kamu siap?
- kyh ei chapa cha aku mencintaimu
- kyhpachâ, n. kyhpacâna cinta kasih
- ei cha star kaw aku naksir besar pada anda
- ei cha khoh aku menyukaimu
- ei cha khoh kaw saya suka kasih banyak
- pati makanan
- ti air putih
- ei ku ei pasi aku mencuci tanganku
- ângia ma apakah itu indah?
- ei, kei, keima (pron.) aku, aku, me
- ano (pron.) dia
- ano (pron.) dia
- eima, keimo, keimo sahlao (pron.) kita
- ibu
- pih-nô, noh nô ibu mertua
- paw ayah
- vahpa/lahpinô paw ayah mertua
- sieta, sietanô, narônô saudara
- unawh saudara laki
- pawpaw, pâpuh, parâhpa paman
- bagaimana kabarmu? na tlâh ma?
- saya baik-baik saja ei tlâh / ei tlâh no a cha
- apakah anda memiliki makanan anda? pati na nie ma ma?
- aku punya makanan ei nie haw / pati ei nie haw
- apakah itu enak? / apakah itu lezat? a pahâh ma?
- hal ini sangat lezat / hal ini lezat a pahâh kaw
- apa yang sedang kamu lakukan? khapa na tao?
- kemana kamu? khatai la na vaw aw?
- yang bukunya ini? ahy châbu maw?
- kenapa kamu menangis? khazia na cha?
- jam berapa? dawh khazie maw?
- kapan kamu pergi? khati na sie aw?
- siapakah namamu? na moh hy maw?
- terima kasih eichâ ly
- terima kasih banyak eichâ ly kaw
- selamat malam mapha sy
- apakah kamu siap? nâmâ mâh mâ?
- aku mencintaimu kyh ei chapa cha
- cinta kasih kyhpachâ, n. kyhpacâna
- aku naksir besar pada anda ei cha star kaw
- aku menyukaimu ei cha khoh
- saya suka kasih banyak ei cha khoh kaw
- makanan pati
- air putih ti
- aku mencuci tanganku ei ku ei pasi
- apakah itu indah? ângia ma
- aku, aku, me ei, kei, keima (pron.)
- dia ano (pron.)
- dia ano (pron.)
- kita eima, keimo, keimo sahlao (pron.)
- ibu
- ibu mertua pih-nô, noh nô
- ayah paw
- ayah mertua vahpa/lahpinô paw
- saudara sieta, sietanô, narônô
- saudara laki unawh
- paman pawpaw, pâpuh, parâhpa

Beberapa kata dalam bahasa Mara
-----------------------------------
Leh = aku
Keima = saya, aku
Nama = kau
Ano = dia

Eima = kita
Eima = kami
Alan = mereka

paw = ayah
= ibu

pawpaw, pâpuh, parâhpa= om, paman
=  tante, bibi
= kakek
= nenek
= siang
= malam
= pagi
= sore

= selamat pagi
= selamat sore
mapha sy = selamat malam
= selamat siang

= siapa
= nama
= umur
= tinggi
= pendek
= dimana
= berapa
= mengapa
= kapan
= sekarang
= dulu
= tadi
= belum
= sudah
Zahnia, Myla = kemarin
Tano = hari ini
= besok
= di depan
= di belakang
= di atas
= di bawah
= baik
= makan
= minum
= tidur
= berlari
= berjalan
= cantik
= jelek
= jahat
= baik
eichâ ly = terima kasih
eichâ ly kaw = terima kasih banyak
= lama
= cepat
= pelan

= tahun
= hari
= bulan
= 1
= 2
= 3
= 4
= 5
= 6
= 7
= 8
= 9
= 10

Khazohpa = Tuhan
Bei Zisu = Tuhan Jesus

Hmipa = cantik
na moh hy maw? = siapakah namamu?
 namo khapa = siapa namamu
eimo cha nungo = nama saya Nungo
where do you live=khatai lia na y
na chhithai ngasa = kau sangat cantik
na nopha kaw = kau baik hati
khazohpa 're byhnachapie as = Tuhan memberkatimu
zahnia = kemarin
Tano = Hari ini
Myla = Kemarin
mizoram ei ngaina kaw = Aku cinta Mizoram

Berikut kamus sederhana bahasa Mara (Lakher) berdasar abjad

A
 • a = dipotong, menuai, untuk memotong, menuai
 • a-ao = terlindung atau bebas dari angin
 • a-ao-pa = nama jenis tertentu anyaman bambu dan kain tenun
 • a-aw = untuk memakai putaran leher, berteriak-teriak, buzz (seperti dalam telinga)
 • a-aw-shaw = menggantung
 • a-ba, = kredit, berhutang
 • a-bai = sejenis tupai terbang.
 • a-bai- pa = saling mendukung atau peganglah, saling tergantung
 • a-baa = membungkuk, bersandar atau membungkuk ke depan
 • a-baw = miring dari atas akar dan terkulai di atas bambu, mengubur wajah di tangan, menempatkan tangan ke wajah atau kepala (seperti ketika dalam kebingungan atau kesedihan), menggantung kepala.
 • a-bei = kepala, besar
 • a-bei-ma-cha = penatua, kepala, mantri, menjadi tua, untuk menjadi tua.
 • a-beung, merenung atas, duduk (sebagai unggas), memerintah
 • a-bi = berteman dengan, untuk menjadi atau menyebabkan untuk menjadi sama pikiran, untuk datang ke hubungannya, untuk menjadi berpasangan .
 • a-bia = nama-nama dari berbagai jenis kacang-kacangan .
 • a-bia-sai - pa = nama-nama dari berbagai jenis kacang-kacangan .
 • a-bu = untuk mengajukan di tempat dan menyediakan makanan sendiri , memakai (seperti kain).
 • a-bu-pa-pa-khu-ta = depan, muka, wajah.
 • a-cha, (a.) = berlapis bersama-sama, perusahaan (seperti otot ), keras, (v) menjadi berlapis bersama-sama, dll, untuk bermain di permainan, berbenturan, («.) nama sebuah permainan.
 • a-cha-a-cha, (adv.) = sedikit, sedikit.
 • a-cha-cha-a-ta, (adv.) = kadang-kadang .
 • a-cha-cha, (adv.) = ya
 • a-cha-ei-aw-na, (adv.) = mungkin .
 • a-cha-cha-khi-li-pa-tai, (adv.) = secara menyeluruh .
 • a-cha-ku, (v) = meletakkan wajah di tangan, meletakkan tangan ke wajah atau kepala, menopang kepala.a- cha-cha-nei-na, ( r. ) untuk memindahkan (seperti telinga dan hidung ) .
a- chang, ( v ) untuk pergi dengan batas ( seperti mouse , tikus , dll ) .
a chang-la , ( s. ) bupati , ( ji ) untuk bertindak sebagai bupati untuk .
a-cha-ia-phei-pi, (5.) = palu pistol
a-cha-hura-dai-phai-pa-ta, (arlv.) = segera
a-cha-tao, (v) = untuk bermain-main atau bermain bersama
a-cha-thla-ha-pa-ta, (conj.) = namun, meskipun demikian
a-cha -ti - pa - thla , ( v ) untuk mendorong ke tepi .
a-chau , ( v ) untuk menusuk , untuk tombak , menusuk , menembus .
a-chau , ( i ? . ) Bersinar ke dalam atau atas , meninju , memukul dengan kepalan tangan.
a-cha - ua , { v ) menjadi bermusuhan withj untuk membenci , bertengkar .
a-chau - chai , {a . ) Paling atas . /
a-chau -via , ( s. ) Hindustanies dan Gurkha di Burmah , ( v ) menjadi
rumit .
a- cheo - ta , ( Adv. ) sedikit (kuantitas ) , beberapa .

A - chu , { v ) untuk belajar , untuk menyalin , meniru .

A- chu - pa , ( v ) untuk meniru , untuk mengejek .

A- chha - a- chha - na - lia - ta , dalam perjalanan waktu , pada akhirnya .

A- chhei , ( v ) untuk melarikan diri , untuk menjalankan , atau pergi diam-diam .

A- chhei - pa - ra , ( Y. ) untuk melarikan diri , untuk menjalankan atau pergi diam-diam .

A- chha , { v ) untuk melangkah , untuk kecepatan , untuk melangkah .

. A- chhai - na - hukum, { $ ) makanan orang terakhir makan sebelum mati , sedangkan
Korban pertama makanan dibuat untuk semangat meninggal .

A - chhao , ( v ) memakai (dalam rambut ) .

A- chhi , ( 5 . ) Spesies sesamuin , ( > » . ) Untuk pergi ( di atas air di perahu ,
dll ) , berjalan bersama , untuk mengamati atau tetap sebagai perintah , untuk con -
saluran, untuk memimpin , untuk mengawal , untuk mengambil dengan , ( Adv. ) dengan suara bulat , semua
bersama-sama , dengan satu persetujuan.

A - chhia - daw - pa , ( v ) akan dikutuk .

A- chhi - pa - ta . ( v , ) untuk mengobati buruk , untuk melakukan buruk .

A - chhi - sa - pa , { v.t. ) mengutuk

A- Chhu , ( v ) untuk berebut untuk , bertengkar atas kepemilikan apapun -
hal , untuk kedua klaim awam apa pun , berbenturan .

A- chhua , ( v ) menjadi atau bersiap-siap .

A- chhua - pa - tha , ( r. ) untuk berjuang , berusaha keras , akan ditentukan , untuk menjadi
diselesaikan .

A- chhua - ria - lia , { v ) berusaha , berusaha keras , akan ditentukan , untuk menjadi
diselesaikan .

A- da , ( v ) untuk memiliki waktu menggantung berat , menjadi kesepian , ( a. ) kesepian , untuk
setuju bersama-sama .

A -da- ka - rao , ( a. ) kesepian, { v ) menjadi kesepian , memiliki waktu menggantung
berat pada satu tangan , menunggu , tidak sabar untuk .

A -da- li , ( « . ) Sepotong delapan anna .

A- dang , ( v ) harus dibebaskan dari kesalahan , dapat dibenarkan , ( a. ) benar, akurat
tingkat , benar, tepat, benar .


A- dang -a - cha , { s . ) Bagian-bagian dari hewan kurban dipisahkan untuk

roh .
A- dang -ha - cha , ( s. ) bagian-bagian dari hewan kurban dipisahkan untuk

roh .
A- dang - na - bi - rei , ( v ) untuk membuat pembelaan.
A- dang - vei , ( v ) menjadi bersalah , berada di salah, mengucapkan

gailty , untuk coiideran , ( a. ) bersalah .
A- dao - pa , ( a. ) taat , ( v ) untuk taat
A- daw , ( a. ) keriput , keriput , ( v ) keriput , menjadi keriput , untuk

membeli dan menjual , untuk barter , untuk tawar-menawar , untuk masuk ke keringat

sebelum meninggal , ( s. ) kematian embun , tanaman ( burung ) .
A- dei -a - ka , ( v ) untuk membela atau satu sama lain , untuk membantu . .
A - dei - che - ka , ( v ) untuk berdiri ujung kaki .
A -di , ( v ) untuk meminta harga yang lebih tinggi dari nilai yang tepat , untuk sebuah ofter

harga yang lebih kecil daripada yang dikutip , pura-pura tidak mau di

membeli sesuatu dengan harapan bahwa harga akan berkurang , untuk melakukan

tanpa , untuk strain melalui saringan , untuk menuangkan perlahan , untuk menuangkan

off ( seperti air ) , berbaring di belakang, ( Adv. ) di bagian belakang , mundur .
A - dia , ( v ) untuk menyeberang .
A -di -la - ta -shi , ( v ) untuk berjalan pada tangan dan kaki dengan perut

ke atas.
A -di -ti -a - zaw , ( v ) untuk mengapung di belakang.
A -do , { adv . ) Secara umum , sebagai aturan ^ .
A- ei , ( v ) untuk berdebat , bertentangan satu sama lain , untuk membahas , sengketa ,

untuk ayam pistol , untuk memaksa atau menarik terbuka , untuk membuka atau terbuka ( sebagai
kaki , bumi , cut , dll } , ( m. ) nya , miliknya , yang .
A -hai - a- phia - pa , ( s. ) pembohong .
A -ha - na , ( v ) untuk bersandar .
A -ha - pa , ( v ) untuk merawat, untuk anakpun .
A -hei , ( 5 . ) Perangkap , jerat .
A -hei - pa - li , ( v ) untuk menghadapi .
A -hei - pa -ti , ( v ) menjadi tatap , untuk menghadapi .
A -hei - sha , ( 5 . ) Kuartal terakhir sebuah bulan .
A - heo - ma - ta , ( m. ) tidak ada .
A - heo - maw , { pro , ) siapa, kepada siapa , yang .
A- heo - rai , ( m. ) siapa pun .

A- heo - tleo - ma , ( p ' ^ o . ) Seseorang , seorang laki-laki , ( a. ) tertentu
A- hia , ( « . ) Capsicum sebuah , cabai .

A- hi - phu - chu , { v ) akan membengkak keluar (seperti telinga beras , dll )
A- hla , ( v ) untuk meminjam , ketika artikel yang identik harus dikembalikan ,

untuk lulus dari satu ke yang lain .
A - hlai , { v ) untuk pergi ke belakang dan ke depan , atau ke sana kemari .
A- hlang , ( s. ) duri , h merinding .

A- hla - pa - thla , { v ) untuk mengangkat dan menempatkan pada tingkat yang lebih tinggi .
A- hlau » ( a. ) bulat, bulat, persegi , ( advs ) berbentuk sebuah bola


A- hlaw - fa - pa , ( v ) untuk bekerja dengan upah , ( « . ) Orang yang bekerja untuk upah ,

orang sewaan .
A- hlei , ( v.t. ) untuk terkilir.

A - HLI , ( 5 . ) Nama tanaman dengan daun dimakan .
A- hlia - phia , ( 'i . ) Tanpa cacat , terluka , disimpan , aman, sempurna ,

'{ v ) untuk melestarikan dari bahaya .
A- hlua , { v ) untuk roll .
A- HLU - pix ' ^ ) sangat banyak , sangat banyak .

Sebuah ^ hmang , ( 5 ) sebuah rok pendek atau rok - dikenakan oleh wanita Lakher *
A- hmaw , { v , ) untuk aflfected oleh mata iblis .
A - hmaw -a nei - pa , ( f. ) memiliki mata jahat , ( s. ) satu memiliki kejahatan

mata.
A- hmaw - nei - tu - pa , ( 5 . ) Satu memiliki mata jahat .
A- hmaw -the , { v ) ke bangsal oflF mata jahat , untuk melakukan upacara

yang averte mata jahat .
A - Hmei - Shei - na , sehingga , itu benar-benar .
A- HMI , ( s. ) daging, sayuran , atau apapun dimakan dengan nasi .
A * hmia - pa -ti , ( r. ) untuk menghadapi , memiliki depan atau menghadapi menuju , menjadi

berbaris melawan .
A- hna , ( 5 . ) Nama generik untuk semua daun dimakan , hal-hal hijau

apapun .
A- hnang - ta , ( sapi / . ) Sejak .
A- hnaw , ( v ) untuk menuntut , meminta ^ mengisyaratkan , untuk mengunjungi , untuk pergi bersama

dekat (seperti oleh dinding , tepi sungai , dll ) , untuk pergi bersama dengan

tepi atau samping .
A- KNAW - ta , ( v ) untuk pergi bersama dekat (seperti oleh dinding , bank dari

sungai , dll ) , untuk pergi bersama dengan tepi atau sisi , ( prep. ) terhadap ,

dekat , dekat .
A- HNEI , ( v ) untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain , untuk mengubah

pikiran atau pendapat , ( Adv. ) di tempat lain.
A- HNEI - pa , ( s. ) pemilik .
A- hotu - pa , ( 5 . ) Master , komandan , pengawas , oflBcer , salah satu

bertindak sebagai kepala perusahaan , kepala keluarga .
A- hra , ( s. ) spesies tanaman sawi , ( v ) untuk bangun , untuk bangun , untuk

terbuka , (seperti mata ) , ( Adv. ) memang, juga , dengan cara .
A- hra - bia - pa , { s . ) Lobak .
A- hrang - a- hrang - .ta , { adv , ) secara terpisah .
A- hrang - a- ria - pa , dalam hal lain , dalam hal-hal lainnya .
A- hrang - a- ria - pa - ta , ( s. ) karya , perbuatan , perbuatan .
A- hrang - a- ria - pa - ta - thei - na , ( « . ) Kekuasaan, kemampuan .
A- hrang -la - ta - eo , ( i- O untuk keluar dari jalan .
A- hrang - pa , ( x * . ) Yang lain , yang lain , yang berbeda .
A- hrei , ( 3 . ) Kapak .
A- hri , ( 5 . ) Suatu kesejahteraan , ( v ) untuk kebaikan .
A- HRIA , { v ) untuk bermain-main , untuk bermain , ( a. ) menyentuh .

A- hro - sha -shi , ( v ) menjadi bermusuhan , berada di logger - kepala .
A- hrua , { v ) untuk melakukan apa pun satu demi satu atau bersama-sama .
A - hru - na -pang , ( s. ) handuk , kain untuk mengelap keringat oflF .
A - hru - pa , ( 5 . ) Bodoh , idiot , orang bodoh, orang gila .
A - hru - pi - pa , ( 5 . ) Idiot .
A- hua , ( v ) untuk menemukan , untuk menjemput, menjadi kenyal , ringan, ( a. ) spons ,

ringan (seperti roti ) , bernas ( asTadish , tebu , dll )
A- hua -ha , ( i , . ) Mengancam , untuk menyumpahi .
A - hua - kaw , ( a. ) terpisah , terlepas , ( Adv. ) terpisah , hanya , ( t , . ) Yang akan

terpisah , dll
Sebuah ^ , ( v ) untuk membuat , merasa sakit , untuk membuat satu putaran melawan , menyebabkan

satu untuk berbalik melawan , untuk memuakkan , ( a. ) perusahaan , kaku , sejahtera ,

stabil , ( Adv. ) tegas , dll
Ai - vei , ( a. ) longgar, tidak stabil , ( v ) menjadi longgar , dll
A- ka , ( v ) untuk melawan , untuk menembak satu sama lain , untuk hangus , ( s. ) cakrawala .
A - ka - ka - daw - pa , l ^ s . ) Yang caul , membran , kulit.
A- kang ( v ) untuk berjongkok , untuk rucked up , yang akan kusut , menjadi

ditarik bersama-sama , yang akan dikontrak , akan menyusut , untuk kerut up , untuk

crumple , dll , untuk menekuk (seperti jari , tangan atau kaki ) .
A- kang - ta , ( v ) mendekam , merasa ngeri , untuk menjaga keluar dari cara seseorang ( untuk

malu , dll )
Aka - ni - a- ka - naw , ( v ) menjadi berlumpur , ( s. ) lumpur .
A- kei - dai , ( v ) ke ifetter , untuk dimasukkan ke dalam saham .
A - kei - pa - kaw , ( v ) untuk membungkuk , untuk menarik menuju satu ( sebagai dahan ) .
A- keo , ( u ) untuk memakai , memakai (seperti mantel ) .
A- khai . ( v ) untuk CRV (seperti gajah atau monyet ) .
A- khang - phi , la. ) Setengah ( memanjang ) .
A- kha - pa - ma , { pro . ) Yang .
A- Khei , ( s. ) lebah , tawon , lebah .
A- Khei - chua , ( s. ) kue lilin lebah seberat dapat

didukung ketika dihentikan dari ujung kedepan - jari , dengan

telapak tangan ke bawah.
A - Khei - haw - pa - ma , ( m. ) yang .
A- Khei - haw - pa - maw , ( pi ^ o . ) Yang .
A- Khei - thlaw , ( 5 . ) Sarang lebah .
A - Khei -ti - pa , ( « . ) Madu .
A- khi , ( v ) untuk pergi , berjalan , untuk berkelana , ( s. ) bagian keras dalam

pusat mendidih.
A- khi'Cha - hlao , ( v ) untuk memutar , berputar .
A -khu , ( v ) untuk mengikat pada (seperti sorban ) , untuk membawa di kepala , memakai

(seperti topi ) , untuk memakai (seperti topi ) , untuk menutupi .
A- khuh - hlao , ( v ) ke danau setelah , untuk resembje ( orang tua , dll )
A- kia , ( a. ) lengket , plastik , tebal ( sebagai cairan ) , ( r. ) menjadi lengket , dll, untuk

bergerak di satu sisi ( sebagai tubuh atau kepala ) , untuk mengubah kepala , untuk

bersandar pada satu sisi ( sebagai tubuh atau kepala ) , menjadi lop * sisi »


A- kia -a - za , ( u. ) tebal ( sebagai cairan ) .

A- kia - hiiaw , ( v ) untuk menikah tanpa persetujuan Darent , untuk CoHA -
bit .

A'kia -mencair , aflSx menandakan , dalam segala hal , dalam segala hal , com -
pleteness .

A- kua , ( « . • ) kulit ( pohon ) .

A -la , { v ) untuk pergi ke mana pun dan kembali hari yang sama , untuk pergi melalui
dan keluar sisi lain atau akhir , ( s. ) bier , tandu , sebuah
mendukung dibuat untuk menjaga - mayat dalam posisi duduk .

A- lang -a -shi , ( r. ) gempa ( seperti bumi ) .

A- lang -shi , ( s. ) gempa bumi . >

A- lao , ( it. ) batu , batu .

A- lao - ka , ( 5 . ) Kue garam .

A- lau , ( 5 . ) Garam.

A - lau - pa , ( s. ) nama serangga membosankan.

A - hukum, ( Adv. ) off , ( a. ) memiliki sepotong off , , terkelupas , ( i \ ) akan terkelupas.

A- lei , ( 5 . ) Bumi , tanah , lidah , denda , utang , pajak , ( t ) . ) Ke

'Beli , untuk barter .

A- lei - a- lao - pa , ( s. ) udara , atmosfer .

A- lei - a- lua - pi - Tua - nang - ta - pa , dari dasar dunia .

A - iei'ka - ni - ka - naw - pa , ( s. ) lumpur .

A- lei - sha , ( 5 . ) Melata , makhluk yang berjalan pada
bumi bertentangan dengan orang-orang yang terbang .

A- lei - shu , ( v ) untuk sujud ke tanah , menyentuh kepala pada
tanah , ( s. ) nama menjalar .

A- li'Cha - kao , ( s. ) sebuah teluk , teluk , sungai.

A -lo - Chhu -ha - khia - ta - cha , hanya seolah-olah , hanya seolah-olah .

A -lo - chhei -ha - khia - ta - cha , hanya seolah-olah . hanya seolah-olah .

A -lo - khaw , ( 5 . ) Musim semi garam.

A -lo - pa , ( a. ) berjauhan , ( v ) untuk berjauhan , ( Adv. ) kadang-kadang , pada
interval waktu yang panjang .

A -lo - pa - ta , sama seperti jika , hanya seolah-olah , seperti »

A -lo - pi , ( s. ) nama dari jenis garam .

A -lo - thlo , ( 5 . ) Gula.

A -lo - vei , ( adv , ) seperti .

A- ma , ( pro ), mereka , mereka , ( v ) memiliki waktu luang .

A- ma -la , ( 5 . ) Nama tarian , ( v ) untuk terlibat dalam atas
menari .

A- ma - na chai - i , ( v ) jatuh pada setiap leher lainnya , untuk merangkul
mulut .

A- mang , ( m. ) mereka , mereka, mereka.

A- mang - eih , ( m. ) mereka .

A- mang - thai , ( v ) untuk meninggikan diri sendiri , menjadi sombong , berpikir
tinggi dari diri sendiri , yang bisa dibanggakan .

A- ma - thle - shaw , ( v ) untuk menjaga , untuk menahan , untuk tetap memegang .


A- mau , ( v ) untuk tidur , sudah tidur , berbaring , untuk berbaring , untuk menutup

( sebagai daun di malam hari) , ( s. ) nama pohon .
A - mau - na - hmang , ( s. ) tempat tidur ,
A- ma - pa - ru , ( ay. ) untuk berkonsultasi bersama , untuk alasan bersama-sama , untuk meminta

saran satu sama lain .
A- ma - phu , { v ) berada dalam proporsi yang tepat , untuk dicocokkan dengan benar ,

untuk mencocokkan .
A- ma - phu - kaw , ( r. ) berada dalam proporsi yang tepat .
A - maw , ( 5 . ) Bukit indigo ( Strobilanthes flaccidifolius ) , benang dicelup

biru.
A- mei , ( s. ) awan, kabut , kabut .
A- mei -a - zaw , ( v ) menjadi berkabut atau berkabut .
A- mo , ( v ) untuk tidur , sudah tidur .
A - mo - hla , ( « . ) Waktu antara makan malam dan waktu tidur .
A - na , ( a. ) melanggar hukum , salah, ( v ) tidak sah atau salah .
A - nang , ( m. ) dia , , dia , dia, itu , yang , dia, ( adn. ) dua kali.
A - nang - dei - ta , ( m. ) dia sendiri , dia sendiri , itu sendiri , dari dirinya sendiri.
A - nang - ei , ( m. ) nya , miliknya , yang .

A- nang - nang , ( a) pemalu , malu-malu , diflSdent , ( v ) menjadi pemalu , dll
A- nang - nao - pa , ( v ) untuk mengabaikan , berpikir tidak ada rekening , untuk berpikir

sedikit lain , untuk melihat ke bawah pada satu sebagai inferior .
A - nang -via - sha , ( 5 . ) Pendamping .
A- na - thi , ( s. ) priming pistol , ( v , ) untuk perdana pistol .
A- nau , ( v ) ke merajuk, untuk masuk ke marah , menjadi kecewa.
A- neung , ( Y. ) untuk menyembunyikan diri sendiri , untuk disembunyikan .
A- nia - thlu , ( ; ? . ) Untuk bersama sbg suami istri dengan > untuk melayani untuk istri , memasuki sebuah rumah

dengan maksud membunuh, menyerang , atau bertengkar dengan nya

narapidana .
Ang , ( 8 . ) Rumah .
Ang - chhao , ( a. ) batin,
Ang - chhao - chai , ( a. ) terdalam
Ang - chhao - pi , ( » . ) Batin - ruang rumah kepala .
Ang - chhi , ( s. ) pintu , ( r. ) untuk menutup pintu .
Ang - chhi - TLA , ( s. ) pintu - pos , sisi pintu - jalan .
Ang - i , ( v ) untuk ayunan .
A- ngia , ( a. ) cantik, indah.
A- ngia - Khei , ( v ) untuk mengumpulkan , untuk mengumpulkan atau mengambil dalam , untuk memuat ( sebagai

perahu , dll), untuk dimasukkan ke dalam .
A- ngiapa - chhi , ( v ) untuk peduli , menganggap .
A- ngia - thlu , ( » . ) Untuk Liye bersama sebagai suami dan istri tanpa

menikah secara resmi , untuk bersama sbg suami istri .
A - ngi - pa - chhao , ( v ) untuk memutuskan melalui , memiliki terlalu besar

berat di atasnya (seperti dahan , pasak , dll ) .
Ang - kei , ( v ) untuk mengamankan atap dengan ikatan angin , ( 5 . ) Dasi angin .
Ang - li - kaw , ( / ? . ) Ruang atau gang antara dua 1 onj ? E »


Ang - na - na , { s . ) Tiang punggungan , bambu di atap akan panjang -
cara di atas langit-langit .
Ang - pa - e , seruan seperti ' 1 mengatakan' !
Ang -ri , ( v ) untuk melemparkan , untuk berjudi , ( « . ) Nama permainan yang mirip dengan

tulang buku jari
Ang - tao , ( « . ) Posting .

Ang - tao - hukum - pa , ( v ) untuk bermain , untuk bermain di menjadi dewasa orang .
Ang - taw - ta - pa , ( v ) untuk pergi untuk piknik , untuk bermain di menjadi dewasa

orang , ( 5 . ) piknik .
Ang - thei , ( a. ) pasien , sabar .
Ao , ( s. ) labu , kapal .
Ao- pa , ( 5 . ) Tetangga .
A- pa , ( s. ) rakit , nama-nama keranjang untuk menyimpan beras, besar

wadah bambu untuk menyimpan padi .
A- pa - chaw -ha - na , ( f. ) angin - pipa dimana memasuki paru-paru .
A- pa - che , { v ) untuk menjaga baik melihat -out , untuk melihat keluar untuk , untuk mendapatkan atau menjadi

siap, untuk membuat persiapan , untuk mempersiapkan terlebih dahulu .
A - pa - chha , { adv . ) Secara bergantian , satu demi satu .
A- pa - chhai , ( v ) untuk memisahkan .
A- pa - chia , { v ) menjelek-jelekkan .
A- pa - da , { v ) te kehilangan menikmati, memudar , kehilangan selera , ( a. ) tanpa

menikmati, memudar .
A- pa - dang - sha , ( v ) untuk mengucapkan bersalah atau kanan , untuk membersihkan dari

bersalah .
A- pa -ha , [ v ) untuk beristirahat .

A- pa - hlaw , ( v , ) akan terkejut atau kaget , melompat dengan suq > naik .
A - pa - hle , ( v ) untuk bergabung menjadi satu , untuk bergabung bersama-sama, untuk menjalankan menjadi satu

lain , (seperti sungai ) , bersama-sama .
A - pa - hle - na , ( s. ) pertemuan sungai , tempat di mana hal-hal atau

orang yang berkumpul .
A- pa - hleo , { v ) untuk berbagi , untuk menggunakan atau memiliki kesamaan .
A pa - hnang - tu - pa , ( s. ) pendengar , ft saksi .
A- pa - kang , ( v ) menjadi sempit untuk ruang .
A- pa khaj , ( r. ) untuk menyamar , untuk meminta penjelasan tentang perilaku ,

mempertanyakan , untuk menyeberang memeriksa .
A - pa - pa - khai , ( « . ) Cahaya , termasyhur .
A- pa - kha ta , { i ^ rep , ) di tempat penampungan dari , di bawah lee , di belakang .
A- pa - ku , { v ) untuk berbagi ( antara dua ) , untuk pergi bagian , untuk di pasang .
A - pa - pa - ku , ( « . ) Satu di sisi yang berlawanan , tergugat atau penggugat

dalam kasus hukum, sesama , pasangan, salah satu pasangan .
A- pa - lai , ( v ) untuk meninggikan diri sendiri , berpikir banyak tentang diri seseorang .
A- pa mao , [ v ) untuk menarik ( kepala , dll ) , untuk pergi , untuk meresap
A- pa -mi , ( i > . ) Untuk membuat diri sendiri rapi , untuk menghiasi diri sendiri , harus rapi ,

{a . ) rapi
A - pa -mi - lei - pa , ( / ? . ) Berantakan .


A -pang - pa , ( s. ) obat , gulma , obat-obatan .

A - pa - pao , ( s. ) jerawat , [ v ) memiliki jerawat , menjadi padat , ( a. ) padat

( dengan semak ) .
A- pa - po - sa - pa , ( v ) untuk menjual pada keuntungan .
A- pa - pua , ( 8 ). Kotoran, lumpur , kotoran , ( n. ) kotor , haram (untuk pengorbanan atau

makanan) , ( Y. ) menjadi kotor , dll
A- pa - ra , ( v ) untuk terburu-buru , untuk mempercepat , harus cepat , ( Adv. ) buru-buru , dll
A- pa - rai , ( v ) untuk berdamai .
A - pa - pa - fai , ( s. ) seorang hakim , arbitrator , seorang manajer .
A- pa - ra w , ( v ) bersatu .
A- pa - mentah - khang , { v ) bersatu .
A- pa -ri - pa , ( s. ) nama sebuah feri , yang terdiri dari rakit dan tali

mencakup sungai .
A- pa - 9hi , { v ) untuk bergerak , bergerak sepanjang , untuk berpindah dari satu tempat ke tempat

lain , untuk mengubah pikiran atau pendapat , ( n ^ iv . ) di tempat lain.
A- pa -shi - pa - thai , { v ) Untuk mempersiapkan , untuk bersiap-siap .
A- pa - shu . ( v ) bersebelahan .
A- pa - taw , ( v ) untuk bergabung bersama-sama , bersebelahan .
A- pa - taw - na , ( s. ) sendi , bergabung .
A- pa - te , {a . ) Samping satu sama lain .
A- pa - te - na , ( s. ) join , sendi .
A- pa - pa - te - ta - ta , [ adv , ) agar , berturut-turut .
A - pa - te - thai - pa - ta - ta , ( Adv. ) agar , berturut-turut .
A- pa - pa - thai - thlao , ( i * . ) Dini hari ketika hal-hal baru mulai

untuk menjadi terlihat .
A- pa - thla , { v ) menjadi berantakan , jorok .

A- pa - thlang , ( v ) ke dia ganda, menjadi dua kali lipat , ( a. ) dua kali lipat , dua kali lipat.
A- pa - thlao , { v ^ menukik .
A - pa - TLA , ( v ) untuk merakit , untuk datang bersama-sama.
A- pa - TLA - thlai . ( v ) untuk mengasosiasikan dengan, untuk menebus setelah bertengkar.
A- pa - pa -ti - te , ( r. ) untuk over-lap satu sama lain, untuk pergi dengan jalan yang berbeda dan sebagainya lewatkan satu sama lain.
A- pau - pa , ( fj. ) keseluruhan, semua
A- PEO , ( v ) untuk merangkul, untuk mengambil memegang , untuk menerima , mematuhi , untuk memberikan mengindahkan, untuk mengambil.
A- pha , ( 5 . ) Pohon kapas , ( VMO berbicara, berbicara , untuk dapat mencapai .
A- pha - pa , ( r. ) akan terjebak , terikat , bergabung , atau diikat atas; eter .
A- pha - pa -la , ( 5 . ) Semacam kapas yang dihasilkan oleh pohon .
A- phi , ( v ) untuk menyapu , ( 5 . ) Wadah untuk menyimpan beras , nama

tikar bambu tenun halus .
A- phia , ( v ) memiliki pada orang seseorang (seperti kotoran, luka , kumis , dll )
A- pi , ( Y. ) untuk melakukan , untuk bertindak. untuk bekerja, untuk melakukan, tersandung , untuk melompat ( sebagai belalang, dll ), untuk pergi dengan batas.
A- pia , ( v ) bergulat , untuk membawa beban pada setiap ujung tongkat, yang pusat yang bertumpu pada bahu .


A- pi -da- pha - vei , ( 5 . ) Karya , tindakan , perbuatan .

A- pi - lei - pa - ta , { adv . ) Tanpa bergerak , motionlessly .

A- pi - pa -ti , { v ) untuk menghadapi , untuk mengubah arah , memiliki depan menuju .

A- pi - shai - ta , ( Adv. ) satu per satu tincie , satu demi satu , satu per satu.

A- pi - ta - pa - ta , ( Adv. ) satu per satu , satu demi satu , satu per satu.

A- pi - zi - pha - vei , ( 5 . ) Karya , tindakan , perbuatan .

A- pua , ( v ) untuk mengubur atau membuang orang mati dengan cara apapun .

A- pua - pua - pa , ( 5 . ) Orang yang membawa keluar atau menempatkan pendiri , sebuah

originator , komposer , sebuah institutor .
A- pu - pa , ( 5 . ) Dalam bagian dari bambu atau rotan.
A- ra , ( 5 . ) Kuda , ( v ) bertengkar , untuk abus * 3 satu sama lain , untuk menjalankan,

berteduh , untuk makan atau minum apa pun , berada di uf kebiasaan

makan atau minum apa pun.
A- ra - chai , ( 5 . ) Kesempatan , ( / / . ) Tepat , nyaman , ( v ) menjadi

tepat , dll
A- rai , ( a. ) lurus, bahkan , tertarik ketat , ( v ) menjadi lurus ,

bahkan , membentang tightlj ^
A- rai -ri , ( v ) untuk menyandang pinggangku ( seperti kain ) .
A -rang , ( 5 . ) Nama tanaman dengan daun dimakan .
A- ra - pa - shua , ( v ) untuk menjalankan perlombaan , ras .
A- ra -ri - na , ( « . ) Tempat di mana dua rentang bergabung .
A- ra - sha , ( 5 . ) Gunting .

A- rau , ( v ) merintih , menggeram , mendengkur , bersenandung .
A- rei - pa - vei , ( v ) untuk merendahkan diri seseorang , untuk menjadi rendah hati , merasa kecil

atau tidak signifikan .
A- rei -shi , ( v ) untuk menendang melawan .
A- rei - thai , ( v ) untuk bermegah , untuk memuji diri sendiri .
A -ri , ( v ) untuk bertukar .
A- ru , ( s. ) nama menjalar , akar dan daun yang

digunakan untuk ikan racun , berbagai akar , daun , dll, yang digunakan untuk racun -
ikan ing , ( a. ) pedas, sjtrong ( sebagai roh , tembakau , dll )
A- rua - phia , ( 5 . ) Pencuri
A - ru -la - ta , ( Adv. ) diam-diam , diam-diam .
A- sha , ( « . ) Nama tanaman dimakan dengan bunga kuning .
A- sha - shai , ( s. ) otot , daging , ramping , substansi , bentuk , corak .
A - shao -shi - pa , ( s. ) tabung yang berjalan di bawah - tanah dari

bellow untuk menempa di bengkel a .
Sebuah shaw - naw - pa , ( « . ) Seorang anak , anak laki-laki , perempuan .
A -dia , { v ) untuk berjalan atau bergerak mundur .
A- Shei , ( « . ) Tombak .
A -shi , ( v ) untuk mandi , berkubang , ( s. ) musim semi kecil , spesies

pohon chestnut.
A- Syi'ah - pa - ta - ta , { adt \ ) jelas , jelas .
Ashia - ra , ( v ) retak , ( s ) retak .
A -shi - na - i , ( v ) menangis , untuk ingus .


A - thla , ( v ) untuk meringankan untuk mengambil tempat orang lain , untuk bertindak sebagai sub -
stitute , untuk menurunkan , untuk mengecewakan , untuk melemparkan ke bawah, untuk menjatuhkan , untuk menjadi
pengganti .

A- thla - da , { v ) harus transparan , sangat tipis ( seperti kain ) .

A - thla - pa , ( s. ) pengganti , sucijessor a.

A- thla -shi , ( v ) menjadi dingin , memiliki demam .

A - thlaw , ( v ) jatuh cinta dengan satu sama lain , untuk saling mengasihi ,
untuk bersanggama .

A - tia - na - tai - cha - ta , ( v ) untuk mempertajam .

A- tlai , ( v ) untuk cap , untuk melompat , untuk musim semi.

A- TLA - lei - pa , ( v ) sakit , mati, menjadi sakit , sudah mati .

A- tlang , ( s. ) nama sarang semut digunakan untuk pembakaran dalam rangka
untuk mengusir lalat pasir .

A- tlaw , ( 5 . ) Lubang di mana binatang berkubang .

A - tlaw - chaw , { v ) mengguncang , mendidih, berderap .

A- tlaw - ta - i- na - lei - thlu , { v , ) ke slop atas (seperti air, dll )

A- TLI , ( v ) untuk berjuang , untuk bergerak , menggeliat .

A- TLU , ( V. ) harus sama .

A- tlua , ( v ) menjadi tanpa pemilik , yang akan tersisa , untuk menjadi super -
fluous , akan sia-sia , ( a. ) tersisa , dll , { adv . ) ke tujuan,
sia-sia .

A- tu , ( v ) untuk melawan , bertengkar , untuk datang ke pukulan , ( s. ) cangkul .

A- tu - ma - nao , ( 5 . ) Merpati kekaisaran .

A- tu - va - Chhu , ( « . ) Merpati kayu.

Au, ( 5 . ) Nama labu , labu , bambu atau lainnya re -
ceptacle untuk menahan cairan .

A- ua , ( a. ) hampir kering, kering di atas , ( v ) untuk bersandar > menekuk
bacl

Au - da , ( 5 . ) Lesung pipi .

Au - khai , ( s. ) pipi , pos sisi pintu .

Aung - pa , ( s. ) jendela .

Au - f ) ao - pa , { s . ) Lubang , lobang .

Au - phia , ( 5 . ) Sapu , nama rumput dari mana sapu
dibuat .

A- va , ( s. ) langit , ( v ) untuk pergi , berjalan , untuk berkelana , datang ,
untuk crowl .

A - va akha , ( u ) menjadi makmur .

A- va -a - nei , ( v ) menjadi sangat hujan mencari , untuk menjadi berawan .

A- va - a- pa - nang , ( v ) menjadi sangat hujan mencari , * menjadi berawan .

A- va - a- pa - thai , ( v ) menjadi cuaca cerah .
, A- va -a - shua , ( u ) hujan .

A- va -a - Thua , ( s. ) thunder , ( v ) petir .

A- va - cha - khia , ( t , . ) Yang akan memutar bersama-sama .

A- va -di - daw , ( 5 . ) Hujan setetes .

A- va - eo , ( v ) untuk membuat , mengubah atau mode ke .didigitalkan olehGoogleBAGIAN III . - Kamus : lakher - bnglish . 41A- va - hnaw , ( 5 . ) Mandi lokal .

A- vaipa , ( s. ) pengamat , penjaga.

A- va - ka - TLA , ( 5 . ) Mandi dengan tetes besar berjauhan .

A- va - lia - pa - lao , ( s. ) zenit .

A- va - naDg , ( a. ) badai mencari , hujan yang tampak .

A - va - nei , ( 5 . ) Cuaca yang sangat basah .

A- va - pa , ( 5 . ) Suami .

A- va - pa - HNEI , ( t \ ) untuk menikahi suami.

A- va - pa - thai , ( 5 . ) Cuaca cerah , hari cahaya .

A- va - shua -ti , ( 5 . ) Air hujan.

A- vaw , [ v ) untuk menjaga , melestarikan , merawat , menerima , memiliki

pada orang seseorang atau dengan satu .
A- vaw - cha - kai , { v ) untuk membawa .
A- vaw - doa , ( 5 . ) Untuk berdiri .

A- vaw - sha , ( v ) untuk menempatkan atau membuang berat badan , untuk tawar-menawar .
A- vaw - thla - haw , ( v ) untuk menjaga , melestarikan , merawat , untuk

terima, untuk memiliki pada orang seseorang atau dengan satu .
A- vei , ( Adv. ) tidak cukup .

A- vei - sha , ( v ) menjadi hubungan baik dengan , bersahabat dengan .
A- vi - lao - pa , ( s. ) nama kumbang .
A - vua - sha - pa , ( s. ) hujan .

A- za , ( vt , ) untuk ngilu gigi Tas ) , untuk meregangkan diri sendiri .
A -za -a - chhi , ( v ) merasa seperti peregangan diri seseorang
A -za -a - khaw , ( a. ) cacat , terluka , cacat , terluka, kehilangan

anggota, ( v ) akan cacat , dll
A -za - chha - nang , ( Adv. ) sebelumnya , waktu yang lama, di zaman dahulu ,

beberapa waktu yang lalu .
A -za - chhi - pa - ta , ( Adv. ) agar dari awal sampai akhir .
A- za - hia , tadi malam.
A -za -ko - ta , tahun lalu .

A -za -ko - va - de - vaw - dai - pa , dua tahun lalu .
A- zang , ( a. ) erat tenunan , bebas dari lubang , tembus udara , { v ) menjadi

tenunan erat , dll { adv ) tegas , menyeluruh , cermat, dll
A- zang - a- pia - pa , { s . ) Kikir , pelit a.
A- zang- a- va - ta , siang dan malam .
A- zang -za - khi - dei - ta , sepanjang malam .
A- za w , ( V. ) bertengkar , untuk berupaya bersama , untuk unggul atau saingan satu

lain , untuk meniru satu sama lain , untuk bersaing witb satu sama lain, untuk

menerkam atas , untuk musim semi pada .
A- zaw - pa - thla , ( v ) untuk melompat ke bawah.
A -za - za - pa , ( 5 . ) Pemicu pistol .
A - zeo , ( 5 . ) Monyet yang
A- zeo - doa - ta , ( a) semua .

A- zi , ( v ) untuk berjalan atau pergi satu demi satu , untuk berjalan beriringan
A * zi , kata seru .didigitalkan olehGoogle42 LAKHBR GRAMMAR DAN DICTIONART .

A

A , ( v ) menjadi , tetap , untuk eksis , untuk memiliki , berhenti , untuk beristirahat .

A- Khei - pa , ( v ) untuk mengadopsi , untuk menjaga .

A- la- pa , ( v ) untuk mengadopsi , untuk menjaga .

A- na ( 5 . ) Abode , rumah, tempat .

A - nang , ( s. ) hari istirahat , liburan.

A * zi , ( s. ) makna , bentuk .

AW

Ah, ( v ) untuk memanggil , untuk menunjuk menghina , untuk mengembik , ( 5 . ) Unggas a.

Al- chang , ( 5 . ) Sisir dari ayam atau ayam .

Al- cha - kaki - pa , ( 5 . ) Ayam .

Al- cha -ri , ( 5 . ) Rumah unggas kecil di bawah atap rumah .

Al- che - pa , ( s. ) ayam .

Al- HLU , ( 5 . ) Kutu .

Al- hnang , ( s. ) bulu panjang di ekor ayam .

Al- hnang - a- kao - pa , ( a. ) melengkung , ( v ) yang akan melengkung .

Al- Braw , ( a. ) serakah , ( v ) menjadi serakah .

Al- khe , ( 5 . ) Seekor ayam jantan muda .

Al- lao - tei - pa , ( 5 . ) Nama sebuah batu putih .

Al- lu - tai - na , ( s. ) bagian belakang kepala , tengkuk leher .

Al- ma - bei , ( s. ) pipa pria .

Al- pa - kh & , { v ) untuk memanggil bersama-sama .

Al- pa - pa - ki -mencair , ( v ) menjadi lengkap ( sebagai tamu di pesta , prajurit

pada perkelahian ) untuk memanggil nomor yang memadai .
Al- pa - nao , ( s. ) ayam penuh dewasa .
Al- pa - pua , { v ) untuk panggilan keluar dari .
Al- sa -shi , ( 5 . ) Bulu panjang putaran leher ayam itu yang berdiri

keluar seperti perisai ketika marah , bulu-bulu panjang dekat ayam yang

ekor .
Al- shi, ( s. ) bintang .

Al- shi- cha -kei - pa , ( « . ) Planet Mars .
Al- shi- cba - ru , ( 5 . ) Pleiades , siput tanah .
Aw - ta * chhi , ( 5 . ) Ayam .
Al- ta - lu - pa , ( 5 . ) Nama sayuran { Mordica mixta )


No comments:

Post a Comment